Osakeasuntojen hinnat laskivat tammikuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa laskivat 0,8 prosenttia joulukuusta tammikuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,3 prosenttia ja muualla Suomessa 1,2 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa hinnat laskivat 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100:

ashi_2015_01_2015-02-27_tie_001_fi_001

Vuoden 2015 tammikuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 216 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 540 euroa ja muualla Suomessa 1 696 euroa.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,4 prosenttia

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2013 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2010=100.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2010=100 vuosimuutokset neljännesvuosittain, %

kyki_2014_04_2015-02-26_tie_001_fi_001

Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat erilliskustannukset 4,5 prosenttia ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia. Kaukolämpökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 2,4 prosenttia, työkustannukset 2,3 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 1,6 prosenttia ja tarveaineiden kustannukset 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat 12,4 prosenttia, lämpökustannukset laskivat 1,3 prosenttia ja käyttösähkön kustannukset laskivat 0,3 prosenttia.

Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2010=100, Tilastokeskus

Taloyhtiöt tarvitsevat osto-osaamista – Sähköinen opas ohjaa laadukkaaseen korjausrakentamiseen

2015-02-26 11_54_04-korjausrak-hankintaopas2015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Korjaushanke on taloyhtiölle haastava tehtävä. Uusi sähköinen opas antaa ohjeita, miten tilata ja toteuttaa hanke onnistuneesti ja laadukkaasti.

Millaista on laadukas korjausrakentaminen? Miten varmistua laadusta aina hankesuunnittelusta vastaanottoon ja käyttöönottovaiheeseen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöille, jossa korjausrakentamista ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä käydään läpi taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin näkökulmasta.

”Jotta korjausrakentaminen voi olla laadukasta, on tilaajan eli taloyhtiön osattava hankkia palveluita”, sanoo oppaan kirjoittaja, Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. ”Korjaushankkeen läpivientiä helpottaa kaikissa vaiheissa se, että taloyhtiön hallitus ja isännöinti ovat perillä siitä, millaista on laadukas korjausrakentaminen.”

Virta muistuttaa oppaassa, että rakentamisen laadusta puhuttaessa kiinnitetään usein päähuomio suunnittelun, tuotannon ja lopputuloksen tekniseen laatuun, mutta korjausrakentamisessa tulee huomioida myös toiminnallinen laatu eli se, miten korjaustyön aikainen ja sen jälkeinen toiminta hoidetaan. ”Korjausrakentaminen on suurelta osin asiakaspalvelua”, Virta huomauttaa.

”Osto-osaamisen puute on iso haaste taloyhtiömaailmassa. On tärkeää varmistaa hankkeen onnistumisen edellytykset heti alusta lähtien, ja tähän on kaivattu selkeitä ja tiiviitä ohjeita, joilla korjaushanke saadaan alusta alkaen oikeille urille”, kertoo Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman.

Taloyhtiö, kun tilaat, muista nämä:

  • Ennen hankkeiden aloitusta kiinnitä huomio kiinteistön nykytilaan ja korjaustarpeeseen.
  • Laadi yksiselitteiset ja selkeät toimeksiannot, jotta palveluntuottajat voivat tehdä laadukkaita tarjouksia.
  • Kiinnitä erityistä huomiota pätevien palveluntuottajien hankintaan.
  • Laadi sopimukset aina kirjallisesti.
  • Ole tarkkana sopimusten valvonnassa eli seuraa, että tehtyjä sopimuksia myös noudatetaan.

Maksuton opas on ladattavissa Rakentamisen Laatu RALA ry:n internetsivuilla osoitteessa www.rala.fi/ajankohtaista/127/

Tekniikan tohtori Jari Virta on toiminut useissa rakennus- ja kiinteistöalan työmaa- ja tutkimustehtävissä yli kahden vuosikymmenen ajan. Työmaakokemusta Virta on hankkinut muun muassa Pohjansepot Oy:n, Seicon Oy:n, A. Puolimatka Oy:n ja Vehkon Oy:n palveluksessa. Tutkimuskokemusta Virralle on kertynyt Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) ja Teknillisessä korkeakoulussa. Yhdeksän viime vuoden ajan Virta on työskennellyt kehityspäällikkönä Suomen Kiinteistöliitossa, joka neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä mm. korjaushankkeisiin liittyvissä asioissa. Hänen työtehtävänsä koostuvat pääasiassa edunvalvonnasta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä koulutuksesta.

Taloyhtiö – säästä korjauksiin oikein, varo sudenkuoppia!

Taloyhtiön isot korjaushankkeet vaativat huomattavaa taloudellista panostusta. Viisas taloyhtiö varautuukin taloudellisesti korjaushankkeeseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että varautuminen ja taloyhtiön säästöön kerätyt varat voidaan tulkita taloyhtiön voitoksi ja tämä voi aiheuttaa taloyhtiölle veroseuraamuksia, mikäli varautumista ei tehdä oikein. Taloyhtiön kannattaa etukäteen perehtyä tarkasti siihen, kuinka varautuminen on järkevää toteuttaa. ”Tähän antaa Kiinteistöliiton julkaisema uusi ohje erinomaisen työkalun”, kertoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Korjaushanke haltuun -seminaarissa Turussa.

Kiinteistöliitto julkaisi tilaisuudessa Korjaushanke kirjanpidossa ja verotuksessa -ohjeen, joka pureutuu taloyhtiön korjaushankkeen kirjanpito- ja verotusmenettelyihin. ”Taloyhtiön on syytä varmistaa säästäessään ja kirjatessaan varoja tilinpäätökseen, ettei se näytä maksettujen osakassuoritusten takia verotettavaa voittoa”, muistutti Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Varojen kerääminen korjaushanketta varten voidaan aloittaa yhtiökokouksen päätöksellä. ”Tuleviin menoihin voidaan varautua ennalta verovapaasti kahdella eri tavalla, rahastointimenettelyllä tai asuintalovarauksella”, Järvinen kiteytti.

Asuintalovaraus ei vaadi yhtiökokouspäätöstä

”Asuintalovaraus on joustava tilinpäätöksen järjestelykeino ja sen toteuttaminen on varsin helppoa, sillä varauksen tekeminen ei vaadi yhtiökokouksen erillistä päätöstä. Asuintalovarauksen käyttöaika on 10 vuotta, mutta esimerkiksi korjausrahastojen varojen käyttöaika on vain kolmesta viiteen vuotta. Rahastoidut varat tulee käyttää taseeseen aktivoitaviin hankkeisiin, kun taas asuintalovarausta voidaan käyttää myös vuosikuluina vähennettäviin kuluihin”, Järvinen tiivisti.

Aivan pieniltä taloyhtiöiltä kuten paritaloilta asuintalovaraus voi kuitenkin olla ulottumattomissa, sillä rakennuksen pinta-alasta on oltava yli puolet asuinkäytössä ja tilaa on oltava vähintään 200 neliötä. Asuintalovarausta voi tehdä 68 euroa neliöltä verovuotta kohti. Pienin mahdollinen varaus on 3500 euroa ja sitä voi kerätä siis 10 vuotta. ”Kymmenessä vuodessa kertyykin jo mukava summa”, Pynnönen laskeskeli.

”Asuintalovaraus muodostetaan tilinpäätösvaiheessa. Luonteeltaan se on ennenaikainen kulukirjaus tulevia menoja varten”, Järvinen kuvasi.

Rahastoinnista tarvitaan yhtiökokouksen päätös

Perinteisesti käytetyin tilinpäätössuunnittelun keino taloyhtiöissä on rahastointimenettely, jossa osakassuorituksia käsitellään pääomasijoituksina, joilla taloyhtiöön kerätään uutta pääomaa. Näitä säästöön kerättyjä varoja taloyhtiö käyttää korjaushankkeen rahoittamiseen kun sen aika on. ”On kuitenkin muistettava, että muita tuloja kuin osakkailta kerättyjä vastikkeita, ei voi rahastoida ”, Pynnönen korosti.

Vastikkeiden rahastoinnista päättää yhtiökokous. Päätös rahastoinnista on tehtävä ennen tilikauden päättymistä. Taloyhtiön hallitus voi päättää rahastoinnista vain, jos sillä on siihen yhtiökokouksen antama valtuutus. Rahastointimenettely on varsin helppo ratkaisu, mutta se synnyttää hankalan tilanteen sijoittajaosakkaille, sillä he eivät saa vähentää rahastoituja suorituksiaan juoksevasta vuokratulostaan.

”Suoritukset, jotka asunto-osakeyhtiö tulouttaa kirjanpidossaan ovat sijoittajaosakkaalle tulonhankkimistoiminnan vähennyskelpoisia menoja. Keskeistä on siis asunto-osakeyhtiön päättämä suorituksen kirjanpitokäsittely, ei se, minkä niminen maksettu suoritus on. Huoneistossaan itse asuvalle henkilölle asialla ei ole merkitystä”, Pynnönen kuvasi.

”On hyvä, että taloyhtiössä ei eletä kädestä suuhun. Puskurirahasto auttaa korjaushankkeiden läpivientiä, mutta helpottaa myös jos jotain yllättävää tapahtuu. Ennakkosäästäminen paras puoli on, että taloyhtiö siten varautuu suunnitelmalliseen korjaustoimintaan”, totesi operatiivinen johtaja Harri Mäkinen Talokeskus Yhtiöistä.

Kerätyistä varoista tieto isännöitsijäntodistukseen

Ylimääräisiä yhtiövastikkeina kerättyjä varoja ei voi nostaa asunnon myynnin yhteydessä. Kiinteistöliitto suosittelee, että varautuipa taloyhtiö tuleviin hankkeisiin yleisesti tai yksilöidysti nimetyllä ennakkorahastoinnilla tai asuintalovarauksen kautta, ilmoitettaisiin kunkin huoneiston euromääräinen osuus ennakkoon tehdystä varautumisesta isännöitsijäntodistuksessa.

Tällöin osakkeita ostava saa tietoonsa huoneiston osuuden ennakkoon tehdystä varautumisesta ja osakkeita myyvä voi paremmin huomioida ennakkoon kerätyn ja uuden omistajan hyödyksi tulevan osuuden määritellessään kauppahintaa.

Vuokranantajat: Kohtuuhintainen vuokrataso saavutetaan yksityistä asuntotarjontaa lisäämällä

2014-10-14-14_02_12-2-240x300

Mia Koro-Kanerva, Toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry

Pelkästään valtion ja kuntien tuotannolla ei pystytä yksin ratkaisemaan kohtuuhintaisen asumisen ongelmaa, sillä kolmasosa kaikista vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien omistuksessa. Yli puolet yleisen asumistuen saajista asuu vapaarahoitteisessa asunnossa. Näin ollen yksityisten vuokranantajien merkitys pieni- ja keskituloisten asuntotarjonnassa on hyvin merkittävä. Kohtuuhintaisen vuokratason kannalta on erityisen tärkeää, että yksityisten vuokranantajien määrä kasvaisi etenkin kysytyillä alueilla. Tästä huolimatta viime vuosien verotukselliset ratkaisut ovat heikentäneet yksityisten vuokranantajien asemaa.

Kestävästi kohtuuhintainen vuokrataso saavutetaan kun tarjontaa on riittävästi kysyntään nähden joka segmentillä. Yksityisen vuokranannon houkuttelevuutta sijoituskohteena tulee vahvistaa järkevillä verotusratkaisuilla ja vuokranantoon sisältyvän riskin madaltamisella. Näin voidaan houkutella nykyistä laajamittaisemmin myös yksityistä pääomaa vuokra-asuntokantaa kasvattamaan.

-Keskittyminen pelkästään julkisesti tuetun tuotannon edistämiseen ei ole järkevää, sillä pelkästään 5 prosentin lisäys yksityiseen vuokra-asuntokantaan toisi markkinoille jopa 13.000 uutta vuokra-asuntoa, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina poikkeuksetta nousseet inflaatiota voimakkaammin. Valtio voi omilla toimillaan ja erityisesti verotuksellisilla ratkaisuillaan hillitä kustannusten kasvua. Tämä koskee esimerkiksi energiaverotusta ja kiinteistöverotusta.

-Se, että yksityisten vuokranantajien verotusta voimakkaasti kiristetään ja koko asuntojen ylläpitoon liittyvää verorasitusta kasvatetaan, uhkaa pudottaa pelistä ison porukan yksityisiä vuokranantajia, sanoo Mia Koro-Kanerva.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy: Jaana Lehto, KTM, Kiinkon uudeksi rehtoriksi

jaanalehto_50x60mm_rgb_150dpi

Jaana Lehto, KTM, on nimitetty Kiinkon rehtoriksi. Kehitysjohtajana Kiinkossa työskentelevä Lehto siirtyy tehtävään 1.4.2015 nykyisen rehtorin, Keijo Kaivannon, siirtyessä eläkkeelle.

Kiinko on kouluttanut kiinteistö- ja rakennusalaa lähes 40 vuotta. ”Rehtorin tehtävääni kuuluu huolehtia, että tunnistamme edelleen eri toimijoiden keskeiset koulutustarpeet ja koulutamme alaa korkea laatu missionamme. Kiinteistöt ovat merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme, korkean laadun merkitystä alan eri toimissa ei voi sivuuttaa”, kuvailee Lehto.

Laaja ja syvälle luotaava koulutustoiminta

Kiinkon koulutustoiminta on erikoistunutta, toimialakohtaista koulutusta. Kouluttajina toimii n. 300 alalla toimivaa asiantuntijaa, ja kumppaniverkosto kattaa alan keskeiset toimijat. Koulutus on laaja-alaista ja syvälle luotaavaa.

”Olen ollut tyytyväinen Kiinkon erityisen kattavaan, syvälliseen ja arjen työhön integroituneeseen koulutustapaan. Uusia pedagogisia menetelmiä ja tapoja on kehitteillä. Uskon, että niiden avulla voimme jalkauttaa korkeatasoista koulutusta ja laatumissiota entistä tehokkaammin. Erilaiset koulutusmoduulit ja osaamisen kehittämisen tavat tuovat koulutuksen mahdolliseksi yhä useammalle ja entistä joustavammin”, kertoo Lehto.

Jaana Lehto on toiminut aiemmin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n koulutusjohtajana.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry: Tolkkua asuntojen hintatilastojen vertailuun

SKVL_opas
”Tämän hetkinen tilastointi- ja uutisointitapa paloittelee asuntojen hinnoissa tapahtuvat muutokset niin lyhyisiin aikajaksoihin, että niiden perusteella ei saa oikeaa kuvaa, mitä muutokset tarkoittavat käytännössä asunnon myyjien ja ostajien kannalta”, toteaa Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas ja painottaa pitkäjänteisyyden merkitystä asuntojen hintojen vertailussa.

Vuoden 2014 loppua koskevassa Tilastokeskuksen julkaisussa todettiin että viimeisellä neljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maan tasolla 0,4 % edellisestä neljänneksestä ja pääkaupunkiseudulla 0,2 %. Tavallisen ihmisen kannalta tämä siis tarkoittaa että, jos ostit asuntosi elokuussa 250 000 eurolla ja olisit halunnut myydä asuntosi joulukuussa, olisit tilastollisen keskiarvon mukaan saanut siitä 1 000 euroa vähemmän (pääkaupunkiseudulla 500 euroa vähemmän), ottamatta huomioon verotuksellisia kysymyksiä.

”Harvempi kuitenkaan ostaa asuntoa myydäkseen sen kolmen kuukauden, tai vuodenkaan kuluttua, sillä Suomessa asuntoa vaihdetaan keskimäärin seitsemän vuoden välein”, Anttila-Kangas muistuttaa. Asunnon arvon kehitystä miettiessä on siis parempi katsoa vähän pidemmällä jänteellä, kuin tarkkailla montako prosentinkymmenystä keskineliöhinnat ovat muuttuneet viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tilastokeskuksen julkaisuista löytyy myös heidän laskemansa indeksit eri alueille joilla voi helposti katsoa hinnan muutoksia viiden tai kymmenen vuoden aikavälillä. Indeksin mukaan, koko Suomen tasolla, vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet 4 % vuodesta 2010 ja pääkaupunkiseudulla vajaat 8 %. Kun otetaan vielä pitempi aikajakso, niin vuodesta 2005 vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet lähes 30 % ja pääkaupunkiseudulla 40 %.

Oikea aika kaupantekoon

”Kun asunnon vaihtaminen on mielessä, asunnon myyjän on hyvä miettiä välirahaa, jonka hän maksaa myymänsä asunnon ja ostamansa uuden asunnon välillä”, toteaa Anttila-Kangas. Nyt voi tuntua siltä, että asuntoa ei kannata myydä tässä markkinatilanteessa, koska tänä keväänä ei välttämättä saisi vuosikymmenen kovinta hintaa. Samalla kannattaa kuitenkin muistaa, että uudesta asunnosta ei myöskään makseta vuosikymmenen kovinta hintaa. Eli jos odottaa myyjän markkinoita, pitää ottaa huomioon että silloin lähdet ostamaan myös seuraavaa kotiasi myyjän markkinoilta”, muistuttaa Anttila-Kangas.

Apua asuntokauppaan ja oikean välittäjän valintaan

Koska asuntokauppoihin liittyy yleensä monimutkaisia kysymyksiä, tarvitaan niiden selvittämiseen ammattilaisen apua. Kiinteistönvälittäjä on mukana lähes 80 %:ssa tehdyistä asuntokaupoista. He ovat auttamassa, kun elämäntilanne muuttuu ja syntyy tarve löytää isompi tai pienempi asunto. Kyse on myös suurista taloudellisista asioista. ”Näistä syistä ei ole yhdentekevää millainen kiinteistönvälittäjä asumisasioita valitaan hoitamaan”, sanoo Anttila-Kangas.

SKVL on jo vuodesta 1946 lähtien ollut onnistuneiden asuntokauppojen puolella. Liitto toimii kiinteistönvälitysalan yrittäjien edunvalvonta- ja palvelujärjestönä ja samalla on mukana turvaamassa sitä, että jokaisella asuntokaupassa mukana olevalla olisi aina vapaus valita, mitä ammattilaista käyttää. ”Kiinteistönvälitysalalla toimii monenlaisilla taustoilla ja osaamisella varustettuja ihmisiä, toteaa Anttila-kangas ja kysyy: ”Miten näiden yli 4.300 välitystyötä tekevän joukosta sitten pystyy löytämään sen oikean ja ammattitaitoisen välittäjän?”

SKVL haluaa auttaa asuntokaupan ostajia ja myyjiä ja on julkaissut uudenlaisen oppaan, joka kokoaa yhteen asioita, joiden perusteella asuntokaupan tekeminen onnistuu paremmin. Uunituoreen Asunnon ostajan ja myyjän oppaan tarkoituksena on kuvata kiinteistönvälittäjän laajaa tehtävien kirjoa. Näin jokainen voi itse muodostaa käsityksen, mitä ammattimaisesti ja aina asiakkaidensa parasta ajatteleva välittäjä tekee onnistuneen asuntokaupan toteutumiseksi. ”Kun osaa esittää välittäjälle oikeat kysymykset ja selvittää välittäjän ammattitaidon, saa oikean kuvan välittäjän osaamisesta. Tämä opas auttaa tekemään päätöksen välittäjän valinnasta”, lupaa Anttila-Kangas, ja jatkaa: ”Opas antaa myös pankeille käytännön tietoa siitä, miksi asuntojen vakuusarvioiden yhteydessä on syytä käyttää kiinteistönvälitysalan ammattilaisia eikä luottaa pelkästään rivipankkivirkailijan käsitykseen asunnon arvosta.”

Linkit

Ammattitaitoinen nuohous – pysyy loitolla huonous

Nuohooja_katolla2
Suomalaisten kotien paloturvallisuudesta on pidettävä jatkossakin kiinni vaatimalla säännöllistä, ammattitaitoisen nuohoojan tekemää nuohousta koko maan tulisijoihin. Sisäministeriössä on viime vuosien aikana valmisteltu nuohousta koskevan lainsäädännön uudistamista. Tulevien vuosien nuohoukseen on vaikutettava nyt.
”Kun nuohousta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan, pitää ehdottomasti pyrkiä siihen, että joka torppa nuohotaan säännöllisesti ja että rassin varressa on ammatti-ihminen eikä itseoppinut harrastelija”, Finanssialan Keskusliiton turvallisuusasioista vastaava johtava asiantuntija Petri Mero linjaa.
Tällä hetkellä suomalaisista tulisijoista jää vuosittain nuohoamatta noin viidennes. Pääsääntö on, että tulisija on nuohottava kerran vuodessa. Lainsäädäntöuudistus on suunniteltava niin, että nuohousprosentti nousee lähelle sataa. ”Tämä on paloturvallisuuden kannalta erittäin merkittävä asia”, toteaa Mero.

Omatoiminuohous kiveäisi tietä turmioon

Nykyisin nuohous on järjestetty käytännössä kahdella tapaa: Joko piirinuohoojajärjestelmällä, jossa pelastuslaitos on kilpailuttanut alueensa nuohoustyön ammattitutkinnon suorittaneelle yrittäjälle tai sitten sopimusperusteisella järjestelmällä, jossa kiinteistönomistaja saa itse valita, miltä ammattitaitoiselta yrittäjältä nuohouspalvelun hankkii.

Yksikään pelastuslaitos ei hoida nuohousta itse, vaikka sekin mahdollisuus olisi olemassa. Lainsäädäntöuudistusta käsittelevässä muistiossa on väläytelty jopa omatoimisen nuohouksen mahdollisuutta, jolloin oman piippunsa ja tulisijansa voisi yhä useammin puhdistaa itse.

Se on Petri Meron mielestä turmion tie. ”Nuohoojalla on ammattitaito huomata rakenteisiin aikojen saatossa tulleet viat.

Harjaantumattomalta nuohoojalta moinen jää huomaamatta.” Vakuutusyhtiöt vaativat vakuutetun kohteen nuohoojalta ammattitutkintoa. Olisi kohtuullista säilyttää sama vaatimus myös uudistuvassa laissa.

Finanssialan Keskusliitossa ei oteta kantaa siihen, mikä nuohouksen järjestämistapa olisi paras, kunhan työn hoitavat koulutetut nuohoojat. ”Lisäksi esimerkiksi pelastuslaitoksen on jotenkin pystyttävä seuraamaan, onko kohteita nuohottu vai ei. Nuohoamattomasta kohteesta voisi saada sanktioita.”

Nuohooja voisi estää saunapalon jo tupareissa

Samalla kun nuohouslainsäädäntöä uudistetaan, voitaisiin paloturvallisuutta kasvattaa erityisesti uusien vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Kun uusia kesämökkejä ja saunoja rakennetaan, pääsee savupiipun rakentamisesta helpolla ostamalla ja asentamalla kevythormin itse – oli siihen taitoa tai ei.

Ongelma on, että kevythormit eivät välttämättä kestä tulisijan tuottamia kuumia savukaasuja sytyttämättä kattoa palamaan.

”Kuhunkin tulisijaan, oli se sitten saunankiuas, kamina tai hella, olisi valittava oikeanlainen hormi. Nyt rakentajalla ei välttämättä ole ammattitaitoa valita hormia oikein, jolloin tulisija ja hormi ovat eri paria”, Petri Mero kertoo.
Mero ehdottaakin uusiin tulisijoihin nuohoojan tekemää käyttöönottotarkastusta, jotta hormipaloista päästäisiin uudiskohteissa eroon. Nuohoojilla on tarkastustehtävään soveltuva ammattitaito. ”Näin säästyttäisiin siltä, ettei mökki tai sauna pala jo heti tupareissa.”
Jussi Karhunen
Finanssialan Keskusliiton verkkotoimittaja

Delete muistuttaa lumikuormien lisääntymisestä katoilla sään lauhtuessa

rxrt1asebpa1amr5xusa

Kiinteistön omistajan tulee seurata lumitilannetta ja poistaa lumikuorma katolta ajoissa, mieluiten jo ennen kuin se yltää kiinteistön peruslumikuorman tasolle. Näin varmistetaan, että lumi ei aiheuta tippuessaan vahinkoja ja kuormita suotta katon rakenteita painollaan. Lumikuorman osalta erittäin riskialttiita rakennuksia ovat erilaiset suuret hallit. Niiden lumikuorman ja lumenpudottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kun sää lauhtuu, tulee lumesta reippaasti painavampaa. Vastasatanut, kuiva pakkaslumi on kevyttä. Kymmenen sentin kerros lunta painaa noin saman verran kuin viiden millimetrin vesikerros. Mutta kun sää lauhtuu ja lumi muuttuu kosteaksi, sen paino ja tiheys myös muuttuvat. Kymmenen senttiä märkää lunta voikin painaakin jo 6-8 kertaa enemmän kuin kuiva pakkaslumi.

Myös jääpuikkoja alkaa muodostumaan räystäille. Jääpuikot voivat olla hengenvaarallisia tippuessaan. Kun lunta ja jäätä pudotetaan, tulee huolehtia, ettei se aiheuta vaaraa sivullisille ja toki myös huolehtia lumenpudottajien työturvallisuudesta. Alue tulee rajata selkeäsi ja maan tasalle hoidetaan turvamies, joka varmistaa turvajärjestelyjen toimivuuden. Jos turvamies joutuu olemaan liikenneväylillä tai -alueilla, on huolehdittava, että hänellä on heijastava varoitusvaatetus yllään.

Nyt kun sään on luvattu lauhtuvan voimakkaasti koko Suomessa, kannattaa taloyhtiöiden ja muiden kiinteistönomistajien tarkkailla kattojen lumikuormaa entistä tarkemmin. Muistutamme myös, että jalankulkijoiden pitäisi olla erityisen valppaita sään lauhtuessa sekä noudattaa lumenpudottajien ja kiinteistöjen varoitusmerkintöjä.

Resurssilinkit

Verohallinto: Sähköinen ilmoittaminen laajeni omatoimisiin asuntokauppoihin

Jos asunto-osake on ostettu suoraan myyjältä, voi maksetun varainsiirtoveron ilmoittaa nyt sähköisesti. Kun ilmoitus tehdään verkossa, leimoja ja kuitteja ei tarvita.

Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on ollut käytössä kiinteistövälittäjän välityksin tapahtuvissa kaupoissa vuodesta 2010 lähtien. Nyt sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen käyttö on laajentunut myös omatoimisiin kauppoihin eli kauppoihin, jotka tapahtuvat ilman kiinteistövälittäjää. Sähköisesti voi ilmoittaa myös uudiskohteiden varainsiirtoverosta.

Sähköinen ilmoittaminen edellyttää, että vero on maksettu ennen ilmoituksen antamista, ellei kysymys ole ostajan verovapaasta ensiasunnon hankinnasta. Varainsiirtoveroilmoitus tehdään verkkolomakkeella Suomi.fi-palvelussa . Tunnistautuminen tapahtuu joko verkkopankki-tunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Ilmoituksella voi ilmoittaa vain yhtä huoneistoa koskevan kaupan kerralla.

Vastaanottokuittaus toimii todistuksena

Asunnon ostaja saa lähetetystä ilmoituksesta vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituksella ilmoitetut tiedot sekä ilmoituksen vastaanottoajan ja -numeron. Tulostettu vastaanottokuittaus on todistus sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon. Ostaja saa omistuksensa merkityksi osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen asuntoyhteisölle.

Kiinteistövälittäjät voivat ilmoittaa etukäteen

Kiinteistönvälittäjän välittämissä kaupoissa verkkolomaketta on uudistettu siten, että kiinteistönvälittäjä voi jo ennen kaupantekopäivää täyttää lomakkeen ja lähettää sen Verohallinnolle. Kiinteistönvälittäjä voi siis etukäteen ennen kaupantekopäivää tulostaa vastaanottokuittauksella varustetun varainsiirtoveroilmoituksen, joka on annettavissa ostajalle kaupantekotilaisuudessa.