ARAn Asuntomarkkinakatsaus 2/2014 käsittelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita vuosina 2013-2014.

Markkinatilanteen arvioimiseksi kunnille on laskettu ASO-indeksi, joka perustuu yhtiölle lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asuntojen vaihtuvuuteen. Käyttövastikkeita on verrattu suurimpien kaupunkien osalta sekä vapaarahoitteisiin että ARA-vuokriin.

Vuoden 2013 lopussa yhtiölle lunastettuja ASO-asuntoja oli koko maassa 5,9 %. Niistä oli vuokrattuna 1.786 asuntoa ja vähintään 2 kuukautta tyhjänä 440 asuntoa.

ASO-asunnoille on eniten kysyntää pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi mm. Tampereella, Kuopiossa ja Joensuussa. Ylitarjontaa oli mm. Oulussa ja Salossa.

ASO-asuntojen käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia koko maassa.

Asuntomarkkinakatsaus 2/2014: ASO-asunnot