abrahamwetterintie6_025

Tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisilla taloyhtiöillä on pitkät suhteet isännöitsijäänsä. Lähes puolet taloyhtiöistä on tehnyt yhteistyötä nykyisen isännöitsijänsä kanssa yli viisi vuotta. Ahkerimmin isännöitsijöitä vaihdetaan Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Suomalaiset taloyhtiöt vaihtavat tuoreen kyselytutkimuksen mukaan varsin harvoin isännöitsijää. Noin puolet suomalaisia taloyhtiöistä (47,5 %) on pitänyt saman isännöitsijän jo yli viisi vuotta.

Kilpailuttamisen tahdissa on kuitenkin merkittäviä alueellisia eroja. Etelä-Suomessa vain noin 30 prosenttia taloyhtiöistä on jatkanut saman isännöitsijän kanssa enemmän kuin viisi vuotta. Sen sijaan Pohjois-Suomessa suhteet isännöitsijöihin ovat pitkiä, ja 40 prosenttia vastaajista on pitänyt yhtä saman isännöitsijän kanssa jo yli 10 vuotta. Väli-Suomessa 47 prosenttia on tehnyt yli viisi vuotta töitä saman isännöitsijän kanssa.

-Isännöinnissä on tapahtunut suuria muutoksia kuluneiden kolmen vuoden aikana. Näistä merkittävimpiä ovat taloyhtiön arkea helpottavat sähköiset palvelut ja kustannuksia säästävät erilaiset hankintaklubit. On hienoa, jos yhteistyö isännöitsijän kanssa pelaa. Kannattaa kuitenkin välillä tarkistaa, että taloyhtiö saa ajanmukaista isännöintipalvelua sekä vastinetta rahalle, Ovenia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Marko Tikkanen kertoo.

 

Kyselyyn vastanneista kaikista taloyhtiöistä lähes puolet (48,6 %) ilmoittaa, ettei tällä hetkellä edes harkitse isännöitsijän vaihtoa.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiön kannattaa harkita isännöinnin kilpailuttamista vasta jos olemassa olevaa yhteistyötä ei yrityksistä huolimatta saada toimimaan. Isännöinti kilpailutetaan myös silloin, kun taloyhtiölle valitaan ensimmäistä isännöitsijää.

-Kannattaa aina ensin selvittää, voitaisiinko yhteistyötä nykyisen isännöitsijän kanssa parantaa. Hinnan perässä ei kuitenkaan kannata lähteä juoksemaan, sillä isännöinnin hinnoissa on pikemminkin tällä hetkellä nostopaineita, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä sanoo.

Ovenia Isännöinnin teettämään netti- ja puhelinkyselyyn vastasi 314 henkilöä, jotka olivat joko asuntoyhtiön hallituksen jäseniä tai puheenjohtajia. Tutkimuksen toteutti Innolink Research joulukuussa 2015–tammikuussa 2016.