W750_2015-11-30T13-37_-1552069671_43

VVO-konserni myy yli 8 000 pitkien rajoitusten ARA-vuokra-asuntoa Y-Asunnoille

VVO-konserni siirtää painopisteen Lumo-palveluliiketoimintaan. Tänään allekirjoitetulla esisopimuksella Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö OY Y-Asunnoille siirtyy 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista asuntoa eri puolilta Suomea. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on arviolta noin 75 miljoonaa euroa. Kauppa ei vaikuta asukkaiden asemaan ja kaikki vuokrasopimukset säilyvät entisellään.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja Suomessa noin 30 paikkakunnalla aiemman 41 paikkakunnan sijaan.

– VVO-konserni on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja tarjoten omistusasumisen kanssa tasa-arvoista asumista ja uusia asumisen palveluja. Konsernin Lumo-vuokra-asuntoja on tällä hetkellä yhteensä yli 27 000. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä VVO-konsernilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa. Tällä hetkellä konsernilla on hankesitoumuksia noin 2 000 vuokra-asunnon eli 300 miljoonan euron edestä, VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

– Asumisen sääntelyn muutosten vuoksi valtion tukeman vuokra-asuntokannan hallinta eriytyy tulevaisuudessa merkittävästi VVO-konsernin pääliiketoiminnasta eli markkinaehtoisen vuokra-asumisen tarjoamisesta. Konserni aikoo panostaa yhä voimakkaammin uusien asumisen Lumo-palvelukonseptien kehitykseen, Nieminen jatkaa.

– Yrityksen painopiste on koko 2000-luvun ollut markkinaehtoisessa toiminnassa ja kauppa on luonteva jatkumo osakeyhtiön viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden kehitykselle. Aiomme rakennuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä merkittävän määrän vuokra-asuntoja alueille, joissa työvoiman tarve kasvaa. Haluamme helpottaa työn perässä muuttoa kasvukeskuksiin ja nostaa siten Suomea nousuun. Uudet asumisen palvelut ja vuokra-asumisen joustavuus ovat avainasemassa työvoiman liikkuvuuden helpottamisessa, VVO-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto kertoo.

– Y-Säätiöllä on vahva tausta ja pitkät perinteet tuetun asumisen ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjoamisessa. Nyt asuntomäärämme yli kaksinkertaistuessa, voimme tarjota laajemman valikoiman vuokra-asuntoja. Olemassa oleviin vuokrasopimuksiin ei kaupan vuoksi tule muutoksia, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Kauppa toteutetaan tammikuun alussa 2016. Samalla noin 60 työntekijää siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä Y-Säätiön konsernin palvelukseen.