Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2016 noin 1,7 miljardia euroa

IMG_0372

Kuvaaja: Markku Hietavuori

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 680 miljoonaa euroa, mikä on 42 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 32 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 54 kunnassa. Voimalaitosrakennuksen veroprosentti nousi 65 kunnassa.

Vuoden 2016 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2015 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2016 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvonlaskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,3 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli kaksi miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa .

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5 . tai 13.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2016.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 43 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 5.9 . ja 20.10.2016 .

Kiinteistöverosta kannattaa tilata e-lasku

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E- laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 16.8.2016 . Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen toimeksiannon suoramaksusta viimeistään 16.8.2016 , jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä. Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille yrityksille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 637,9 miljoonaa euroa, mikä on 98 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 114 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 105 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 86 kunnassa. Lisäksi 160 kunnassa määrättiin erillinen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti rakentamattomille rakennuspaikoille ja 248 kunnassa erillinen veroprosentti yleishyödyllisille yhteisöille.

Kiinteistön verotusarvo

Vuoden 2015 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2014 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2015 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvon laskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,8 prosentilla.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia vuodelle 2015 ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 44 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 7.9. ja 2.11.2015.

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E-laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 21.8.2015. Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen viimeistään 21.8.2015, jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä.

Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat 8.9. ja 3.11.

Kiinteistöverolla on kaksi erää, jos veron määrä on yli 170 euroa. Kiinteistöveron eräpäivät ovat tänä vuonna 8.9. ja 3.11. Vuoden 2014 kiinteistöveron voi maksaa ensimmäistä kertaa e-laskulla tai suoramaksulla.

Suoramaksu- ja e-laskuasiakkaiden kiinteistövero veloitetaan tililtä automaattisesti. Suoramaksu tai e-lasku on lähetetty niille kiinteistöveroasiakkaille, jotka ovat tehneet e-laskua tai suoramaksua koskevan tilauksen pankissaan 22.8. mennessä. Paperiset tilisiirtolomakkeet löytyvät kiinteistöverotuspäätöksestä, joka on lähetetty maaliskuussa. Jos tietoihin on tullut muutoksia, uusi päätös ja uudet tilisiirtolomakkeet on postitettu elokuussa.

Kiinteistöveroa maksettaessa käytetään tilisiirtolomakkeessa näkyvää viitenumeroa. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava myös viivekorkoa. Viivekoron voi maksaa samalla tilisiirrolla kuin varsinaisen veron.

Verovuoden 2014 kiinteistöveroa tulee maksettavaksi yhteensä 1 535 miljoonaa euroa 2 073 819 henkilölle.

Yritysasiakkaille verkkolasku

Yritysasiakkaille, jotka vastaanottavat verkkolaskuja, on lähetetty kiinteistöverosta verkkolasku. Verkkolaskuosoitetta ei tarvitse ilmoittaa erikseen Verohallinnolle, sillä Verohallinto saa verkkolaskuosoitteet Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (Tieke) ylläpitämästä verkkolaskurekisteristä