ISS Palvelut ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas aloittavat laajan yhteistyön. Syyskuussa solmittu palvelusopimus kattaa Hoasin omistamien, Helsingin keskustassa ja Espoossa sijaitsevien noin 70 asuinkiinteistön kiinteistönhuoltopalvelut. Huoneistoja kiinteistöissä on noin 4000.

Sopimuskausi on kolme vuotta ja se käynnistyi 1.9.2014. Siihen liitetään sopimusalueelle mahdollisesti rakennettavat uudet kiinteistöt.

– On erinomaista, että näin laaja palvelusopimus saatiin solmittua ISS Palveluiden kanssa. Hoasilla on laaja asuntokanta, jonka huoltopalveluihin tarvitaan osaava kumppani, kertoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

– Pääkaupunkiseudulla ISS:n ja Hoasin välillä käynnistynyt yhteistyö on meille merkittävä kokonaisuus asuinkiinteistöjen kiinteistönhuollossa. Se tukee strategiaamme, jossa keskitymme isojen asiakkuuksien kiinteistöihin tarjottavien palveluittemme kestävään ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tätä kautta meille aukeaa mahdollisuus kehittää ja laajentaa palvelutarjontaamme tulevaisuudessa, ISS Palveluiden palvelujohtaja Jean Hanslin kertoo.

ISS:llä on vankka kokemus laajoista, kehittyvistä kiinteistönhuoltokokonaisuuksista.

– Asiakasratkaisumme tuo lisäarvoa Hoasin kiinteistöjen ylläpidolle. Panostamme erityisesti uuden kiinteistönhuollon sähköisen raportointijärjestelmän mukaisen toiminnan kehittämiseen. Sopimuksen myötä meillä on mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa opiskelijoille asianmukaiset olosuhteet asumiseen sekä säilyttää kiinteistöjen arvo tasalaatuisella ja ennakoivalla kiinteistönhoidolla, ISS Palveluiden aluepäällikkö Antti Hynynen toteaa.