VVO-konserni toteutti 8 631 ARA-vuokra-asunnon myynnin Y-Asunnoille

VVO-konserni on tänään toteuttanut 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteisen, eri puolella Suomea sijaitsevan asunnon myynnin. Ostaja on Y-Säätiön konserniin kuuluva Kiinteistö Oy Y-Asunnot. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on noin 75 miljoonaa euroa. VVO-konserni tiedotti kaupan esisopimuksen allekirjoittamisesta 30.11.2015.

Kauppa ei vaikuta asukkaiden asemaan, ja kaikki vuokrasopimukset säilyvät entisellään. Kaupassa siirtyvät Y-Asunnoille vuoden 2015 ylijäämät ja asuntojen korjauksiin osoitettuja varoja yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Kaupassa siirtyy lisäksi kaikki kaupantekohetkellä kaupan kohteisiin kohdistuvat asuintalovaraukset, arviolta noin 2 miljoonaa euroa. Asuintalovaraus on kirjanpidossa tehty vapaaehtoinen varaus.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja Suomessa noin 30 paikkakunnalle aiemman 41 paikkakunnan sijaan. VVO-konserni on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja tarjoten omistusasumisen kanssa tasa-arvoista asumista ja uusia asumisen palveluja. Konsernin vuokra-asuntoja on kaupan jälkeen yhteensä yli 32 500.

Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.

VVO-konserni keskittyy Lumo-palveluliiketoimintaan

W750_2015-11-30T13-37_-1552069671_43

VVO-konserni myy yli 8 000 pitkien rajoitusten ARA-vuokra-asuntoa Y-Asunnoille

VVO-konserni siirtää painopisteen Lumo-palveluliiketoimintaan. Tänään allekirjoitetulla esisopimuksella Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö OY Y-Asunnoille siirtyy 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista asuntoa eri puolilta Suomea. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on arviolta noin 75 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta asukkaiden asemaan ja kaikki vuokrasopimukset säilyvät entisellään.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja Suomessa noin 30 paikkakunnalla aiemman 41 paikkakunnan sijaan.

– VVO-konserni on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja tarjoten omistusasumisen kanssa tasa-arvoista asumista ja uusia asumisen palveluja. Konsernin Lumo-vuokra-asuntoja on tällä hetkellä yhteensä yli 27 000. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä VVO-konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa. Tällä hetkellä konsernilla on hankesitoumuksia noin 2 000 vuokra-asunnon eli 300 miljoonan euron edestä, VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

– Asumisen sääntelyn muutosten vuoksi valtion tukeman vuokra-asuntokannan hallinta eriytyy tulevaisuudessa merkittävästi VVO-konsernin pääliiketoiminnasta eli markkinaehtoisen vuokra-asumisen tarjoamisesta. Konserni aikoo panostaa yhä voimakkaammin uusien asumisen Lumo-palvelukonseptien kehitykseen, Nieminen jatkaa.

– Yrityksen painopiste on koko 2000-luvun ollut markkinaehtoisessa toiminnassa ja kauppa on luonteva jatkumo osakeyhtiön viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden kehitykselle. Aiomme rakennuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä merkittävän määrän vuokra-asuntoja alueille, joissa työvoiman tarve kasvaa. Haluamme helpottaa työn perässä muuttoa kasvukeskuksiin ja nostaa siten Suomea nousuun. Uudet asumisen palvelut ja vuokra-asumisen joustavuus ovat avainasemassa työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa, VVO-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto kertoo.

– Y-Säätiöllä on vahva tausta ja pitkät perinteet tuetun asumisen ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjoamisessa. Nyt asuntomäärämme yli kaksinkertaistuessa, voimme tarjota laajemman valikoiman vuokra-asuntoja. Olemassa oleviin vuokrasopimuksiin ei kaupan vuoksi tule muutoksia, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Kauppa toteutetaan tammikuun alussa 2016. Samalla noin 60 työntekijää siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä Y-Säätiön konsernin palvelukseen.

VVO:n sähköiset palvelut laajenevat – Asukkaiden autopaikat varattavissa netissä

449f759a-bc7d-4831-b30c-91170b604a29-main_image

Autopaikkakartta näyttää parkkipaikkojen sijainnin ja varaustilanteen

Toukokuun alusta alkaen Lumo- ja VVO-kotien asukkaat voivat varata ja vuokrata autopaikat uudessa verkkopalvelussa.

Palvelua on pilotoitu muutamalla paikkakunnalla noin vuoden verran ja 1.5.2015 se laajenee kattamaan koko Suomen. Asukkaat voivat vuokrata, irtisanoa ja jonottaa autopaikkoja verkkopalvelussa. Autopaikkakartta näyttää kätevästi parkkipaikkojen sijainnin ja listaus vapaista paikoista on ajantasainen. Vuokraaminen vaatii tunnistautumisen verkkopalvelutunnuksilla.

Autopaikkavaraus löytyy asukkaan palveluiden etusivulta osoitteesta www.vvo.fi/asukkaalle.

VVO-konserni kehittää voimakkaasti sähköisen asioinnin valikoimaansa. Muita suosituimpia sähköisiä palveluja ovat asunnonhaku, hakemuksen muokkaus ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen.

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014: Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita

2014-10-29 20_44_09-e310b2f3-8293-4a2b-a88f-d511ed100899.pdf - Nitro Pro 9

Katsauskausi tammi – syyskuu 2014

 • Liikevaihto oli 277,9 (258,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu perustui vuokraustoiminnan tuottojen kasvuun sekä vaihto-omaisuuskohteiden myyntiin.
 • Tulos ennen veroja oli 74,2 (66,7) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.
 • Konsernin omistuksessa oli 40 668 (40 262) vuokra-asuntoa 30.9.2014. Rakenteilla oli 964 (821) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 132,3 (170,0) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat uudistuotanto- ja korjausinvestoinneista sekä valmiin kannan ostoista.
 • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 30.9.2014 oli 41,8 (38,2) prosenttia.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli korkea eli 98,1 (98,4) ja vaihtuvuus oli matala eli 19,8 (19,5) prosenttia.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

– Tuloskehitys on jatkunut erittäin hyvänä. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 964 asuntoa, jotka kaikki ovat vapaarahoitteisia. Tavoitteena on jatkaa mittavia investointeja sekä kasvattaa asuntotarjonnan määrää myös muissa Suomen kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä vuokra-asuntojemme määrä on 40 668.

– Toimme markkinoille tänä syksynä uuden vuokra-asumisen brändin. VVO:n rinnalle on syntynyt markkinaehtoisen vuokranmäärityksen Lumo, joka tarjoaa laajan asumisen lisäpalvelujen valikoiman. VVO-konserniin kuuluu yli 40 000 asuntoa, joista yli 13 000 asuntoa on VVO- ja yli 26 000 Lumo-brändin asuntoa.

Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–30.9.2014 oli 277,9 (258,6) miljoonaa euroa.

VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 146,2 (129,6) ja VVO Arava -liiketoiminnan 140,0 (137,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat molempien segmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu sekä VVO Vapaa -liiketoiminnan vaihto-omaisuuskohteiden myyntituotot.

Konsernin liikevoitto oli 108,1 (96,8) miljoonaa euroa eli 38,9 (37,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 74,2 (66,7) miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 544,9 (2 450,0) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 539,8 (473,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste käyvin arvoin oli 41,8 (38,2) ja kirjanpitoarvoin 21,7 (19,8) prosenttia.

Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

Konsernin 30.9.2014 omistama vuokra-asuntokanta oli 40 668 (40 262) asuntoa. Niistä 19 880 (19 488) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 788 (20 774) VVO Arava -liiketoimintaan.

Asuntovuokraus

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste on erinomaisella tasolla ja oli katsauskaudella 98,1 (98,4) prosenttia. Katsauskauden aikana VVO:lle valmistui 550 (138) uutta pääosin vapaarahoitteista vuokra-asuntoa Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Investoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 493 (408) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 964 (821) asuntoa, jotka kaikki ovat vapaarahoitteisia. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 651 (588) asuntoa ja 313 (233) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

Henkilöstö

VVO-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 335 (331) ja katsauskaudella keskimäärin 338 (345).

Linkit

LUMO: Muuttoapu siivitti Sauvakatu 1:n muuttoa Järvenpäässä

31c5e1da-d8da-4689-ba54-28e661e042ef-main_image
Lumo-kotien palvelubrändin mukaista muutto- ja asennuspalvelua käytettiin ensimmäisen kerran äskettäin valmistuneessa Sauvakatu 1:n peruskorjauskohteessa.

Vuokranantajan tarjoama muuttopalvelu palveli Sauvakatu 1:n asukkaita muuttopäivänä. Erään muuttajan mukaan se oli kuin taivaan lahja heille. ”Avuliaat muuttomiehet pelastivat muuton, kun ystäviä ei ollut mahdollista saada apuun keskellä päivää.”

–      Kiitos lämmittää. Saatujen kokemusten pohjalta aiomme jatkossakin kehittää asumisen palveluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan, sanoo yksikönjohtaja Pia Jaakola VVO-yhtymästä.

Uudistuvalle Pajalan alueelle Sauvakatu 1:een valmistui 35 täysin uusittua vuokrakotia syyskuun lopulla. Peruskorjauksessa kiinteistö päivittyi nykyaikaisia asumisvaatimuksia vastaavaksi. Keittiöiden sekä kylpyhuoneiden kalusteet ja kodinkoneet uusittiin ja huoneistot saivat uuden raikkaan ja modernin ilmeen ajattomien pintamateriaalien myötä. Kaikilla asunnoilla on lasitettu parveke.

Sauvakatu 1:n vuokra-asunnot ovat Lumo-koteja, joiden palveluvalikoimaan sisältyy tällä hetkellä muun muassa seuraavia palveluita:

 • muutto- ja asennuspalveluita uudis- ja peruskorjauskohteissa
 • asukkaalle maksuton laaja maalivalikoima jo olemassa oleviin vuokra-asuntoihin muutettaessa
 • vuokraan sisältyvät 10 Mbit:n laajakaista- ja tv-palvelut
 • henkilökohtainen asuntoesittely ja joustava asunnonhaku
 • monenlaisia asukastapahtumia ja asukasetuja
 • lisäksi lemmikit ovat tervetulleita ja vuokravakuus on edullinen

VVO-yhtymä: Vuokra-asuminen ja asenteet 2014 -tutkimus: Vuokra-asuminen kiinnostaa nyt omistusasujia

VVO-yhtymän teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan 43 prosenttia omistusasujista on valmis harkitsemaan vuokralla asumista tulevaisuudessa. Vuokra-asumisessa houkuttavat erityisesti eläminen ilman asuntolainaa, arjen helppous sekä asumisen palvelut. Koti on yhtä tärkeä niin vuokralla kuin omistusasunnossa asuville suomalaisille.

Valtakunnalliseen Vuokra-asuminen ja asenteet 2014 -tutkimukseen vastasi 1000 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajista puolet oli vuokralla asuvia ja puolet omistusasunnossa asuvia. Tutkimus toteutettiin tutkimusyhtiö Evidensin verkkopaneelissa 13. – 18.8.2014.

”Kiinnostus vuokra-asumiseen on selvästi nousussa. Vaikuttaa siltä, että monet hakevat asumiseen uudenlaista joustavuutta ja palveluita. Trendi korostuu kaupungeissa ja varttuneessa väestössä. VVO-konserniin kuuluva Lumo vastaa tähän tarpeeseen ja tuo tarjolle koko ajan kehittyvän ja laajenevan asumisen lisäpalvelujen valikoiman, VVO-yhtymän asiakkuusjohtaja Juha Heino kertoo.

Tutkimuksen mukaan vuokralla asuvista yli puolet (55 %) arvostaa asumismuodossaan erityisesti ilman asuntolainaa elämisen huolettomuutta sekä elämän helppoutta ilman kiinteistön kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Taloudellinen riskittömyys korostuu naisten, yli 60-vuotiaiden ja pääkaupunkiseudulla asuvien keskuudessa. Muita tärkeitä syitä olivat vapaus ja joustavuus (44 %) sekä vuokra-asumisen sopiminen omaan elämäntilanteeseen (44 %).

Omistusasujien asenteet vuokra-asumiseen jakautuvat kahtia. 43 prosenttia olisi valmis harkitsemaan vuokra-asumista. Tällä hetkellä omistusasunnoissa asuvia vuokra-asumisessa houkuttaisivat eniten taloudelliset syyt: kohtuullinen vuokra (55 %). Suuri merkitys olisi myös naapuruston hyvällä yhteishengellä (48 %) ja vuokra-asunnon hyvällä laadulla (47 %). Osaa vuokra-asuminen houkuttaa myös vaivattomamman asumistavan (40 %) ja asuntovelattomuuden (40 %) ja nykyistä asuntoa paremman sijainnin (38 %) vuoksi.

Laajakaista- ja tv-palvelut kiinnostavat

Tutkimuksen perusteella kiinnostus uusia asumisen palveluita kohtaan on heräämässä. Kysyttäessä eniten kiinnostavia palveluja, kaikki vastaajat nimesivät kiinnostavimmaksi hyvät laajakaista- ja tv-palvelut (72 %) sekä asennuspalvelun ja teknisen tuen (33 %). Lähes kolmasosa olisi kiinnostunut siivouspalveluista (28 %). Suomalaiset uskovat kuitenkin omiin sisustuskykyihinsä – sisustussuunnittelupalveluista oli kiinnostunut vain 7 prosenttia vuokra-asujista. Neljäsosa omistusasujista arveli, että palvelu sopivan vuokra-asunnon löytämiseksi tai muuttopalvelu saisi heidät harkitsemaan vuokra-asumista.

”Uusilla asumisen palveluillamme haluamme helpottaa muun muassa kodinvaihtajan arkea. Lähdemme siitä, että autamme asiakkaitamme löytämään itselleen sopivan kodin. Kehitämme uusia palveluita yhdessä asukkaidemme kanssa”, toteaa Juha Heino.

Vuokra-asujat ja omistus-asujat arvostavat kotia yhtä paljon

Koti on suomalaisille tärkeä ja yksilöllisyyden vaade kasvaa. Lähes kaikki vastaajat asumismuodosta riippumatta pitävät kotia erittäin tärkeänä. Kodin arvioi tärkeäksi 95 prosenttia vuokra-asujista ja 92 prosenttia omistusasunnossa asuvista. Yli puolet (56 %) arveli vuokra-asumisen yleistyvän ja vuokra-asumiseen suhtautumisen muuttuvan myönteisemmäksi. 37 prosenttia vastaajista kokee arvostavansa omistusasumista vähemmän kuin aikaisemmin. Vuokra-asujista yli puolet ilmoitti arvostavansa omistusasumista nyt vähemmän kuin aikaisemmin.

Asunnon voi ostaa, kotia ei

Kysyttäessä mikä tekee kodista kodin, vastaajien mukaan koti syntyy sen itselle tärkeistä asukkaista, omista tavaroista sekä turvallisuuden tunteesta. Vastaukset vuokra-asujien ja omistusasujien välillä eivät juuri eronneet.

”Omia vaikutusmahdollisuuksia pidetään tärkeinä. On tärkeämpää, että asunto voidaan tehdä oman näköiseksi, kuin että asunto on konkreettisesti oma omistusasunto”, kertoo Tuija Wikström tutkimusyhtiö Evidens Oy:stä.

Vallitseva taloustilanne vaikuttaa selvästi asuntojen myyntiin ja vaihtoon. Kolmasosa ilmoitti, että haluaisi vaihtaa asuntoa, mutta nykyisen markkinatilanteen vuoksi vaihtaminen on vaikeaa.

Asunnon sijainnin merkitys jakaa ihmiset. Puolet vastaajista olisi valmis maksamaan asunnon sijainnista huoneiston koon kustannuksella – puolet taas ei.

Tällä hetkellä vuokralla asuu noin 800 000 suomalaista.

VVO-yhtymä Oyj: Lumo sisältää vuokra-asumisen uuden palveluvalikoiman

wktNILtZ
VVO-konserni ottaa käyttöön kaksi vuokra-asumisen brändiä, tutun VVO:n rinnalle on syntynyt Lumo. Lumon tarkoitus on helpottaa asiakasta vuokra-asuntoa etsiessään huomaamaan palveluiden sisältö ja laajuus. Lumo sisältää VVO-konsernin jo olemassa olevia ja uusia vuokra-asuntoja, joissa on käytössä koko ajan kehittyvä ja laajeneva asumisen lisäpalveluiden valikoima. Yhtiön tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi vuokra-asuntomäärän kasvuun.

Lumo pitää sisällään VVO-konsernin jo olemassa olevia ja uusia vuokra-asuntoja, joissa on käytössä koko ajan kehittyvä ja laajeneva asumisen lisäpalveluiden valikoima. Lumo-koteja on tällä hetkellä jo yli 26 000 ja niiden määrä kasvaa lähivuosina nopeasti. Lumo-kotien vuokrat määräytyvät markkinaperusteisesti, VVO-kodeissa vuokrat määräytyvät omakustannus-perusteisesti ja niiden asukasvalinta perustuu tarveharkintaan. Sekä Lumo että VVO tarjoavat jatkossakin turvallista ja monipuolista vuokra-asumista. VVO-yhtymä Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä.

“Meillä on tällä hetkellä yli 40 000 vuokra-asuntoa. Tavoitteenamme on olla vuokra-asumisen ykkösvalinta. Keskiössä ovat vuokra-asuntomäärän kasvattaminen ja erinomainen asiakaskokemus: vuoteen 2018 mennessä vuokra-asuntojemme määrä kasvaa 45 000:een 35 paikkakunnalla Suomessa ja käypä arvo 4,5 miljardiin euroon. Tänään julkistetulla sadan miljoonan euron tarjouspyynnön tuloksena tehdyllä sopimuksella Rakennusliike Hartelan kanssa toteutamme yli 500 uutta Lumo-kotia. Seuraavien neljän vuoden aikana aiomme kasvattaa asuntomäärää yhteensä 5000:llä, VVO-yhtymän toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo

”Koska haluamme tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman asuntoja sekä parasta vuokra-asumista ja asumisen palveluita, otamme Lumon käyttöön. Uskomme, että vuokra-asumisen lisäpalvelut myös houkuttelevat asumaan vuokralle ihmisiä, jotka haluavat asumiseltaan lisää joustavuutta ja helppoutta. Asumisen palvelut kehittyvät koko ajan. Tätä kehitystyötä haluamme tehdä jatkossakin yhdessä asiakkaittemme kanssa, Nieminen jatkaa.

Lumo-kotien palveluvalikoimaan kuuluu tällä hetkellä mm. seuraavia palveluita:

• muutto- ja asennuspalveluita uudis- ja peruskorjauskohteissa
• asukkaalle maksuton laaja maalivalikoima vanhoihin vuokra-asuntoihin muutettaessa
• vuokraan sisältyvät 10 Mbit:n laajakaista- ja tv-palvelut (vuoden vaihteesta alkaen)
• henkilökohtainen asuntoesittely ja joustava asunnonhaku
• monenlaisia asukastapahtumia ja asukasetuja
• lisäksi lemmikit ovat tervetulleita ja vuokravakuus on edullinen

Lumon palveluissa näkyy VVO:n vahva asiakaspalvelukokemus. Tähänkin asti VVO-konserni on tarjonnut muun muassa edullisen 250 €:n vuokravakuuden ja lemmikit ovat olleet tervetulleita. Samoin laajakaistapalvelut ja vesimaksu ovat kuuluneet vuokraan suurimmassa osassa asuntojamme. Tarjolla on paljon asukastapahtumia ja erilaisia -etuja kaikille asukkaille.

Yli puolet VVO:n vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti

VVO:n asiakkaista yli 60 prosenttia allekirjoitti sähköisen vuokrasopimuksen heinäkuussa. Sähköinen palvelu mahdollistaa helpon ja vaivattoman asioinnin missä ja milloin vaan.

– Sähköisen allekirjoituksen käyttö on lisääntynyt tasaisesti koko maassa. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lahdessa jo 65 prosenttia vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti ja Lappeenrannassa peräti 86 prosenttia, sanoo yksikönjohtaja Pia Jaakola VVO:sta.

Asiakas voi hoitaa sopimusasiat joustavasti virka-ajan ulkopuolella tai toiselta paikkakunnalta käsin ilman toimistolla asiointia. Vuokrasopimuksia tehdään keskimäärin 1 000 kuukausittain.

VVO:n uusilla asiakkailla ja asunnonvaihtajilla on ollut mahdollisuus allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti vvo.fi -verkkopalvelussa viime vuoden lopulta lähtien.