Aberdeen myi toimistokiinteistön Tikkurilasta Eliten kiinteistörahastolle

140102_Vernissakatu_006

Aberdeen Asset Managementin hallinnoima kiinteistörahasto Aberdeen European Balanced Property Fund on myynyt Vantaan Tikkurilassa osoitteessa Vernissakatu 1 sijaitsevan toimistokiinteistön Elite Varainhoidon Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastolle. Kiinteistö on rahaston ensimmäinen toimitilakiinteistö.

Kiinteistö sijaitsee Tikkurilan keskustassa Tikkurilan aseman ja liikekeskus Dixin läheisyydessä. Vuonna 2006 valmistuneen modernin toimistotalon vuokrattava pinta-ala on yhteensä 4 960 m2, ja kohteen suurimpia vuokralaisia ovat Chromaflo Technologies, Vantaan kaupunki sekä Senaatti-kiinteistöt. Vuokrattavaa vapaata toimistotilaa kiinteistössä on kaupantekohetkellä noin 850 m2. 

”Myyty kohde oli euroalueelle sijoittavan rahastomme ensimmäisiä sijoituksia Suomessa, ja tuotto-odotuksemme täyttyessä päätimme myydä kiinteistön hyvässä markkinatilanteessa. Kauppaprosessi Eliten kanssa sujui jouhevasti”, sanoo Aberdeen European Balanced Property Fundin rahastonhoitaja Gert-Jan Kapiteyn.

Aberdeen European Balanced Property Fund hallinnoi tällä hetkellä kiinteistöjä yhteensä 738 miljoonan euron arvosta.

”Olemme tyytyväisiä rahastomme Elite Vuokratuoton ensimmäiseen toimitilakiinteistön hankintaan, ja tavoitteemme on edelleen kasvattaa kaikkia kiinteistörahastojamme vireillä olevilla ja tulevilla kiinteistökaupoilla. Aberdeenin kaltaisen ammattimaisen toimijan kanssa hankintaprosessi ja sopimusten laatiminen sujuivat suunnitellusti ja sovitussa aikataulussa” sanoo Eliten kiinteistörahastoista vastaava johtaja Jaakko Ristola.

Myyjän neuvonantajana kaupassa toimi JLL.

Aberdeen neuvottelee CBRE:n kanssa pohjoismaiden kiinteistöjohtamistoiminnon ulkoistamisesta

Aberdeen Asset Management aikoo tuoda Isossa-Britanniassa ja Manner-Euroopassa menestyksellisesti käyttämänsä kiinteistöjohtamisen liiketoimintamallin nyt myös Pohjoismaihin. Konserni neuvottelee parhaillaan kiinteistöjohtamisen, kiinteistökirjanpidon ja kiinteistöhallinnon ulkoistamisesta CBRE:lle.

Nämä toiminnot hoidetaan tällä hetkellä sisäisesti, ja Aberdeen uskoo pystyvänsä uuden mallin avulla tehostamaan sijoittaja-asiakkaiden ja vuokralaisten palvelua. Salkkujen hallinta eli kohteiden osto ja myynti sekä vuokraus on jatkossakin Aberdeenin arvostettujen rahaston- ja varainhoitotiimien vastuulla.

Aberdeenin 9 miljardin euron kiinteistöliiketoiminta Pohjoismaissa on kehittynyt ja kasvanut viime vuosikymmenen aikana muun muassa useiden strategisten yritysostojen myötä, jotka ovat sekä laajentaneet että syventäneet valmiuksiamme ja markkinaosuuttamme. Vaikka Aberdeenilla on yhtenäinen sijoitusprosessi, järjestelmäinfrastruktuuri ja tiimit ovat säilyneet pitkälti ennallaan. Asiakkaille tarjottavien palvelujen parantamiseksi Aberdeen on katsonut tarpeelliseksi luoda toiminnallisia synergiaetuja, jotta rahaston- ja varainhoitotiimit voivat keskittyä lisäarvoa tuottavaan salkunhoitoon.

Tämän johdosta Aberdeen on päättänyt mahdollisuuksien mukaisesti keskittää kiinteistöjohtamis- ja kirjanpitopalvelut yhdelle tarjoajalle kaikkien Pohjoismaiden alueella (eli Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa). Valintaprosessin tuloksena Aberdeenin tavoitteena on ulkoistaa nämä palvelut CBRE:lle huhtikuusta 2016 lähtien. Aberdeen pyrkii varmistamaan palvelun jatkuvuuden, ja uuden mallin kattamissa tehtävissä toimivat Aberdeenin työntekijät siirtyvät CBRE:lle.

Group Head of Property Pertti Vanhanen kommentoi:Tämä on meille luonteva askel etsiessämme keinoja parantaa asiakkaille tarjoamiamme palveluja entisestäänkin. Isossa-Britanniassa ja Manner-Euroopassa kiinteistöjohtamis- ja kirjanpitopalvelut ulkoistettiin jo useita vuosia sitten, ja malli on palvellut asiakkaiden etua hyvin. Ulkoisten palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen laatu ja kattavuus paranevat jatkuvasti, joten ulkoistamme nämä palvelut Pohjoismaissa luottavaisin mielin.”

EMEA Head of Asset Services Andy Hay CRBE:ltä kommentoi:Aberdeen Asset Managementilla on selkeänä tavoitteena hakea asiakkailleen vahvaa tuottoa. Se kuvastaa asiakaslähtöistä suhtautumistamme kiinteistöjohtamiseen ja erillisyhtiöiden kirjanpitoon. Periaatteenamme on saavuttaa reaalituottoja asiantuntevan neuvonnan ja kohteiden arvontuottoa tehostavien ja lisäävien toimenpiteiden kautta. Odotamme innolla, että pääsemme täydentämään Aberdeenin kiinteistötiimiä Pohjoismaissa.”

Aberdeen Asset Managementin hallinnoima kiinteistörahasto Aberdeen Real Estate Fund Finland (AREFF) on myynyt Lahden keskustassa Aleksanterinkatu 24:ssä sijaitsevan toimistokiinteistön Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -rahastolle.

AREFF:n kehittämässä miltei 7.300 m2 toimistokiinteistössä ovat vuokralaisina mm. Lahden kaupunki,

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto ja Bestseller -ketju. Kahden kiinteistön kokonaisuus muodostuu vuonna 2009 rakennetusta modernista toimisto-osasta ja 2011 saneeratusta toimistokiinteistöstä. Kiinteistöjen kivijalassa on myös liiketilaa.

Omistuksemme aikana kehitimme tilat vastaamaan paremmin alueen kysyntää rakennuttamalla uudisosan

sekä peruskorjaamalla vanhan osan, joka sai ensimmäisenä korjausrakennuskohteena Suomessa BREEAM-ympäristösertifikaatin. Myynti oli strategian mukainen ja täytti rahaston sille asettamat tavoitteet”, kertoo maajohtaja Ville Raitio.

Fennica Toimitilat I -rahasto jatkaa strategiansa mukaista kiinteistösijoittamista suuriin kaupunkeihin. Lahden keskustassa on kysyntää hyvälaatuisille toimistoille ja pääsemme jatkossa vastaamaan tähän kysyntään”, toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen, Fennia Varainhoito Oy:stä.

Aberdeen Real Estate Fund Finland LP on kolmelle institutionaaliselle sijoittajalle – Ilmarinen, APG (Alankomaat) ja ATP (Tanska) – räätälöity value added -tyyppinen suljettu kiinteistörahasto. Rahaston kiinteistökanta on noin 330 miljoonaa euroa.