Deleten palveluvalikoimasta löytyvät laitteet ja osaajat kiinteistöjen kunnossapitoon ja saneeraukseen. Äkillisissä vahinkotilanteissa apu on yhden puhelinsoiton päästä.

Deleten suurtehoimurointi ja imuautopalvelut mahdollistavat monia kiinteistönpidon huoltotoimenpiteitä. Yleisimmin tätä kalustoa käytetään leikkipaikkojen hiekanvaihtoon ja maa-aineksen imurointiin paikoissa, joissa raskaiden kaivinkoneiden käyttö ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa kasvualustojen vaihdot suurien puiden ympärillä sekä vanhojen öljysäiliöiden poiston ja täytön yhteydessä poistettava öljyinen maa-aines.

Suurtehoimurointi soveltuu myös esimerkiksi välipohjien ja yläpohjien eristeiden sekä katoilla olevan singelin eli sepelin poistoon. Lisäksi se sopii lintujen aiheuttamien jätösten siivoamiseen kiinteistön ullakkokerroksesta. Samalla tila voidaan desinfioida, ja sieltä voidaan poistaa häiritsevä haju.

– Aluksi orgaaninen jäte harjataan irti. Sen jälkeen imurointi onnistuu helposti. Deleten kalustossa riittää imutehoa useiden satojen neliöiden kokoisten ullakkotilojen puhdistamiseen, kertoo Delete Kunnostuspalvelut Oy:n Vahinkopalveluiden toimialapäällikkö Pekka Kiho.

Suurtehoimuroinnilla pystytään kuljettamaan niin kuivia kuin märkiä aineita vaakatasossa satojen metrien päästä ja korkeussuunnassakin jopa 50 metriä.

Ennakoi korjaustarpeet

Viemäröinti ja vesihuolto ovat monen kiinteistön kipupiste, johon kohdistuu lukuisia haasteita. Yllättävä vuoto tai äkillinen tukos viemärissä tai putkistossa vaativat nopeaa reagointia.

Vahingon sattuessa Deleten 24 tuntia vuorokaudessa palveleva päivystys järjestää avun paikalle. Yleisimpiä vesivahinkotilanteissa tarvittavia palveluita ovat kuivaus, kosteus- ja vahinkokartoitus sekä erilaiset purkutyöt. Lisäksi Delete pystyy toteuttamaan rakenteiden avausta sekä korjaus- ja vahinkorakentamista asiakkaan toiveiden mukaisesti. Erikoisosaamista löytyy myös tulipalojen yhteydessä tarvittavista saneeraustoimista ja jälkivahinkojen torjunnasta, jonka avulla ehkäistään mahdollisten lisävahinkojen ja -kustannusten syntyminen.

Arvaamattomia vahinkoja aiheuttavien luonnonilmiöiden ja myrskyjen ehkäiseminen on mahdotonta, mutta niihin voi reagoida nopeasti ja oikein. Sen sijaan inhimillisistä virheistä tai rikkinäisistä laitteista johtuvat ongelmat on paljon helpompi ennakoida. Deleten asiantuntijat voivat toteuttaa viemäristö- ja putkistokartoituksen, joka auttaa näkemään piilevät vauriot ja varautumaan niiden edellyttämiin huolto- ja kunnostustoimiin.

– Sadevesikaivoihin kertynyt hiekka ja roska kannattaa poistaa keväällä tai syksyllä imuautolla. Näin vältytään varmimmin tulvariskiltä ja mahdollisilta kiinteistökohtaisilta putkiongelmilta, täydentää Deleten kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluiden liiketoimintajohtaja Mika Salminen.

Huoneistokohtaiset vesikalusteet, märkätilat ja niiden kunto olisi hyvä tarkistaa vähintään kolmen vuoden välein. Ennakkotarkastuksen hinta taloyhtiössä on vain muutamia kymmeniä euroja per huoneisto. Tarkastusten aikana päästään puuttumaan piileviin ja huomaamatta tai ilmoittamatta jääneisiin vikoihin sekä saadaan hyvä käsitys huoneiston yleiskunnosta.

– Esimerkiksi jatkuvasti valuttavasta vessanpöntöstä kertyy vuodessa satojen eurojen ylimääräiset vesikustannukset. Rahaa menee hukkaan sekä puhtaan veden että viemärimaksujen muodossa, muistuttaa Kiho.

Seinät siisteiksi töhryistä

Siisti julkisivu on kiinteistön käyntikortti, joten sen kunnosta ja siisteydestä kannattaa pitää huolta. Ammattitaidolla suoritettu julkisivun ja katon pesu tuo myös selvää taloudellista säästöä. Muun muassa maalattujen pintojen maalausväliä voidaan helposti pidentää vuosilla, kun julkisivu pestään kohteesta riippuen 5–10 vuoden välein.

Usein pesun yhteydessä poistettavien haitallisten ilmansaasteiden ja mahdollisen biomassan alta paljastuu alkavia vaurioita, jotka saadaan pysäytettyä jo alkuvaiheessa. Näihin puuttumalla kiinteistö välttyy kalliilta julkisivu- tai kattoremontilta.

Deleteltä löytyvät tarvittavat laitteet ja ympäristöystävälliset kemikaalit graffitinpoistoon. Ennakoivana toimenpiteenä puhtaat pinnat voidaan käsitellä erillisellä suoja-aineella, jolloin graffitit pystytään tulevaisuudessa poistamaan kuumalla painevedellä.

– Teemme pienempien töhryjen poistoja ympäri vuoden, mutta suuret ja vesipesua tarvitsevat poistot eivät onnistuu kovalla pakkasella. Puhdistustarpeesta kannattaa kuitenkin ilmoittaa myös talvella, sillä toimenpide voidaan tehdä heti kun lämpötila nousee nollan tuntumaan, neuvoo Kiho.

Pakkaskauden tärkeimmät kiinteistöhoidon työt liittyvät lumenpudotukseen, jota Delete täydentää vesihöyryllä tapahtuvalla rännien ja syöksytorvien sulatuksella. Näin ehkäistään vaarallisten ja vanhoja konesaumattuja kattoja helposti vaurioittavien jäämuodostelmien kasaantuminen.

– Kattopinnan rikkova jää voi sulaessaan valua sisään kiinteistön ullakkorakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurioita, Kiho täsmentää.

Deleten tarjoamiin talvikauden palveluihin kuuluvat myös lumenajo sekä sadevesikaivojen sulatukset.

Palvelut yhdeltä kumppanilta

Deleten palvelukokonaisuuteen kuuluvat asiantuntijapalvelut helpottavat kiinteistön suunnitelmallista hoitoa ja sen kunnon seurantaa. Perinpohjaisten asbesti- ja haitta-ainekartoitusten, kuntoselvitysten ja sisäilmatutkimusten avulla saadaan tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi korjaustoimenpiteiden priorisoimisessa. Paloturvallisuuden parantaminen onnistuu palo-osastoihin tehtävien läpivientien sekä rakenteiden ja saumojen tiivistämisellä, joita Delete toteuttaa nykyaikaisin ja viranomaisten hyväksymin menetelmin.

– Deleten ainutlaatuinen palveluvalikoima tekee meistä varteenotettavan kiinteistönhoidon kumppanin. Yhdessä asiakkaan kanssa pystymme kehittämään kiinteistön tarvitsemien toimenpiteiden ennakoitavuutta. Parasta on se, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä numerosta 010 656 000, kiteyttää Salminen.

Talvikauden vinkit kiinteistönhoitoon

  1. Torju liukkautta auraamalla, hiekoittamalla ja suolaamalla.
  2. Turvaa pelastusteiden avoimuus huolehtimalla lumen poiskuljetuksista.
  3. Varmista kattopintojen kunto sekä sovi lumenpudotuksesta ja jäänsulatuksesta.
  4. Soita ongelmatilanteissa Deleteen 010 656 1000!

Teksti: Ari Rytsy