2015-02-26 11_54_04-korjausrak-hankintaopas2015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Korjaushanke on taloyhtiölle haastava tehtävä. Uusi sähköinen opas antaa ohjeita, miten tilata ja toteuttaa hanke onnistuneesti ja laadukkaasti.

Millaista on laadukas korjausrakentaminen? Miten varmistua laadusta aina hankesuunnittelusta vastaanottoon ja käyttöönottovaiheeseen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöille, jossa korjausrakentamista ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä käydään läpi taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin näkökulmasta.

”Jotta korjausrakentaminen voi olla laadukasta, on tilaajan eli taloyhtiön osattava hankkia palveluita”, sanoo oppaan kirjoittaja, Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta. ”Korjaushankkeen läpivientiä helpottaa kaikissa vaiheissa se, että taloyhtiön hallitus ja isännöinti ovat perillä siitä, millaista on laadukas korjausrakentaminen.”

Virta muistuttaa oppaassa, että rakentamisen laadusta puhuttaessa kiinnitetään usein päähuomio suunnittelun, tuotannon ja lopputuloksen tekniseen laatuun, mutta korjausrakentamisessa tulee huomioida myös toiminnallinen laatu eli se, miten korjaustyön aikainen ja sen jälkeinen toiminta hoidetaan. ”Korjausrakentaminen on suurelta osin asiakaspalvelua”, Virta huomauttaa.

”Osto-osaamisen puute on iso haaste taloyhtiömaailmassa. On tärkeää varmistaa hankkeen onnistumisen edellytykset heti alusta lähtien, ja tähän on kaivattu selkeitä ja tiiviitä ohjeita, joilla korjaushanke saadaan alusta alkaen oikeille urille”, kertoo Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman.

Taloyhtiö, kun tilaat, muista nämä:

  • Ennen hankkeiden aloitusta kiinnitä huomio kiinteistön nykytilaan ja korjaustarpeeseen.
  • Laadi yksiselitteiset ja selkeät toimeksiannot, jotta palveluntuottajat voivat tehdä laadukkaita tarjouksia.
  • Kiinnitä erityistä huomiota pätevien palveluntuottajien hankintaan.
  • Laadi sopimukset aina kirjallisesti.
  • Ole tarkkana sopimusten valvonnassa eli seuraa, että tehtyjä sopimuksia myös noudatetaan.

Maksuton opas on ladattavissa Rakentamisen Laatu RALA ry:n internetsivuilla osoitteessa www.rala.fi/ajankohtaista/127/

Tekniikan tohtori Jari Virta on toiminut useissa rakennus- ja kiinteistöalan työmaa- ja tutkimustehtävissä yli kahden vuosikymmenen ajan. Työmaakokemusta Virta on hankkinut muun muassa Pohjansepot Oy:n, Seicon Oy:n, A. Puolimatka Oy:n ja Vehkon Oy:n palveluksessa. Tutkimuskokemusta Virralle on kertynyt Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) ja Teknillisessä korkeakoulussa. Yhdeksän viime vuoden ajan Virta on työskennellyt kehityspäällikkönä Suomen Kiinteistöliitossa, joka neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä mm. korjaushankkeisiin liittyvissä asioissa. Hänen työtehtävänsä koostuvat pääasiassa edunvalvonnasta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä koulutuksesta.