jaanalehto_50x60mm_rgb_150dpi

Jaana Lehto, KTM, on nimitetty Kiinkon rehtoriksi. Kehitysjohtajana Kiinkossa työskentelevä Lehto siirtyy tehtävään 1.4.2015 nykyisen rehtorin, Keijo Kaivannon, siirtyessä eläkkeelle.

Kiinko on kouluttanut kiinteistö- ja rakennusalaa lähes 40 vuotta. ”Rehtorin tehtävääni kuuluu huolehtia, että tunnistamme edelleen eri toimijoiden keskeiset koulutustarpeet ja koulutamme alaa korkea laatu missionamme. Kiinteistöt ovat merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme, korkean laadun merkitystä alan eri toimissa ei voi sivuuttaa”, kuvailee Lehto.

Laaja ja syvälle luotaava koulutustoiminta

Kiinkon koulutustoiminta on erikoistunutta, toimialakohtaista koulutusta. Kouluttajina toimii n. 300 alalla toimivaa asiantuntijaa, ja kumppaniverkosto kattaa alan keskeiset toimijat. Koulutus on laaja-alaista ja syvälle luotaavaa.

”Olen ollut tyytyväinen Kiinkon erityisen kattavaan, syvälliseen ja arjen työhön integroituneeseen koulutustapaan. Uusia pedagogisia menetelmiä ja tapoja on kehitteillä. Uskon, että niiden avulla voimme jalkauttaa korkeatasoista koulutusta ja laatumissiota entistä tehokkaammin. Erilaiset koulutusmoduulit ja osaamisen kehittämisen tavat tuovat koulutuksen mahdolliseksi yhä useammalle ja entistä joustavammin”, kertoo Lehto.

Jaana Lehto on toiminut aiemmin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n koulutusjohtajana.