2014-11-10 13_06_42-Selvitys_4_ASO-selvitys_2013-2014.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tuoreen tilaston mukaan asumisoikeusasuminen on edullista pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä. Asumisoikeudesta maksettava käyttövastike on Helsingissä 43 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia edullisempi markkinavuokriin verrattuna. Koko maan osalta asumisoikeusasunnosta maksettava käyttövastike on lähes 17 prosenttia markkinavuokria edullisempi.

ARAn mukaan pääkaupunkiseudulla asumisoikeusasuntojen kysyntää ylläpitävät kireät ja kalliit vapaarahoitteiset asuntomarkkinat. Erityisesti Helsingissä asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat edullisia vapaarahoitteisiin vuokriin verrattuna. Asumisoikeusasunnon saaminen tosin voi olla työlästä pitkän jonon vuoksi.

– Jonoista pitäisi päästä eroon. Nykyinen kunkin kunnan vastuulla oleva asumisoikeusasuntojen jonotusjärjestelmä on kallis ylläpitää ja aiheuttaa turhaa työtä. Jonoista luopuminen nopeuttaisi myös asunnon saantia, sanoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Marko Pyykkönen .

Asumisoikeusasunnoissa vaihtuvuus on pientä

Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on hyvin pientä. Pienintä vaihtuvuus on Helsingissä, jossa asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on jopa alhaisempi kuin Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa. Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pientä myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Tampereella ja Kuopiossa asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on lähes pääkaupunkiseudun tasolla.

Turussa ja Jyväskylässä vaihtuvuutta on jonkin verran enemmän. Muista suurista kaupungeista poiketen Oulussa on eniten tarjontaa niin asumisoikeusasunnoissa kuin vuokra-asunnoissa.

Asumisoikeusasuntojen määrä selvässä kasvussa

Asumisoikeusasuntojen rakentaminen on ollut sidoksissa vuokra-asuntojen rakentamiseen. Kytkös poistettiin alkusyksystä 2014, mikä on mahdollistanut noin 1 500 asumisoikeusasunnon aloittamisen vuoden 2014 aikana. Viime vuosina on rakennettu keskimäärin 1300 asumisoikeusasuntoa vuodessa, joten asumisoikeusasuntojen määrä kasvaa selvästi vuoden 2014 aikana edellisiin vuosiin verrattuna.

Aran tilasto löytyy linkistä: http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_selvitykset/Asumisoikeusasuntojen_markkinatilanne_ja%2831798%29

Suomessa oli vuoden 2014 alussa 40 500 asumisoikeusasuntoa, joista puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai sen kehyskunnissa. Seuraavaksi eniten asumisoikeusasuntoja on Tampereen (12 prosenttia) ja Turun seuduilla (yhdeksän prosenttia).

Asumisoikeusasuminen on vaihtoehto vuokra- ja omistusasumiselle. Asunnon saa sijoittamalla 15 prosenttia asunnon hinnasta, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta.