IMG_0372

Kuvaaja: Markku Hietavuori

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 680 miljoonaa euroa, mikä on 42 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 32 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 54 kunnassa. Voimalaitosrakennuksen veroprosentti nousi 65 kunnassa.

Vuoden 2016 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2015 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2016 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvonlaskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,3 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli kaksi miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa .

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5 . tai 13.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2016.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 43 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 5.9 . ja 20.10.2016 .

Kiinteistöverosta kannattaa tilata e-lasku

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E- laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 16.8.2016 . Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen toimeksiannon suoramaksusta viimeistään 16.8.2016 , jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä. Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille yrityksille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.