Itella keskittää kiinteistöpalvelunsa L&T:lle, joka hoitaa lokakuun alusta alkaen Itellan siivous-, kiinteistöhuolto-, kiinteistötekniikan ja jätehuollon palvelut. L&T:n kokonaispalveluratkaisu kattaa näiden palvelujen tuottamisen, johtamisen ja kehittämisen.

L&T:llä on ollut pitkä yhteistyö Itellan kanssa siivouspalvelujen tuottajana, ja nyt yhteistyö laajenee koskemaan kiinteistöpalvelujen kokonaisuutta.

Kokonaispalveluratkaisu mahdollistaa uudenlaisen toimintamallin, jossa palvelut tuotetaan tehokkaasti ja yhteneväisellä tavalla kaikkialla Suomessa. Lisäksi L&T ja Itella sitoutuvat yhteistyön myötä palvelujen jatkuvaan kehittämiseen ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten optimointiin.

”Itellan tavoitteena oli keskittää kiinteistöpalvelut kumppanille, jolla on edellytykset tarjota kilpailukykyiset, oikein mitoitetut ja laadukkaat palvelut maanlaajuisesti. Lisäksi yhteinen tahtotilamme on kehittää palveluiden organisointia siten, että saavutamme kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Palvelukumppanilta odotamme joustavuutta vastata mm. tilamuutoksiin ja palvelutarvemuutoksiimme”, kertoo Itella Real Estate Oy:n toimitusjohtaja Marko Tulokas .

Itellalle tuotettava kiinteistöpalveluratkaisu mahdollistaa tehokkaan kokonaisuuden hallinnan ja kustannusten paremman seurannan. Kiinteistöjohtamisen tueksi tuotetaan tietoa palveluiden toimivuudesta, laadusta sekä kustannusseurannasta.

”L&T:n energianhallinnan asiantuntemus ja kiinteistöpalvelujen palveluosaaminen varmistavat Itellalle energia- ja kustannustehokkuuden. Energiankulutus pysyy kurissa kiinteistön hyvällä ylläpidolla ja taloteknisten järjestelmien jatkuvalla tarkkailulla. Pääasia on kuitenkin se, että kiinteistöt toimivat tarkoituksenmukaisesti ja tilat ovat viihtyisät ja turvalliset käyttäjille”, sanoo toimialajohtaja Petri Myllyniemi L&T:ltä.