ARA:n tilasto: Asumisoikeusasuminen on edelleen kohtuuhintaista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on edelleen kohtuuhintainen asumismuoto. ARA:n tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on edullista sekä vapaarahoitteisten asuntojen että ARA-asuntojen vuokriin verrattuna.

Tilaston mukaan asumisoikeudesta maksettava käyttövastike on Helsingissä 48 prosenttia, Vantaalla 25 prosenttia ja Espoossa 19 prosenttia markkinavuokria edullisempi. Koko maan osalta asumisoikeusasunnosta maksettava käyttövastike on noin 18 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

Asumisoikeusasumisen käyttövastikkeet ovat ARA-vuokria edullisempia keskimäärin kaksi prosenttia koko maassa. Suurin ero käyttövastikkeen ja ARA-vuokran välillä on Tampereella, jossa ARA-vuokra on 16 prosenttia käyttövastiketta kalliimpi. Tilastossa mukana olleista kaupungeista ainoastaan Kuopiossa ARA-vuokra on käyttövastiketta edullisempi.

-Asumisoikeusjärjestelmä on vuokra- ja omistusasumista täydentävä kohtuuhintainen vaihtoehto. Asumismuodossa yhdistyvät vuokra-asumisen joustavuus ja omistamisen vakaus, mikä sopii hyvin nykyisen yhteiskunnan tarpeisiin, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen .

Asumisoikeusasuntojen rakentaminen vilkastunut

Vuoden 2015 aikana aloitetaan runsaan 1500 asumisoikeusasunnon rakentaminen, mikä on noin 100 asuntoa enemmän vuotta kohden kuin 2000-luvulla keskimäärin. Uusia asumisoikeusasuntoja rakennetaan eniten Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen. Lisäksi uusia asumisoikeusasuntoja nousee ainakin Tampereelle, Kuopioon, Jyväskylään, Tuusulaan, Porvooseen, Nurmijärvelle, Lahteen, Kirkkonummelle, Turkuun, Järvenpäähän, Keravalle ja Vihtiin.

ARA:n tilaston mukaan asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pysynyt pienenä. Pienintä vaihtuvuus on Helsingissä, jossa vaihtuvuus on noin 10 prosenttia. Myös muun muassa Mikkelissä, Laukaalla ja Sipoossa asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pientä. Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on suurinta paikkakunnilla, joissa on suhteellisesti runsaasti vuokra-asuntoja. Tällaisia paikkakuntia ovat muun muassa Kempele, Hamina ja Oulu.

Vuoden 2015 alussa Suomessa oli 41500 asumisoikeusasuntoja 47 kunnassa. Pääkaupunkiseudulla on 43 prosenttia, Tampereen seudulla 12 prosenttia ja Turun seudulla 9 prosenttia kaikista asumisoikeusasunnoista.

Asumisoikeusasuminen saa sijoittamalla noin 15 prosenttia asunnon hinnasta, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta. Asumisen päätyttyä asumisoikeusmaksu palautetaan rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

ASO-asuntojen markkinatilanteessa suuria eroja

ARAn Asuntomarkkinakatsaus 2/2014 käsittelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita vuosina 2013-2014.

Markkinatilanteen arvioimiseksi kunnille on laskettu ASO-indeksi, joka perustuu yhtiölle lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asuntojen vaihtuvuuteen. Käyttövastikkeita on verrattu suurimpien kaupunkien osalta sekä vapaarahoitteisiin että ARA-vuokriin.

Vuoden 2013 lopussa yhtiölle lunastettuja ASO-asuntoja oli koko maassa 5,9 %. Niistä oli vuokrattuna 1.786 asuntoa ja vähintään 2 kuukautta tyhjänä 440 asuntoa.

ASO-asunnoille on eniten kysyntää pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi mm. Tampereella, Kuopiossa ja Joensuussa. Ylitarjontaa oli mm. Oulussa ja Salossa.

ASO-asuntojen käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia koko maassa.

Asuntomarkkinakatsaus 2/2014: ASO-asunnot

Tuore tilasto: Asumisoikeusasuminen on edullista pääkaupunkiseudulla

2014-11-10 13_06_42-Selvitys_4_ASO-selvitys_2013-2014.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tuoreen tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on edullista pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä. Asumisoikeudesta maksettava käyttövastike on Helsingissä 43 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia edullisempi markkinavuokriin verrattuna. Koko maan osalta asumisoikeusasunnosta maksettava käyttövastike on lähes 17 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

ARAn mukaan pääkaupunkiseudulla asumisoikeusasuntojen kysyntää ylläpitävät kireät ja kalliit vapaarahoitteiset asuntomarkkinat. Erityisesti Helsingissä asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat edullisia vapaarahoitteisiin vuokriin verrattuna. Asumisoikeusasunnon saaminen tosin voi olla työlästä pitkän jonon vuoksi.

– Jonoista pitäisi päästä eroon. Nykyinen kunkin kunnan vastuulla oleva asumisoikeusasuntojen jonotusjärjestelmä on kallis ylläpitää ja aiheuttaa turhaa työtä. Jonoista luopuminen nopeuttaisi myös asunnon saantia, sanoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen .

Asumisoikeusasunnoissa vaihtuvuus on pientä

Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on hyvin pientä. Pienintä vaihtuvuus on Helsingissä, jossa asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on jopa alhaisempi kuin Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa. Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pientä myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Tampereella ja Kuopiossa asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on lähes pääkaupunkiseudun tasolla.

Turussa ja Jyväskylässä vaihtuvuutta on jonkin verran enemmän. Muista suurista kaupungeista poiketen Oulussa on eniten tarjontaa niin asumisoikeusasunnoissa kuin vuokra-asunnoissa.

Asumisoikeusasuntojen määrä selvässä kasvussa

Asumisoikeusasuntojen rakentaminen on ollut sidoksissa vuokra-asuntojen rakentamiseen. Kytkös poistettiin alkusyksystä 2014, mikä on mahdollistanut noin 1 500 asumisoikeusasunnon aloittamisen vuoden 2014 aikana. Viime vuosina on rakennettu keskimäärin 1300 asumisoikeusasuntoa vuodessa, joten asumisoikeusasuntojen määrä kasvaa selvästi vuoden 2014 aikana edellisiin vuosiin verrattuna.

Aran tilasto löytyy linkistä: http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_selvitykset/Asumisoikeusasuntojen_markkinatilanne_ja%2831798%29

Suomessa oli vuoden 2014 alussa 40 500 asumisoikeusasuntoa, joista puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai sen kehyskunnissa. Seuraavaksi eniten asumisoikeusasuntoja on Tampereen (12 prosenttia) ja Turun seuduilla (yhdeksän prosenttia).

Asumisoikeusasuminen on vaihtoehto vuokra- ja omistusasumiselle. Asunnon saa sijoittamalla 15 prosenttia asunnon hinnasta, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta.