VVO-konserni keskittyy Lumo-palveluliiketoimintaan

W750_2015-11-30T13-37_-1552069671_43

VVO-konserni myy yli 8 000 pitkien rajoitusten ARA-vuokra-asuntoa Y-Asunnoille

VVO-konserni siirtää painopisteen Lumo-palveluliiketoimintaan. Tänään allekirjoitetulla esisopimuksella Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö OY Y-Asunnoille siirtyy 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista asuntoa eri puolilta Suomea. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on arviolta noin 75 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta asukkaiden asemaan ja kaikki vuokrasopimukset säilyvät entisellään.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja Suomessa noin 30 paikkakunnalla aiemman 41 paikkakunnan sijaan.

– VVO-konserni on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja tarjoten omistusasumisen kanssa tasa-arvoista asumista ja uusia asumisen palveluja. Konsernin Lumo-vuokra-asuntoja on tällä hetkellä yhteensä yli 27 000. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä VVO-konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa. Tällä hetkellä konsernilla on hankesitoumuksia noin 2 000 vuokra-asunnon eli 300 miljoonan euron edestä, VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

– Asumisen sääntelyn muutosten vuoksi valtion tukeman vuokra-asuntokannan hallinta eriytyy tulevaisuudessa merkittävästi VVO-konsernin pääliiketoiminnasta eli markkinaehtoisen vuokra-asumisen tarjoamisesta. Konserni aikoo panostaa yhä voimakkaammin uusien asumisen Lumo-palvelukonseptien kehitykseen, Nieminen jatkaa.

– Yrityksen painopiste on koko 2000-luvun ollut markkinaehtoisessa toiminnassa ja kauppa on luonteva jatkumo osakeyhtiön viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden kehitykselle. Aiomme rakennuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä merkittävän määrän vuokra-asuntoja alueille, joissa työvoiman tarve kasvaa. Haluamme helpottaa työn perässä muuttoa kasvukeskuksiin ja nostaa siten Suomea nousuun. Uudet asumisen palvelut ja vuokra-asumisen joustavuus ovat avainasemassa työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa, VVO-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto kertoo.

– Y-Säätiöllä on vahva tausta ja pitkät perinteet tuetun asumisen ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjoamisessa. Nyt asuntomäärämme yli kaksinkertaistuessa, voimme tarjota laajemman valikoiman vuokra-asuntoja. Olemassa oleviin vuokrasopimuksiin ei kaupan vuoksi tule muutoksia, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Kauppa toteutetaan tammikuun alussa 2016. Samalla noin 60 työntekijää siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä Y-Säätiön konsernin palvelukseen.

Lapinlahden sairaalarakennus vuokrataan

lapinlahden_sairaala_3_107116__webiso

Kuvaaja: Kaisa Vermasheinä / kiinteistövirasto

Helsingin kaupunki vuokraa Lapinlahden sairaalan päärakennuksen Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Suomen Mielenterveysseuralle, joka on organisoinut toimintaansa Lapinlahden Lähde -hankkeen alle. Mielenterveysseuran osalta vuokrauspäätös edellyttää vielä seuran liittohallituksen päätöksen. Vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.12.2015.

”Mielenterveysseura järjestökumppaneineen luo Lapinlahteen mielen hyvinvoinnin keskuksen, joka on kaikille avoin ja nojautuu ympäristön, kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin”, kertoo kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck.

“Tilajakamon tavoitteena on suojella Lapinlahden sairaala tuomalla sinne toimintaa”, toteaa Osuuskunta tilajakamon hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto. “Osuuskunta ei tavoittele toiminnastaan voittoa vaan tilat jaetaan osuuskunnan jäsenille työhuoneiksi ja toimitiloiksi.“

”On hienoa, että Lapinlahden sairaalan rakennus ei ole enää tyhjillään. Kaupunginhallitus edellytti etsimään Lapinlahden sairaalan rakennukselle tilapäistä käyttöä jo tammikuussa tänä vuonna. Tiedän, että nämä vuokralaiset arvostavat Lapinlahden sairaalan poikkeuksellisen hienoa ympäristöä ja pitävät rakennuksesta huolta parhaansa mukaan”, toteaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi ja vuokralaiset tietävät, että kyseessä on tilapäinen ratkaisu. Vuokrasopimus koskee tiloja niiden nykyisessä kunnossa. Kaupunki hakee koko ajan pysyvää ratkaisua sairaala-alueen käyttöön. On mahdollista, että kaupunki myy sairaalarakennuksen taholle, joka voi vastata sen peruskorjauksesta.

Korjaustöitä käynnissä

Vuokralaiset voivat tehdä pieniä korjauksia sisätiloissa omalla kustannuksellaan. Kaikissa korjauksissa täytyy ottaa huomioon rakennuksen tiukat suojelumääräykset.

Kaupunki kunnostaa parhaillaan ikkunoita päärakennuksessa. Sairaalarakennuksen kuntoa ylläpitäviä korjauksia jatketaan keväällä 2016, jolloin käynnistyvät julkisivurappauksen sekä vesikaton korjaukset. Töiden tavoitteena on pysäyttää rakennuksen kunnon rapistuminen. Kiinteistöviraston tilakeskus tekee vaipan korjauksia tiiviissä yhteistyössä museoviraston kanssa.

Lapinlahden sairaala on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunki suunnitteli sairaalaan peruskorjauksen sosiaali- ja terveyspalveluja varten, mutta hanke ei toteutunut, ja päärakennus on ollut pääosin tyhjillään vuodesta 2008 lähtien. Nyt rakennus vuokrataan rajoitettua päiväkäyttöä varten.

Cursor investoi Eagle-talojen energiatehokkuuteen Kotkassa

energiatehokkuus_eagle-2-of-2-460x300

Kotka-Haminan seudulla toimiva kehittämisyhtiö Cursor käynnistää energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on tuntuva säästö Cursorin hallinnoimien Eagle-kiinteistöjen energiankulutukseen. Projektin toteuttaa avaimet käteen –toimituksena energiatehokkuuden palveluyritys LeaseGreen.

Eagle-talot on rakennettu Kotkan Karhulaan kolmessa vaiheessa, vuosina 1989, 2002 ja 2009. Ne muodostavat yhden Kotkan seudun suurimmista toimistokeskittymistä ja tarjoavat työtilat noin 450 ammattilaiselle. Suurin vuokralainen on Andritz Oy.

Eagle-taloissa on tilaa yhteensä 14 500 m2. LeaseGreen modernisoi niiden automaation, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen sekä tasapainottaa lämmitysjärjestelmän. Toimien avulla Eagle-talojen kolmessa kiinteistöyhtiössä saavutetaan yhteensä noin miljoonan euron nettosäästö investointien elinkaaren aikana.

”Vanhimman rakennuksen ilmanvaihto on tullut tiensä päähän, eikä automaatiokaan palvele kokonaisuutta”, sanoo Cursorin kiinteistöpäällikkö Kati Kolari. ”Talon olosuhteita on ollut vaikea saada tasapainoon aurinkoisella säällä suuren lasisen julkisivun takia. Se on melkoinen lämpöpatteri.”

Cursorin energiatehokkuushanke toteutetaan LeaseGreenin kehittämällä palvelumallilla, joka perustuu kuukausimaksuun. Sopimuskauden kesto on 8 vuotta. Kuukausimaksu jää pienemmäksi kuin hankkeen investoinneilla saavutettava säästö.

”LeaseGreenillä on vahvat näytöt suurten kokonaisuuksien toteuttamisesta ja se lukee hyvin tilaajan toiveita”, Kati Kolari sanoo.

”Hanke on tilaajalle helppo, kun siinä ei ole monia osapuolia. Tällainen toimintatapa edustaa uutta ajattelua. Kiinteistöalan perinteisessä investointiprojektissa suunnittelija katsoo asiaa omasta näkökulmastaan, urakoitsija omastaan ja tilaaja tietysti omastaan.”

LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto onnittelee Cursoria tuottavasta investoinnista. Energiatehokas ja nykyaikainen talotekniikka vapauttaa kiinteistön omistajan taloudellisia resursseja muihin investointeihin ja helpottaa kiinteistönhoidon ammattilaisten päivittäistä työtä. Kiinteistön arvo nousee ja vuokralaisten viihtyvyys paranee, kun tilojen sisäilmaolosuhteet kohentuvat.

”Suosittelen Kotkan esimerkkiä malliksi kaikkien kaupunkiseutujen kehittämisyhtiöille. Niiden kiinteistöissä työskentelevistä ihmisistä kannattaa pitää hyvää huolta, koska heidän menestyksestään hyötyy koko seutu.”

Osakeasuntojen hinnat nousivat lokakuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 1,1 prosenttia syyskuusta lokakuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,3 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat pysyivät ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 0,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,7 prosenttia edellisvuodesta, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,9 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

ashi_2015_10_2015-11-26_tie_001_fi_001

Vuoden 2015 lokakuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 249 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 490 euroa ja muualla Suomessa 1 693 euroa.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Sotheby’s International Realty tuo kansainvälisen luksusbrändin Suomen kiinteistönvälitysmarkkinoille

karhulahovi

Sotheby’s International Realty tuo kansainvälisen luksusbrändin Suomen kiinteistönvälitysmarkkinoille

Maailman suurimpiin kiinteistönvälitysketjuihin kuuluva Sotheby’s International Realty Affiliates LLC aloittaa kansainvälisen kiinteistönvälitystoiminnan Suomessa avaamalla toimiston Helsinkiin. Liikeideana on tarjota eksklusiivista kiinteistönvälityspalvelua arvoasuntomarkkinoilla Suomessa ja kaikkialla maailmassa.

Robert Charpentierin johtaman suomalais- ja ruotsalaissijoittajista koostuvan omistajaryhmän allekirjoittaman franchising-sopimuksen tavoitteena on avata kiinteistömarkkinat yli valtakunnan rajojen ja kehittää koko alaa. Ab Snellman LKV Oy Sotheby’s International Realty Finlandin toimitusjohtajana (CEO) on aloittanut Kenneth Katter, jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista.

Suomi kiinnostaa kiinteistösijoittajia

Suomi on kiinnostava markkina-alue kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta. Suomea arvostetaan Euroopan innovaatiokeskuksena sekä alueena, jossa luksustuotteiden markkinat kasvavat. Lisäksi Suomen houkuttelevuutta lisäävät AAA-tason luottoluokitus, asuntojen tasainen hintakehitys sekä vuokramarkkinoiden vähäinen sääntely.

ratakatu27

Toimiston perustaminen Helsinkiin on Charpentierin mukaan hyvin perusteltua. Suur-Helsinki on kuulunut 1980-luvulta lähtien Euroopan nopeimmin kasvaviin alueisiin, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana. Pääkaupunkiseutu houkuttelee työikäistä, hyvin toimeen tulevaa väestöä, ja alue toimii Suomen talousveturina 40 % maan keskiarvoa korkeammalla BKT:llä asukasta kohden. Sijoittajille lupaavaa on myös se, että vuokratuotto Helsingissä on korkeampi kuin esimerkiksi Tukholmassa.

Vahvaa markkinaosaamista laatutietoisille asiakkaille

”Olemme keskittyneet palvelemaan kansainvälisesti liikkuvia laatutietoisia asiakkaita, jotka panostavat elämän laatuun ja haluavat asua sen mukaisesti”, kertoo Katter. ”Vahva kansainvälinen markkinaosaamisemme premium-asuntojen markkinoilla sekä eksklusiivinen toimintamallimme heijastelee kiinteistömarkkinoiden uusia tuulia.”

”Välitämme ensisijaisesti pääkaupunkiseudun premium-asuntoja ja -kiinteistöjä, loft- ja penthouse-asuntoja sekä arvokkaita uudisrakennuskohteita. Lisäksi välitämme uniikkeja kiinteistöjä, huviloita ja vapaa-ajan asuntoja Etelä-Suomen alueella sekä Lapin kohteita,” sanoo Katter.

Sotheby’s International Realtyn verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 800 toimistoa yli 60 maassa. Jokainen toimisto on yksityisomistuksessa ja toimii itsenäisesti franchising-sopimuksella.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Tero Tahkola

8aedd568-b0eb-4e87-b9d2-70c43ecd8062-main_image

Tero Tahkola

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry:n puheenjohtajana aloittaa yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Tero Tahkola Oulusta. Varapuheenjohtajana jatkaa yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Katja Määttälä Kuopiosta. Hallituksen kokoonpanosta päätti 20.11.2015 kokoontunut SKVL:n liittokokous.

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuonna 2015 toimivat Juha P. Järvinen Tampereelta, Tomi Keto-Tokoi Lahdesta, Tuula Lindström Turusta, Markku Rautanen Vantaalta, Ingemar Tåg Vaasasta ja Marko Perälä Jyväskylästä.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Anne Hietala Tampereelta ja Jouni Paasio Turusta.
Alueneuvoston kokoonpano

Syyskokouksessa vahvistettiin myös hallituksen apuna ja sen valvonnan alaisena toimivan alueneuvoston kokoonpano kaudelle 2016. Puheenjohtajana toimii liiton varapuheenjohtaja Katja Määttälä Kuopiosta. Jäseninä ovat Sari Harilainen Espoosta, , Reija Kaskimäki Ähtäristä, Saara Keihäs Orivedeltä, Kristen Kunnas Porista, Jouni Paasio Turusta, Marko Palhomaa Mikkelistä, Sanna-Mari Poutiainen Kuopiosta, Mikko Savolainen Jyväskylästä, Toini-Maria Uhlbäck Lahdesta ja Risto Volanen Porvoosta.

Kauppakeskus Sello jälleen Euroopan ekoin – saavutti platinatason LEED- sertifikaatin

img-20151117-wa0002

Sello saavutti toiminnan aikaisen LEED EB PLATINUM -tason ympäristöluokituksen Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena. Luokituksen saavuttamiseksi on tehostettu paitsi tilojen, myös toiminnan ympäristöystävällisyyttä.

”Sellon platinatason ympäristöluokitus on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä kyseessä on Euroopan ensimmäinen LEED EB PLATINUM -sertifioitu kauppakeskus. Platina on kaikkein korkein LEEDin taso. Maailmanlaajuisesti LEED EB PLATINUM -luokiteltuja rakennuksia on 224 kappaletta. Euroopassa LEED EB PLATINUM -luokituksen ansainneita kohteita on vain yhdeksän. Sello on ensimmäinen tuon statuksen saavuttanut kauppakeskus,” kertoo Tuomas Suur-Uski Green Building Partnersilta.

”Kauppakeskus Sellolle haettiin vuoden 2015 aikana LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance – ympäristöluokitusta. LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon luokitusmenetelmä. LEED EB: O&M on rakennuksen käyttövaiheen luokitustyökalu, joka mittaa kiinteistön energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Sellolle on jo vuonna 2010 myönnetty Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena LEED EB GOLD -tason luokitus. LEED-sertifiointi on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen kohteelle voi hakea uutta ympäristöluokitusta,” jatkaa Tuomas Suur-Uski.

Sertifiointiprosessin aikana ohjattiin kauppakeskuksen ylläpitoa ja toimintaa sekä toteutettiin LEED EB PLATINUM – luokitustasoon vaadittavia kehitystoimenpiteitä. Sellossa on jo vuosien ajan tehty mittavia ekotehokkaita toimenpiteitä, jotka LEED-luokituksen korkea taso todentaa. Esimerkkinä toimenpiteistä ovat mm. valaisimien korvaaminen laajasti energiatehokkailla led-valaisimilla ja ilmanvaihdon ohjaaminen tarpeen mukaan. Lisäksi esimerkiksi ulkoalueiden sulatusta ohjataan automaattisesti sääennusteiden perusteella. Viiden vuoden aikana kiinteistön lämmönkulutus on laskenut 20 % ja sähkönkulutus on pienentynyt 10 %. Sellossa on myös toteutettu koko kauppakeskuksen kattava vesitehokkuuden kehitysprojekti. Lisäksi siivous on Joutsen-merkitty.

Sellossa on ollut lähtökohtana alusta alkaen tarjota myös asiakkailleen kierrätyspalveluja ja ottaa vastaan laajasti erilaisia jätejakeita sekä mm. kodin pientekniikkaa (patterit, mustekasetit, loisteputket ym.). Tiistaina 24.11. Sellossa alkaa tekstiilikierrätys -pilotti. Sellon julkisen liikenteen yhteydet ovat huippuluokkaa, mikä niin ikään auttoi PLATINA-tason saavuttamisessa.

Sellossa toimivat palveluntuottajat ja liikkeet sekä niiden henkilökunta ovat vahvasti talkoissa mukana ja auttoivat omalla panoksellaan korkeimman tason luokituksen saavuttamisessa.

Projektin LEED-konsulttina ja ohjaajana toimi Green Building Partners Oy.

Aberdeen neuvottelee CBRE:n kanssa pohjoismaiden kiinteistöjohtamistoiminnon ulkoistamisesta

Aberdeen Asset Management aikoo tuoda Isossa-Britanniassa ja Manner-Euroopassa menestyksellisesti käyttämänsä kiinteistöjohtamisen liiketoimintamallin nyt myös Pohjoismaihin. Konserni neuvottelee parhaillaan kiinteistöjohtamisen, kiinteistökirjanpidon ja kiinteistöhallinnon ulkoistamisesta CBRE:lle.

Nämä toiminnot hoidetaan tällä hetkellä sisäisesti, ja Aberdeen uskoo pystyvänsä uuden mallin avulla tehostamaan sijoittaja-asiakkaiden ja vuokralaisten palvelua. Salkkujen hallinta eli kohteiden osto ja myynti sekä vuokraus on jatkossakin Aberdeenin arvostettujen rahaston- ja varainhoitotiimien vastuulla.

Aberdeenin 9 miljardin euron kiinteistöliiketoiminta Pohjoismaissa on kehittynyt ja kasvanut viime vuosikymmenen aikana muun muassa useiden strategisten yritysostojen myötä, jotka ovat sekä laajentaneet että syventäneet valmiuksiamme ja markkinaosuuttamme. Vaikka Aberdeenilla on yhtenäinen sijoitusprosessi, järjestelmäinfrastruktuuri ja tiimit ovat säilyneet pitkälti ennallaan. Asiakkaille tarjottavien palvelujen parantamiseksi Aberdeen on katsonut tarpeelliseksi luoda toiminnallisia synergiaetuja, jotta rahaston- ja varainhoitotiimit voivat keskittyä lisäarvoa tuottavaan salkunhoitoon.

Tämän johdosta Aberdeen on päättänyt mahdollisuuksien mukaisesti keskittää kiinteistöjohtamis- ja kirjanpitopalvelut yhdelle tarjoajalle kaikkien Pohjoismaiden alueella (eli Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa). Valintaprosessin tuloksena Aberdeenin tavoitteena on ulkoistaa nämä palvelut CBRE:lle huhtikuusta 2016 lähtien. Aberdeen pyrkii varmistamaan palvelun jatkuvuuden, ja uuden mallin kattamissa tehtävissä toimivat Aberdeenin työntekijät siirtyvät CBRE:lle.

Group Head of Property Pertti Vanhanen kommentoi:Tämä on meille luonteva askel etsiessämme keinoja parantaa asiakkaille tarjoamiamme palveluja entisestäänkin. Isossa-Britanniassa ja Manner-Euroopassa kiinteistöjohtamis- ja kirjanpitopalvelut ulkoistettiin jo useita vuosia sitten, ja malli on palvellut asiakkaiden etua hyvin. Ulkoisten palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen laatu ja kattavuus paranevat jatkuvasti, joten ulkoistamme nämä palvelut Pohjoismaissa luottavaisin mielin.”

EMEA Head of Asset Services Andy Hay CRBE:ltä kommentoi:Aberdeen Asset Managementilla on selkeänä tavoitteena hakea asiakkailleen vahvaa tuottoa. Se kuvastaa asiakaslähtöistä suhtautumistamme kiinteistöjohtamiseen ja erillisyhtiöiden kirjanpitoon. Periaatteenamme on saavuttaa reaalituottoja asiantuntevan neuvonnan ja kohteiden arvontuottoa tehostavien ja lisäävien toimenpiteiden kautta. Odotamme innolla, että pääsemme täydentämään Aberdeenin kiinteistötiimiä Pohjoismaissa.”

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry: KVKL Suomen vanhojen asuntojen kaupoista tammi-lokakuussa: Kauppamäärässä edelleen yli 4 prosentin kasvu edellisvuoteen

Kauppamäärässä edelleen yli 4 prosentin kasvu edellisvuoteen

Käytettyjen kerros-, rivi- ja omakotitalojen kauppa on käynyt alkuvuonna Suomessa edellisvuotta paremmin: kauppamäärä on kasvanut tammi-lokakuussa 2015 yhteensä noin 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.

Käytettyjen omakotitaloasuntojen kauppa on kasvanut tammi-lokakuussa yhteensä 7,7 prosenttia ja vanhojen rivitaloasuntojen kauppa 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Vanhoissa kerrostaloasunnoissa kasvun arvioidaan olleen yhteensä 2,4 prosenttia.

Edellisvuotta paremmat kauppamäärät on saavutettu maalis-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Tuoreimman tarkastelukuukauden eli lokakuun osalta edellisvuoden tasosta kuitenkin jäätiin 5 prosentilla.Vuoden kaupan kokonaissaldo jää silti tässä vaiheessa reilusti plussan puolelle, koska vuoden muina kuukausina kauppaa on tehty pitkälti samaan tahtiin kuin edellisvuoden vastaavina kuukausina.

“Kauppojen kertymisen isoon kuvaan yksittäinen kuukausi ei oleellisesti vaikuta. Tältä pohjalta tämän vuoden kauppojen kokonaissaldo on lokakuukin huomioiden edelleen tuon reilut 4 prosenttia plussalla”, tiivistää KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila alkuvuoden tilanteen.

KVKL:n hintaseurantapalvelun asiakkaana olevat yritykset välittivät lokakuussa vanhoja kerrostaloasuntoja yhteensä noin 2190, vanhoja rivitaloasuntoja noin 750 ja vanhoja omakotitaloja noin 915 kappaletta.  Lokakuun luvuissa ilonaihe oli rivitalokauppa, joka muiden pääasuntotyyppien kauppamäärien laskiessa kuitenkin samaan aikaan kasvoi edellisvuoden tasosta + 5,3 prosenttia.

”Viime vuoteen verrattuna kehitys on viime aikoina ollut kokonaisuutena varovaisen positiivinen. Silti täytyy muistaa, että olemme vanhojen asuntojen kaupassa koko ajan selkeästi jäljessä muutaman vuoden takaisesta tasosta”, suhteuttaa tilannetta Malila.

“Kuluttajan luottamusta kuvaavat tilastoluvut ovat viime aikoina olleet laskusuunnassa. Koska asuntokauppa perustuu ihmisten päätöksiin, kauppa ei ole koskaan täysin immuuni niille muutoksille, joita ostavien asiakkaiden käyttäytymisessä ilmenee. Tästä on lokakuu esimerkkinä”.

Asuntokaupan yleistilanne on ollut kauppatahdin osalta loppuvuonna alkuvuoden 2015 tilannetta myötäilevä. “Isossa kuvassa edetään pitkälti samaa latua kuin alkuvuonna eikä esimerkiksi markkinoilla tarjolla olevien myytävien asuntojen määrissä ole lokakuun osalta ollut havaittavissa merkittäviä tasomuutoksia”.

Alan tilanne: nousussa ammattitaidon kehittäminen

Viime vuoteen verrattuna hieman parempi kauppavire on myönteinen asia asuntokaupan hiljaisemmasta vaiheesta kärsiville kiinteistönvälitysalan yrityksille. Kuluvan vuoden kevään loppu, kesä sekä myös alkusyksy ovat tuoneet tullessaan vaihteeksi aiempaa parempia tuloksia monelle alan yritykselle.  Tilastokeskus raportoi KVKL:lle jonkin aikaa sitten kiinteistönvälitysalan yritysten kokonaisliikevaihdon nousseen vuoden 2015 alkupuoliskolla yhteensä 7,8 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kiinteistönvälitysalan henkilöstömäärä oli alkuvuonna 2015 melko staattinen eli keskimäärin noin 4150 henkilöä. Määrä on pudonnut parhaimmista vuosista noin 700 henkilöllä.

Kiinteistönvälitysalan yritykset suuntautuvat juuri tällä hetkellä vahvasti henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja koulutukseen.  Marraskuussa järjestettävään vuoden viimeiseen LKV-kokeeseen on osanottajia tulossa runsaasti. Kokelaat tähtäävät menestymiseen ja samalla vuoden 2016 alkuun, jolloin aiempaan verrattuna muuttuneessa tilanteessa jokaisessa kiinteistönvälitysyrityksen toimipisteessä toimivista henkilöistä vähintään puolella tulee olla LKV-pätevyys.

 

YIT myy toimistokiinteistön Helsingin ydinkeskustassa

YIT on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan toimistokiinteistön myynnistä OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolle. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 23 miljoonaa euroa. Toimistokiinteistön ankkurivuokralaiseksi tulee Lexia Asianajotoimisto Oy.

YIT osti osoitteessa Lönnrotinkatu 11 sijaitsevan toimistokiinteistön kesällä 2014 ja käynnisti kiinteistön peruskorjauksen kesällä 2015. Vuonna 1972 valmistunut toimistorakennus peruskorjataan kauttaaltaan nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi moderniksi toimistotaloksi. Peruskorjauksella parannetaan merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutta, ja kiinteistölle haetaan LEED-ympäristösertifiointia. Valmistuessaan Lönnrotinkatu 11:ssa on noin 4 000 neliömetriä nykyaikaista muuntojoustavaa toimistotilaa viidessä kerroksessa ja noin 400 neliömetriä liiketilaa katutasossa. Autopaikkoja on 40. Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2016.

“OP-Vuokratuotto rakentaa käyttötarkoituksiltaan ja sijainneiltaan hyvin hajautettua toimitilakohteiden verkostoa. Nyt hankitun kohteen myötä kykenemme tarjoamaan modernia toimistotilaa ydinkeskustassa hyvin erikokoisille yrityksille ja saamme näin myös erinomaisen vuokralaishajautuksen”, toteaa Markku Mäkiaho Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:stä.