Tutkimus: Kiinteistö- ja toimitilapalveluiden keskittämistrendi kiihtyy

2015-10-26 12_32_49-ISS Palvelut Keskittämistutkimus yhteenveto 2015-10-22.pdf - Nitro Pro 9 (Expir
Yli puolet kiinteistö- ja toimitilapalveluja hankkivista päättäjistä uskoo, että palveluiden keskittäminen yhdelle tai kahdelle palveluntarjoajalle yleistyy
tulevaisuudessa. ISS Palvelut teetti Taloustutkimuksella selvityksen palveluiden keskittämisestä, ja siihen vastasi yli 300 päättäjää.

Tällä hetkellä reilu neljännes organisaatioista on keskittänyt kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa. Yritykset keskittävät julkista sektoria useammin palvelunsa yhdelle toimijalle. Kiinteistö- ja toimitilapalvelualan markkinan arvo on yhteensä yli kymmenen miljardia euroa*.

Vastaajista 60 prosenttia on sitä mieltä, että taloudellinen tilanne vaikuttaa keskittämishalukkuuteen. Julkisen sektorin päättäjistä 70 prosenttia on tätä mieltä.

-On selvää, että heikossa taloustilanteessa säästöjä haetaan entistä kiivaammin, ISS Palveluiden toimitusjohtaja Jukka Jäämaa sanoo.-Suorien säästöjen hakemisen lisäksi palveluiden keskittämiseen vaikuttaa usein myös palveluiden ostajien henkilöresurssien supistuminen, jolloin haetaan toiminnallista tehokkuutta yhden luukun periaatteen kautta. Kolmanneksi hankinta keskittyy etenkin suurissa yrityksissä.

Yli 90 prosenttia tyytyväisiä keskittämiseen

Kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa keskittäneistä 92 prosenttia on tyytyväisiä keskittämiseen toimintamallina.

Vastaajista 69 prosenttia on sitä mieltä, että palveluntarjoaja on onnistunut usean palvelun johtamisessa.

– Palveluiden johtaminen ja tuottaminen kokonaisuuksina on tärkein asia, jotta keskittäminen toimii ja tuottaa arvoa palveluiden ostajalle, Jäämaa painottaa.

-Esimerkiksi neljän irrallisen palvelun johtaminen ei riitä, vaan meidän palveluntarjoajien pitää johtaa aidosti yrityskohtaista palveluratkaisua, joka on eri palveluista koostuva yksi kokonaisuus. Nämä ovat aivan eri asioita, Jäämaa toteaa. -Silloin kun räätälöinti tehdään tiiviissä yhteistyössä ostajan ja tarjoajan kanssa, johtaminen toimii arjessa parhaiten.

Etuina kustannustehokkuus ja helppous

Keskittämisen suurimpana etuna nähdään kustannustehokkuus, helppous ja yhden yhteyshenkilön kanssa toimiminen. Helppous näkyy sopimuksen hallinnan helppoutena ja asioinnin helppoutena, joka syntyy pitkälti juuri yhden yhteyshenkilön kanssa toimimisesta. Yksi yhteyshenkilö tuo mukanaan myös viestinnällisiä etuja, kuten paremman tiedonkulun ja asioiden ymmärtämisen.

Keskittämisen suurimmat haasteet liittyvät epävarmuuteen palveluntarjoajan osaamistasosta. Tutkimukseen osallistuneet päättäjät epäilevät, riittääkö yhden palveluntarjoajan osaaminen usealle eri toimialalle ja palvelulle.

– Tässä on pitkälti kysymys ostajan ja palveluntarjoajan luottamuksellisesta suhteesta. Olemme tunnistaneet, että jotkut asiakkaat hankkivat meiltä ehkä ensin yhden tai kaksi palvelua. Eri palveluiden tunnettuuden ja luottamuksen kasvaessa päästään rakentamaan keskitettyjä kokonaispalveluratkaisuja ja kumppanuutta.

*Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan kiinteistöpalveluiden arvo liikevaihdolla mitattuna on noin 8,47 miljardia euroa. Tutkimuksessa oli myös mukana turvallisuusala, ja Finnsecurity ry:n mukaan turvallisuusalan yritysten tarjonnan arvioitu kokonaisarvo on noin kaksi miljardia euroa. Tutkimuksessa oli lisäksi mukana myös ravintolapalvelut.

http://www.fi.issworld.com/fi-FI/keskittamistutkimus

ISS Palveluilta kiinteistönhuoltopalvelut Hoasin Helsingin keskustan ja Espoon asuinkiinteistöihin

ISS Palvelut ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas aloittavat laajan yhteistyön. Syyskuussa solmittu palvelusopimus kattaa Hoasin omistamien, Helsingin keskustassa ja Espoossa sijaitsevien noin 70 asuinkiinteistön kiinteistönhuoltopalvelut. Huoneistoja kiinteistöissä on noin 4000.

Sopimuskausi on kolme vuotta ja se käynnistyi 1.9.2014. Siihen liitetään sopimusalueelle mahdollisesti rakennettavat uudet kiinteistöt.

– On erinomaista, että näin laaja palvelusopimus saatiin solmittua ISS Palveluiden kanssa. Hoasilla on laaja asuntokanta, jonka huoltopalveluihin tarvitaan osaava kumppani, kertoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

– Pääkaupunkiseudulla ISS:n ja Hoasin välillä käynnistynyt yhteistyö on meille merkittävä kokonaisuus asuinkiinteistöjen kiinteistönhuollossa. Se tukee strategiaamme, jossa keskitymme isojen asiakkuuksien kiinteistöihin tarjottavien palveluittemme kestävään ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tätä kautta meille aukeaa mahdollisuus kehittää ja laajentaa palvelutarjontaamme tulevaisuudessa, ISS Palveluiden palvelujohtaja Jean Hanslin kertoo.

ISS:llä on vankka kokemus laajoista, kehittyvistä kiinteistönhuoltokokonaisuuksista.

– Asiakasratkaisumme tuo lisäarvoa Hoasin kiinteistöjen ylläpidolle. Panostamme erityisesti uuden kiinteistönhuollon sähköisen raportointijärjestelmän mukaisen toiminnan kehittämiseen. Sopimuksen myötä meillä on mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa opiskelijoille asianmukaiset olosuhteet asumiseen sekä säilyttää kiinteistöjen arvo tasalaatuisella ja ennakoivalla kiinteistönhoidolla, ISS Palveluiden aluepäällikkö Antti Hynynen toteaa.