IMG_2716

Verovuoden 2016 kiinteistöverotus on valmistunut. Kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna yli kaksi miljoonaa asiakasta. Maksettava kiinteistöveron määrä on yhteensä 1 675 miljoonaa euroa, mikä on 46 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Kiinteistöveron määrä on kasvanut nopeasti, sillä esimerkiksi vuonna 2010 kiinteistöveroa oli maksettavana yhteensä 1 184 miljoonaa euroa ja 1 366 miljoonaa vuonna 2013. Kiinteistöveron määrä onkin yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiinteistöveron määrän kasvu johtuu kiinteistöveroprosenttien ja kiinteistöjen verotusarvojen kiristymisestä.

Yhteisöt maksavat noin kaksi kolmasosaa kiinteistöverosta

Kaikista kiinteistöveron maksajista henkilöasiakkaita on 92,8% ja he maksavat 31,5 % kiinteistöverosta. Yhteisöt maksavat noin kaksi kolmasosaa kiinteistöverosta. Yhteisöihin luetaan myös asunto-osakeyhtiöt. Asumisesta kertyy noin puolet kiinteistöverosta.

Suurin osa (98 %) henkilöasiakkaiden kiinteistöveron määrästä on alle 1000 euroa asiakasta kohden keskiarvon ollessa 274 euroa. Yhteisöjen maksamat kiinteistöverot ovat huomattavasti suurempia, sillä yhteisöt omistavat keskimäärin suurempia ja useampia kiinteistöjä. Esimerkiksi kiinteistöjä omistavilla osakeyhtiöillä ja kiinteistöosakeyhtiöillä keskimääräinen kiinteistöveron määrä on yli 10 000 euroa vuodessa.

Reilu kolmannes kiinteistöverosta kertyy Uudeltamaalta

Kiinteistöveron tuotosta reilu kolmannes tulee kiinteistöistä, jotka sijaitsevat Uudellamaalla. Toisena tulevien eli Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen osuudet ovat sen sijaan vain alle 8 prosenttia.

Lähes 74 prosenttia eli 1,23 miljardia euroa kiinteistöverosta kertyy rakennuksista. Maapohjan osuus on siten reilut 26 prosenttia ja euroissa 0,44 miljardia.

Kiinteistöverotustilastot ovat saatavilla Verohallinnon tilastotietokannasta

Tuoreet kiinteistöverotiedot käyvät ilmi Verohallinnon yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottamista kiinteistöverotuksen tilastoista. Seuraavaksi yhteistyönä julkaistaan marraskuussa henkilöasiakkaiden tuloverotilastot sekä elinkeinoverotilastot verovuodelta 2015.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tilastoyhteistyö on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Yhteistyön ansiosta voidaan taata tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita tietokantapohjaisen PX-Web-sovelluksen avulla.

Kiinteistöverotilastot 2016 (artikkeli)