Jos asunto-osake on ostettu suoraan myyjältä, voi maksetun varainsiirtoveron ilmoittaa nyt sähköisesti. Kun ilmoitus tehdään verkossa, leimoja ja kuitteja ei tarvita.

Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on ollut käytössä kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvissa kaupoissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö on laajentunut myös omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Sähköisesti voi ilmoittaa myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta.

Sähköinen ilmoittaminen edellyttää, että vero on maksettu ennen ilmoituksen antamista, ellei kysymys ole ostajan verovapaasta ensiasunnon hankinnasta. Varainsiirtoveroilmoitus tehdään verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa . Tunnistautuminen tapahtuu joko verkkopankki-tunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Ilmoituksella voi ilmoittaa vain yhtä huoneistoa koskevan kaupan kerralla.

Vastaanottokuittaus toimii todistuksena

Asunnon ostaja saa lähetetystä ilmoituksesta vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Ostaja saa omistuksensa merkityksi osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen asuntoyhteisölle.

Kiinteistövälittäjät voivat ilmoittaa etukäteen

Kiinteistönvälittäjän välittämissä kaupoissa verkkolomaketta on uudistettu siten, että kiinteistönvälittäjä voi jo ennen kaupantekopäivää täyttää lomakkeen ja lähettää sen Verohallinnolle. Kiinteistönvälittäjä voi siis etukäteen ennen kaupantekopäivää tulostaa vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen, joka on annettavissa ostajalle kaupantekotilaisuudessa.