Vuoden 2016 kiinteistöverotilastot julki – kiinteistöveron määrässä reipasta kasvua

IMG_2716

Verovuoden 2016 kiinteistöverotus on valmistunut. Kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna yli kaksi miljoonaa asiakasta. Maksettava kiinteistöveron määrä on yhteensä 1 675 miljoonaa euroa, mikä on 46 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Kiinteistöveron määrä on kasvanut nopeasti, sillä esimerkiksi vuonna 2010 kiinteistöveroa oli maksettavana yhteensä 1 184 miljoonaa euroa ja 1 366 miljoonaa vuonna 2013. Kiinteistöveron määrä onkin yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiinteistöveron määrän kasvu johtuu kiinteistöveroprosenttien ja kiinteistöjen verotusarvojen kiristymisestä.

Yhteisöt maksavat noin kaksi kolmasosaa kiinteistöverosta

Kaikista kiinteistöveron maksajista henkilöasiakkaita on 92,8% ja he maksavat 31,5 % kiinteistöverosta. Yhteisöt maksavat noin kaksi kolmasosaa kiinteistöverosta. Yhteisöihin luetaan myös asunto-osakeyhtiöt. Asumisesta kertyy noin puolet kiinteistöverosta.

Suurin osa (98 %) henkilöasiakkaiden kiinteistöveron määrästä on alle 1000 euroa asiakasta kohden keskiarvon ollessa 274 euroa. Yhteisöjen maksamat kiinteistöverot ovat huomattavasti suurempia, sillä yhteisöt omistavat keskimäärin suurempia ja useampia kiinteistöjä. Esimerkiksi kiinteistöjä omistavilla osakeyhtiöillä ja kiinteistöosakeyhtiöillä keskimääräinen kiinteistöveron määrä on yli 10 000 euroa vuodessa.

Reilu kolmannes kiinteistöverosta kertyy Uudeltamaalta

Kiinteistöveron tuotosta reilu kolmannes tulee kiinteistöistä, jotka sijaitsevat Uudellamaalla. Toisena tulevien eli Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet ovat sen sijaan vain alle 8 prosenttia.

Lähes 74 prosenttia eli 1,23 miljardia euroa kiinteistöverosta kertyy rakennuksista. Maapohjan osuus on siten reilut 26 prosenttia ja euroissa 0,44 miljardia.

Kiinteistöverotustilastot ovat saatavilla Verohallinnon tilastotietokannasta

Tuoreet kiinteistöverotiedot käyvät ilmi Verohallinnon yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottamista kiinteistöverotuksen tilastoista. Seuraavaksi yhteistyönä julkaistaan marraskuussa henkilöasiakkaiden tuloverotilastot sekä elinkeinoverotilastot verovuodelta 2015.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tilastoyhteistyö on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Yhteistyön ansiosta voidaan taata tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita tietokantapohjaisen PX-Web-sovelluksen avulla.

Kiinteistöverotilastot 2016 (artikkeli)

Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2016 noin 1,7 miljardia euroa

IMG_0372

Kuvaaja: Markku Hietavuori

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 680 miljoonaa euroa, mikä on 42 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 32 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 54 kunnassa. Voimalaitosrakennuksen veroprosentti nousi 65 kunnassa.

Vuoden 2016 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2015 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2016 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvonlaskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,3 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli kaksi miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa .

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5 . tai 13.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2016.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 43 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 5.9 . ja 20.10.2016 .

Kiinteistöverosta kannattaa tilata e-lasku

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E- laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 16.8.2016 . Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen toimeksiannon suoramaksusta viimeistään 16.8.2016 , jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä. Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille yrityksille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

Kiinteistöveron eräpäivä lähestyy – viime vuonna noin puoli miljoonaa asiakasta maksoi myöhässä

Verohallinto kannustaa kiinteistöveron maksamiseen e-laskulla tai suoramaksulla. Sähköinen maksaminen on vaivatonta ja helpottaa laskun muistamista sen eräpäivänä. Kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on 7.9.

Viime vuonna noin puoli miljoonaa asiakasta maksoi kiinteistöveronsa myöhässä. Kiinteistöverotuspäätös ja tilisiirrot on postitettu asiakkaille keväällä, jonka vuoksi maksaminen on saattanut unohtua. E-laskun tai suoramaksun avulla voi varmistaa, että vero tulee maksettua ajoissa. Asiakas välttyy siten maksumuistutuksilta ja viivästysseuraamuksilta. Myös veronsaajat saavat Verohallinnon heille tilittämät verokertymät ajallaan.

E-laskun voi tilata omassa verkkopankissaan 21.8. mennessä

Henkilöasiakas voi maksaa kiinteistöveronsa sähköisesti e-laskulla tai tekemällä pankkinsa kanssa suoramaksusopimuksen.  E-lasku tilataan omassa verkkopankissa 21.8. mennessä. Tilaus koskee jo tämän vuoden kiinteistöveroa.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat tänä vuonna 7.9. ja 2.11. Vero jaetaan kahteen erään jos sen suuruus on 170 euroa tai enemmän.

Kiinnostus sähköiseen maksamiseen on ollut vähäistä

Kiinteistöveroa maksavia asiakkaita on yli 2 miljoonaa. Näistä e-lasku- tai suoramaksuasiakkaita on noin 170 000. Sähköisen maksamisen suosio henkilöasiakkaiden keskuudessa on ollut tähän mennessä suhteellisen vähäistä, sillä vain 8,7 % on tilannut e-laskun tai tehnyt suoramaksusopimuksen.

Lisää kiinteistöveron maksamisesta

Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 637,9 miljoonaa euroa, mikä on 98 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 114 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 105 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 86 kunnassa. Lisäksi 160 kunnassa määrättiin erillinen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti rakentamattomille rakennuspaikoille ja 248 kunnassa erillinen veroprosentti yleishyödyllisille yhteisöille.

Kiinteistön verotusarvo

Vuoden 2015 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2014 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2015 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvon laskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,8 prosentilla.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia vuodelle 2015 ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 44 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 7.9. ja 2.11.2015.

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E-laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 21.8.2015. Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen viimeistään 21.8.2015, jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä.

Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

On aika tarkistaa kiinteistöverotuspäätös

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli kaksi miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.  

Etenkin vuonna 2014 aloitettujen uudisrakennusten ja peruskorjausten tiedot on hyvä tarkastaa, koska Verohallinto ei ole saanut Väestörekisterikeskukselta kaikkia loppuvuonna aloitettuja rakennushanketietoja. Jos kiinteistöveron määrää muutetaan, Verohallinto postittaa elokuussa uuden verotuspäätöksen.

Verkkopalvelu ohjaa täyttämisessä

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 7.5. tai 13.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.

E-lasku kätevin maksutapa

Kiinteistöveron voi maksaa e-laskulla, jonka voi tilata verkkopankissa. Maksaminen on edelleen mahdollista myös tilisiirrolla, joka tulee kiinteistöverotuspäätöksen mukana. Tilisiirrolla on tänä vuonna viitenumeron tilalla kansainvälinen RF-viite. RF-viite korvaa kansallisen viitenumeron. Tilisiirrolta löytyy myös QR-koodi, joka sisältää mobiililaitteella maksamiseen tarvittavat tiedot.

Kiinteistötiedot verkossa -palvelu

Kiinteistövero (vero.fi)

Kiinteistöveron maksaminen (vero.fi)

Verohallinto: Sähköinen ilmoittaminen laajeni omatoimisiin asuntokauppoihin

Jos asunto-osake on ostettu suoraan myyjältä, voi maksetun varainsiirtoveron ilmoittaa nyt sähköisesti. Kun ilmoitus tehdään verkossa, leimoja ja kuitteja ei tarvita.

Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on ollut käytössä kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvissa kaupoissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö on laajentunut myös omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Sähköisesti voi ilmoittaa myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta.

Sähköinen ilmoittaminen edellyttää, että vero on maksettu ennen ilmoituksen antamista, ellei kysymys ole ostajan verovapaasta ensiasunnon hankinnasta. Varainsiirtoveroilmoitus tehdään verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa . Tunnistautuminen tapahtuu joko verkkopankki-tunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Ilmoituksella voi ilmoittaa vain yhtä huoneistoa koskevan kaupan kerralla.

Vastaanottokuittaus toimii todistuksena

Asunnon ostaja saa lähetetystä ilmoituksesta vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Ostaja saa omistuksensa merkityksi osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen asuntoyhteisölle.

Kiinteistövälittäjät voivat ilmoittaa etukäteen

Kiinteistönvälittäjän välittämissä kaupoissa verkkolomaketta on uudistettu siten, että kiinteistönvälittäjä voi jo ennen kaupantekopäivää täyttää lomakkeen ja lähettää sen Verohallinnolle. Kiinteistönvälittäjä voi siis etukäteen ennen kaupantekopäivää tulostaa vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen, joka on annettavissa ostajalle kaupantekotilaisuudessa.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt voivat nyt ilmoittaa keskeiset vastuuhenkilömuutokset verkossa

Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisessä uudessa palvelussa voi ilmoittaa kaupparekisteriin muutokset hallitusta, toimitusjohtajaa, isännöitsijää, edustamiseen oikeutettuja, prokuristeja ja tilintarkastajia koskevissa tiedoissa. Lisäksi voi tehdä muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Palvelua voivat käyttää osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat tai isännöitsijät sekä yhtiön asiamiehet, kuten tilitoimistot ja asianajotoimistot.

Palvelu tarkistaa tiedot – käsittely nopeutuu

Palvelu ohjaa asiakasta selkeästi eteenpäin. Palvelussa tarkistetaan kaikki pakolliset henkilöitä ja yhtiötä koskevat tiedot, mikä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä. Palvelu varmistaa myös ennen ilmoituksen hyväksyntää, että ilmoitukseen on liitetty tarvittavat asiakirjat.

Palveluun kirjautuvalla henkilöllä täytyy olla suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Myös muutosilmoituksen allekirjoittaminen sähköisesti vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja verkkopankkitunnukset.

Vastuuhenkilöiden ilmoittaminen sähköisesti edullisempaa

Vastuuhenkilöiden ilmoittaminen kaupparekisteriin verkossa on edullisempaa kuin paperi-ilmoituksella, josta on 45 euron lisämaksu. Muutosten tekeminen Verohallintoon on aina maksutonta.

Uusi palvelu kuuluu yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, YTJ:n asiointipalveluihin.

Sähköisesti voi myös perustaa osakeyhtiön sekä ilmoittaa yritysten osoite- ja yhteystietomuutokset.

Lisätietoja: www.ytj.fi

Kaupparekisterin ajankohtaispäivä järjestetään 21.10.2014. Lue lisää Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla:http://www.prh.fi/fi/tutustu_ja_asioi/prh_koulu…siltapaiva.html

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kiinteistöveron eräpäivät ovat 8.9. ja 3.11.

Kiinteistöverolla on kaksi erää, jos veron määrä on yli 170 euroa. Kiinteistöveron eräpäivät ovat tänä vuonna 8.9. ja 3.11. Vuoden 2014 kiinteistöveron voi maksaa ensimmäistä kertaa e-laskulla tai suoramaksulla.

Suoramaksu- ja e-laskuasiakkaiden kiinteistövero veloitetaan tililtä automaattisesti. Suoramaksu tai e-lasku on lähetetty niille kiinteistöveroasiakkaille, jotka ovat tehneet e-laskua tai suoramaksua koskevan tilauksen pankissaan 22.8. mennessä. Paperiset tilisiirtolomakkeet löytyvät kiinteistöverotuspäätöksestä, joka on lähetetty maaliskuussa. Jos tietoihin on tullut muutoksia, uusi päätös ja uudet tilisiirtolomakkeet on postitettu elokuussa.

Kiinteistöveroa maksettaessa käytetään tilisiirtolomakkeessa näkyvää viitenumeroa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava myös viivekorkoa. Viivekoron voi maksaa samalla tilisiirrolla kuin varsinaisen veron.

Verovuoden 2014 kiinteistöveroa tulee maksettavaksi yhteensä 1 535 miljoonaa euroa 2 073 819 henkilölle.

Yritysasiakkaille verkkolasku

Yritysasiakkaille, jotka vastaanottavat verkkolaskuja, on lähetetty kiinteistöverosta verkkolasku. Verkkolaskuosoitetta ei tarvitse ilmoittaa erikseen Verohallinnolle, sillä Verohallinto saa verkkolaskuosoitteet Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieke) ylläpitämästä verkkolaskurekisteristä