Osakeasuntojen hinnat nousivat helmikuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 1,3 prosenttia tammikuusta helmikuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,2 prosenttia ja muualla Suomessa 0,4 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 2,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta ja muualla Suomessa 1,7 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

ashi_2016_02_2016-03-30_tie_001_fi_001

Vuoden 2016 helmikuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 282 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 655 euroa ja muualla Suomessa 1 667 euroa.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Suomen Urheiluopisto teki sopimuksen Vierumäen kiinteistönhuollosta SOLin kanssa

vierumaki_sol_sopimuksenteko_300

Vierumäki-yhtiöiden ja Suomen Urheiluopiston kiinteistönhoito siirtyy heinäkuussa SOL Palvelut Oy:n hoidettavaksi. Kolmivuotinen sopimus koskee lähes sadan tuhannen kerrosneliömetrin laajuudelta kiinteistöjä ja noin 200 hehtaarin maa-alueita.

”Olemme iloisia, että saimme SOLin tähän kumppaniksi. Meillä on kokemusta yhteistyöstä jo aiemmilta vuosilta, ja luotamme kumppanuuteen nyt myös kiinteistönhoidon alalla. Kyse on meille tärkeästä omaisuuserästä ja asiakkaidemme viihtyvyydestä. Vierumäki tunnetaan siisteydestään”, Vierumäen toimitusjohtaja Heikki Hietanensanoo.

Urheiluopiston alueella on kaksi jäähallia, uimahalli ja muita urheiluhalleja sekä paljon majoitustilaa erityyppisissä rakennuksissa.

”Sopimus on laaja-alainen. Siihen sisältyy kiinteistönhoidon lisäksi ulkoalueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa, puutarhanhoitoa ja jatkuvaa päivystystä. Monet Vierumäen kiinteistöistä edellyttävät erikoistaitoja, kuten uimahallin vesianalyysien tekeminen. Kohteeseen tulevat meiltä myös kokoaikaiset putki- ja sähköasentajat”, Lahden SOLin Päijät-Hämeen alueen palvelupäällikkö Ari Lehikoinen kertoo.

”Kiinteistöpalveluiden kilpailutuksessa käytettiin kriteereinä hintaa, henkilöstön osaamista, kalustoa ja energianhallintaa”, Vierumäen kiinteistöpäällikkö Jukka Oksanen kertoo.

SOL Palvelut Oy:n Päijät-Hämeen myyntipäällikkö Merja Suurnäkki sanoo sopimuksen koskevan yli kymmenen vakituisen työntekijän ja useiden kausityöntekijöiden työpanosta.

Vierumäki on monipuolinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus, jonka alueella sijaitsee maan suurin liikunta-alan oppilaitos Suomen Urheiluopisto. Vanhimmat kiinteistöistä on rakennettu 1930-luvulla, puolet kuitenkin 2000-luvulla. Alueella käy vuosittain yli 400 000 kävijää, joista neljännes yritysasiakkaita. Vierumäki sijaitsee vain reilun tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta.

Joka viides taloyhtiö ei ole kilpailuttanut isännöintiään yli 10 vuoteen

abrahamwetterintie6_025

Tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisilla taloyhtiöillä on pitkät suhteet isännöitsijäänsä. Lähes puolet taloyhtiöistä on tehnyt yhteistyötä nykyisen isännöitsijänsä kanssa yli viisi vuotta. Ahkerimmin isännöitsijöitä vaihdetaan Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Suomalaiset taloyhtiöt vaihtavat tuoreen kyselytutkimuksen mukaan varsin harvoin isännöitsijää. Noin puolet suomalaisia taloyhtiöistä (47,5 %) on pitänyt saman isännöitsijän jo yli viisi vuotta.

Kilpailuttamisen tahdissa on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja. Etelä-Suomessa vain noin 30 prosenttia taloyhtiöistä on jatkanut saman isännöitsijän kanssa enemmän kuin viisi vuotta. Sen sijaan Pohjois-Suomessa suhteet isännöitsijöihin ovat pitkiä, ja 40 prosenttia vastaajista on pitänyt yhtä saman isännöitsijän kanssa jo yli 10 vuotta. Väli-Suomessa 47 prosenttia on tehnyt yli viisi vuotta töitä saman isännöitsijän kanssa.

-Isännöinnissä on tapahtunut suuria muutoksia kuluneiden kolmen vuoden aikana. Näistä merkittävimpiä ovat taloyhtiön arkea helpottavat sähköiset palvelut ja kustannuksia säästävät erilaiset hankintaklubit. On hienoa, jos yhteistyö isännöitsijän kanssa pelaa. Kannattaa kuitenkin välillä tarkistaa, että taloyhtiö saa ajanmukaista isännöintipalvelua sekä vastinetta rahalle, Ovenia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Marko Tikkanen kertoo.

 

Kyselyyn vastanneista kaikista taloyhtiöistä lähes puolet (48,6 %) ilmoittaa, ettei tällä hetkellä edes harkitse isännöitsijän vaihtoa.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiön kannattaa harkita isännöinnin kilpailuttamista vasta jos olemassa olevaa yhteistyötä ei yrityksistä huolimatta saada toimimaan. Isännöinti kilpailutetaan myös silloin, kun taloyhtiölle valitaan ensimmäistä isännöitsijää.

-Kannattaa aina ensin selvittää, voitaisiinko yhteistyötä nykyisen isännöitsijän kanssa parantaa. Hinnan perässä ei kuitenkaan kannata lähteä juoksemaan, sillä isännöinnin hinnoissa on pikemminkin tällä hetkellä nostopaineita, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä sanoo.

Ovenia Isännöinnin teettämään netti- ja puhelinkyselyyn vastasi 314 henkilöä, jotka olivat joko asuntoyhtiön hallituksen jäseniä tai puheenjohtajia. Tutkimuksen toteutti Innolink Research joulukuussa 2015–tammikuussa 2016.

Fennia osti Onvest Oy:ltä Are Oy:n pääkonttorikiinteistön Vantaan Kaivokselasta

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Onvest Oy ovat 29.2.2016 tehneet kiinteistön kaupan Vantaan Kaivokselassa sijaitsevasta Are Oy:n pääkonttorikiinteistöstä. Samassa yhteydessä solmittiin Fennian ja Are Oy:n välille pitkäaikainen vuokrasopimus. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 2002 valmistunut 5 609 m2:n suuruinen toimistorakennus.

“Laadukas toimistorakennus näkyvällä paikalla Hämeenlinnanväylän varrella ja vahva vuokralainen täydentää erinomaisena kassavirtakohteena kiinteistöportfoliotamme”, kertoo Fennian kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala .

“Kiinteistöjen transaktiomarkkinoilla kotimaassa vallitsee hyvä markkinatilanne. Kysyntä on vilkasta varsinkin kohteissa, joissa on vakaa vuokralainen ja pitkäkestoinen vuokrasopimus. Fennia on hyvä ja pitkäjänteisesti toimiva vuokranantaja Onvest-konsernin talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistön ylläpidon palveluita tuottavalle Arelle. Nyt tehty kauppa on jatkoa konsernin kiinteistöliiketoiminnan uudelleen suuntaamiselle.”, kertoo Onvest Oy:n toimitusjohtaja Timo Alamiekkaoja .

Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2016 noin 1,7 miljardia euroa

IMG_0372

Kuvaaja: Markku Hietavuori

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 680 miljoonaa euroa, mikä on 42 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 32 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 54 kunnassa. Voimalaitosrakennuksen veroprosentti nousi 65 kunnassa.

Vuoden 2016 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2015 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2016 määräämät veroprosentit.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2015 jälleenhankinta-arvonlaskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,3 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli kaksi miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa .

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5 . tai 13.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle.Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 2.5.2016.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Kiinteistöistä 43 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on alle 3 prosenttia.

Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 5.9 . ja 20.10.2016 .

Kiinteistöverosta kannattaa tilata e-lasku

E-laskun käyttöönotto helpottaa kiinteistöveron maksamista. E- laskun voi ottaa käyttöön tekemällä laskusopimuksen verkkopankissa viimeistään 16.8.2016 . Pankin kanssa voi tehdä myös suoramaksusopimuksen toimeksiannon suoramaksusta viimeistään 16.8.2016 , jolloin pankki veloittaa kiinteistöveron eräpäivänä. Verohallinto lähettää kiinteistöverosta verkkolaskun niille yrittäjille yrityksille, joilla on mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja.

Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöön Berliinissä

d45df259-ae61-4762-acb3-06fc1ea01e61-main_image

Ilmarinen jatkaa kiinteistösijoitusten tekoa Saksaan investoimalla Berliinissä sijaitsevaan toimistokiinteistöön. Sijoitus toteutetaan yhteissijoituksena Schrodersin hallinnoiman Immobilien Europa Direkt -kiinteistörahaston kanssa, jonka taustalla on sveitsiläisiä instituutioita. Ilmarisen omistusosuus on noin puolet.

Sijoituksen kohteena oleva Victoriastadt Lofts -toimistokiinteistö sijaitsee suositulla ja edelleen kehittyvällä Berliinin Friedrichshainin alueella. Alueella on hyvät liikenneyhteydet, ja toimistokiinteistö sijaitsee Ostkreuzin aseman välittömässä läheisyydessä.

Punatiilinen toimistokiinteistö käsittää kokonaisen korttelialueen. Kiinteistö valmistui vuonna 1927. Se toimi tuotannollisessa käytössä 1990-luvulle saakka, jolloin se konvertoitiin toimistokiinteistöksi. Kohteessa suoritettiin laaja peruskorjaus vuonna 2014.

Kiinteistö on lähes täyteen vuokrattu. Vuokralaisista merkittävimmät ovat Saksan Eläkerahasto ja Saksan Posti, jotka vuokraavat yhdessä lähes 65 prosenttia toimistokiinteistön tiloista. Kohteeseen on lisäksi muuttanut joukko nuoria innovatiivisia yrityksiä, kuten mm. verkkopohjaisiin kasvuyrityksiin sijoittava Rocket Internet.

‒Kiinteistöllä on tunnetut ja vakavaraiset ankkurivuokralaiset. Turvaavan sijoituskohteen siitä tekevät lisäksi kiinteistön moninaiset kehitysmahdollisuudet pidemmällä aikajänteellä, sanoo salkunhoitaja Mikko Antila.

Toimistorakennus muodostuu kuudesta maanpäällisestä kerroksesta ja kellarikerroksesta. Vuokrattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 68 000 neliötä.

Ilmarinen hajauttaa kiinteistösalkkuaan

Victoriastadt Lofts -toimistokiinteistö on Ilmarisen kolmas Saksaan tekemä kiinteistösijoitus. Ilmarinen sijoitti loppuvuodesta 2015 berliiniläiseen toimisto- ja hotellikiinteistö Königstadt Carree’hen ja helmikuussa 2016 Frankfurtissa sijaitsevaan Theodor Heuss Allee 50 -toimistokiinteistöön.

Ilmarisen strategiana on hajauttaa kiinteistösalkkuaan myös ulkomaisiin kohteisiin. Mikko Antilan mukaan Berliinin kiinteistömarkkina on tällä hetkellä yksi Euroopan kiinnostavimmista.

‒ Berliini on vahvistanut entisestään asemaansa Euroopan vahvimpien kiinteistömarkkinoiden joukossa. Se näkyy suuren sijoittajakiinnostuksen lisäksi myös toimitilojen vuokrakysynnässä: toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat laskeneet ennätysalhaiselle tasolle, mikä on alkanut heijastua selvänä nousupaineena vuokratasoihin, Antila sanoo.

‒ Kaiken kaikkiaan Berliini on tällä hetkellä houkutteleva sijoituskohde pitkäaikaista tuottoa ja turvaavuutta sijoituskohteiltaan etsivälle Ilmariselle. Emme sulje pois vaihtoehtoa, etteikö Berliiniin tehtäisi myös lisää kiinteistösijoituksia lähiaikoina, Antila sanoo.

Neuvonantajana Ilmarisen kiinteistösijoituksissa Berliiniin on toiminut Schroder Real Estate, joka tulee myös vastaamaan kohteiden hallinnoinnista.

KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitukset tuottivat 6,3 prosenttia vuonna 2015

images

Suomalaisten kiinteistösijoitusten kokonaistuotto nousi 6,3 prosenttiin vuonna 2015. Asunnot olivat parhaiten tuottava kiinteistötyyppi jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Asuntokiinteistöjen markkina-arvot nousivat edelleen, kun taas toimitilakiinteistöjen arvot jatkoivat haasteellisten talousnäkymien painamana laskuaan. Helsingin keskustan toimistokiinteistöjen markkina-arvot kuitenkin nousivat vahvan sijoituskysynnän siivittämänä. Kiinteistösijoitusten nettotuotot säilyivät keskimäärin 6 prosentissa. Matala korkotaso ja vakaat nettotuotot houkuttelevat pääomia kiinteistömarkkinoille, mikä näkyy tällä hetkellä etenkin asuntokiinteistösijoitusten suosion suurena kasvuna.

KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka koostuu kahdesta komponentista: nettotuottoaste mittaa kiinteistöjen nettotuoton suhdetta markkina-arvoon ja arvonmuutos kiinteistöjen vuosittaista markkina-arvojen kehitystä. Kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen 6 prosentin nettotuottoaste on kansainvälisesti vertaillen korkea taso.  Koko kiinteistösijoitusmarkkinoiden arvonmuutos oli 0,3 prosenttia. Toimitilakiinteistöjen arvot laskivat keskimäärin noin prosentin, kun taas asuntokiinteistöjen markkina-arvot nousivat 3,4 prosenttia. Positiivinen arvonmuutos nosti kokonaistuoton korkeimmaksi sitten vuoden 2010. Viime vuoteen verrattuna nousua oli 0,9 prosenttiyksikköä.

Asuntosijoittamisen suosio vahvassa kasvussa

Asuntokiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 8,9 prosenttia vuonna 2015. Nettotuottoaste säilyi vakaana 5,4 prosentissa sopimusvuokrien nousun ja vahvan käyttöasteen tukemina. Pääkaupunkiseudun asuntokiinteistöjen nettotuotto laski markkina-arvojen nousun painamana 5 prosenttiin, kun muissa suurissa kaupungeissa nettotuotto on keskimäärin prosenttiyksikön korkeampi. Myös markkina-arvot nousivat viime vuonna muissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua enemmän. Asuntosijoittamisen suosion vahva kasvu jatkuu, ja asuntokiinteistöt nousivat Kiinteistöindeksitietokannan suurimmaksi kiinteistösektoriksi yli 30 prosentin osuudellaan.

Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöillä korkea kokonaistuotto

Toimistokiinteistöjen markkina-arvot laskivat pääkaupunkiseudun useimmilla alueilla edelleen korkean vajaakäytön painamana. Espoossa ja Vantaalla toimistojen markkina-arvot ovat laskeneet yhtäjaksoisesti joka vuosi vuodesta 2008 lähtien. Helsingin keskustan toimistot houkuttelevat kuitenkin sekä sijoittajia että vuokralaisia, ja niiden markkina-arvoihin kirjattiin peräti 6,7 prosentin nousu. Helsingin keskustassa markkina-arvoja nostaa sekä tuottovaatimusten lasku että nousevat vuokra-arvot. Vuoden aikana selkeästi laskenut käyttöaste sekä markkina-arvojen nousu painoivat kuitenkin keskustan nettotuottoastetta. Koko maan tasolla toimistokiinteistöjen arvonmuutos kipusi täpärästi positiiviseksi 0,2 prosenttiin. Toimistokiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste putosi 5,9 prosenttiin, kun sekä käyttöaste että sopimusvuokratasot laskivat. Koko maan toimistokiinteistöjen 6,1 prosentin kokonaistuotto oli korkein sitten vuoden 2007.

Liikekiinteistöjen tuotto jäi muita kiinteistösektoreita matalammaksi

Vähittäiskaupan kiinteistöjen kokonaistuotto jäi 3,9 prosenttiin vuonna 2015. Markkina-arvot laskivat keskimäärin 2,3 prosenttia. Vain pääkaupunkiseudun kauppakeskuskiinteistöjen arvot säilyivät vakaana. Kauppakeskusten vetovoimaa todistavat nousevat kävijä- ja myyntimäärät, joiden tukemana vuokrat pysyivät vakaana, tuottovaatimukset laskivat ja käyttöaste säilyi korkeana. Koko maan kaikkien liikekiinteistöjen nettotuottoaste 6,3 prosenttia on edelleen hyvällä tasolla. Kauppakeskuskiinteistöjen nettotuottoasteet jäävät muita liikekiinteistöjä matalammiksi korkeampien markkina-arvojen johdosta.