VVO-konserni on tänään toteuttanut 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteisen, eri puolella Suomea sijaitsevan asunnon myynnin. Ostaja on Y-Säätiön konserniin kuuluva Kiinteistö Oy Y-Asunnot. Kauppahinta on Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n vahvistama luovutuskorvaus, joka on noin 75 miljoonaa euroa. VVO-konserni tiedotti kaupan esisopimuksen allekirjoittamisesta 30.11.2015.

Kauppa ei vaikuta asukkaiden asemaan, ja kaikki vuokrasopimukset säilyvät entisellään. Kaupassa siirtyvät Y-Asunnoille vuoden 2015 ylijäämät ja asuntojen korjauksiin osoitettuja varoja yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Kaupassa siirtyy lisäksi kaikki kaupantekohetkellä kaupan kohteisiin kohdistuvat asuintalovaraukset, arviolta noin 2 miljoonaa euroa. Asuintalovaraus on kirjanpidossa tehty vapaaehtoinen varaus.

VVO-konserni keskittyy tulevaisuudessa tarjoamaan vuokra-asuntoja Suomessa noin 30 paikkakunnalle aiemman 41 paikkakunnan sijaan. VVO-konserni on Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja tarjoten omistusasumisen kanssa tasa-arvoista asumista ja uusia asumisen palveluja. Konsernin vuokra-asuntoja on kaupan jälkeen yhteensä yli 32 500.

Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti Lumo-asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.