Osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa laskivat 1,6 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,4 prosenttia ja muualla Suomessa 1,7 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät ennallaan edellisvuodesta ja muualla Suomessa laskivat 2,6 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100:

ashi_2014_07_2014-08-28_tie_001_fi_001

Vuoden 2014 heinäkuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 224 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 545 euroa ja muualla Suomessa 1 706 euroa.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

KTI:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2014 -katsaus on julkaistu

KTI_Vastuullinen_kiinteistoliiketoiminta2014

Miksi kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuus on tärkeää? Mitä kiinteistöalalla tehdään yhteiskuntavastuullisuuden edistämiseksi? Millaisia ovat alan edelläkävijäyritysten vastuullisuuden painopisteet?

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2014 -katsaus keskittyy tarkastelemaan kiinteistöalan keskeisiä näkökulmia ja toimenpiteitä liiketoiminnan vastuullisuuden edistämisessä. Katsauksen tavoitteena on lisätä tietoa kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä sen taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuullisuudesta.

Katsauksen ovat mahdollistaneet: CapMan Real Estate Oy, Citycon Oyj, HYY Kiinteistöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, Newsec Finland, Ovenia Oy, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Rakli ry, SATO Oyj, Senaatti-kiinteistöt sekä VVO-yhtymä Oyj.

Katsauksen sähköinen versio on luettavissa KTI:n nettisivuilla(pdf).

Yli puolet VVO:n vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti

VVO:n asiakkaista yli 60 prosenttia allekirjoitti sähköisen vuokrasopimuksen heinäkuussa. Sähköinen palvelu mahdollistaa helpon ja vaivattoman asioinnin missä ja milloin vaan.

– Sähköisen allekirjoituksen käyttö on lisääntynyt tasaisesti koko maassa. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Lahdessa jo 65 prosenttia vuokrasopimuksista allekirjoitetaan sähköisesti ja Lappeenrannassa peräti 86 prosenttia, sanoo yksikönjohtaja Pia Jaakola VVO:sta.

Asiakas voi hoitaa sopimusasiat joustavasti virka-ajan ulkopuolella tai toiselta paikkakunnalta käsin ilman toimistolla asiointia. Vuokrasopimuksia tehdään keskimäärin 1 000 kuukausittain.

VVO:n uusilla asiakkailla ja asunnonvaihtajilla on ollut mahdollisuus allekirjoittaa vuokrasopimus sähköisesti vvo.fi -verkkopalvelussa viime vuoden lopulta lähtien.

Huoneistokeskus: ASUNTOMARKKINAKATSAUS KESÄ 2014

asuntokauppojenmaara_elokuu2014

REALISTI SAA ASUNTONSA KAUPAKSI

”Markkinoilla on tällä hetkellä ostajien ja myyjien välillä kenties suurempi hintanäkemysero kuin koskaan”, sanoo Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Asteljoki. Näkemysero näkyy voimakkaimmin suurempien ja arvokkaampien asuntojen hinnoittelussa. Kauppaa kyllä tehdään, mutta mikäli haluaa saada asuntonsa kaupaksi, on kohteen hinnoittelussa syytä olla realistinen. Ylihinnoittelulla voi pahimmillaan jopa vaarantaa koko myynnin.

Paikoin asuntokauppa käy jopa vilkkaasti, mutta markkinoilla on myös kohteita, joiden ympärillä ei tapahdu juuri mitään. “Tämä ei tarkoita sitä, että kokonaismarkkina olisi jäässä, vaan kohteen ympärille rakennettu mikromarkkina on saatettu tukahduttaa epärealistisella hinnoittelulla”, perustelee Asteljoki. Hän kehottaakin jokaista asunnon myyjää käymään huolellisen ja analyyttisen keskustelun välittäjänsä kanssa asunnon myyntihinnan markkinaehtoisuudesta. ”On välittäjän velvollisuus kertoa rehellisesti toimeksiantajalleen mikäli kohteen hinnoittelu ei vastaa tämänhetkistä markkinahintatasoa. Tässä myös punnitaan välittäjän ammattitaito”, muistuttaa Asteljoki.

NELIÖHINNOISSA EDELLEEN NOUSUA USEILLA PAIKKAKUNNILLA

Asuntojen keskineliöhinnoissa oli eroavaisuuksia heinäkuussa ympäri Suomen. Hintojen nousua nähtiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Vaasassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Lahdessa. Pääkaupunkiseudulla neliöhinnat ovat edelleen selkeästi muuta Suomea korkeammat. Helsingissä käytettyjen kaksioiden keskineliöhinta oli heinäkuussa 4 295 euroa, Espoossa 3 441 euroa, Vantaalla 2 739 euroa, Tampereella 2 589 euroa, Turussa 1 978 euroa, Oulussa 1 793 euroa, Kuopiossa 2 123 euroa, Vaasassa 2 246 euroa, Lahdessa 1 840 euroa, Kouvolassa 1 226 euroa ja Porissa 1 634 euroa.

KESÄLOMAT NÄKYIVÄT ASUNTOJEN MYYNTIAJOISSA

myyntiaika_elokuu2014

Asuntojen myyntiajat pitenivät heinäkuussa sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa alkukesään verrattuna. Pääkaupunkiseudulla asuntojen keskimääräinen myyntiaika oli heinäkuussa 61 vuorokautta kun se toukokuussa oli 56 vuorokautta. Muualla Suomessa keskimääräiset myyntiajat olivat 75 vuorokautta niiden ollessa toukokuussa 71 vuorokautta.

ASUNTOLAINOJEN KOROT LASKENEET ALKUKESÄÄN VERRATTUNA

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,92 % eli 0,08 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin toukokuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun lopussa 89,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 13,4 mrd. euroa ja muita lainoja 15,3 mrd. euroa.

Kiinteistömaailman Asuntomarkkinakatsaus 7/2014: Kesällä asuntokauppa kävi tasaisesti

kiinteistomaailman-asuntomarkkinakatsaus-7_2014_-kokosuomi_-alueet_-kaupungit

Heinäkuussa asuntokauppaa tehtiin lähes viime vuoden vastaavien lukujen verran, ja paikoittain jopa viime vuotta enemmän. Luvassa ei kuitenkaan ole suurta nousua.

Heinäkuussa tehtiin koko maassa yhteensä 4845 kauppaa. Viime vuoden vastaava luku oli 5216. Isoissa kaupungeissa kuten Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä päästiin jopa viime vuotta paremmalle tasolle. Asuntomarkkinoilla on viimeisen vuoden aikana eletty epävarmuudessa, mutta nyt lasku näyttäisi olevan taittumassa.

”Jos normaalimarkkinaan nähden viime vuonna jäi 10 000 kauppaa tekemättä, niin tänä vuonna sama määrä on jo tähän mennessä jäänyt tekemättä. Tämä johtaa siihen, että yhä useampi ihminen asuu itselleen tai perheelleen sopimattomalla tavalla”, arvelee Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Seppo Hämäläinen.

”Meillä tämä asunnon vaihtamisen tarve näkyy jo. Vaikeina aikoina ihmiset siirtyvät alan vahvojen brändien palveltavaksi. Suurilla välittäjillä on myös suurin asiakasvirta ja siten alan paras markkinatuntemus”, hän jatkaa.

Kuluttajien harkita näkyy edelleen myyntiajoissa. Kesällä myyntiajat pysyivät tasaisina, mutta viime vuoteen verrattuna myyntiajat ovat edelleen 10 päivää pidemmät – poikkeuksena kerrostaloyksiöt, joiden myyntiajat ovat viime vuoden tasolla.

Oikea hinta tärkeä

Hintakehitys asuntokaupassa on ollut maltillista. Hämäläinen painottaa, että tässä markkinatilanteessa on tärkeää, että kauppaa tehdään oikealla markkinahinnalla:

”Parhaiten markkinatilanteeseen reagoi Tarjouskappa-malli, jossa markkinahinta määräytyy sen mukaan, mitä kuluttajat ovat valmiita maksamaan”.

kiinteistomaailman-asuntomarkkinakatsaus-7_2014_-kokosuomi_-alueet_-kaupungit(pdf)