Investors House ostaa 40 huoneistoa Porvoosta

Investors House Oyj on 17.6.2016 tehnyt sopimuksen kaupasta, jolla se ostaa 40 huoneistoa Porvoossa sijaitsevasta As Oy Porvoon Rinnetiestä. Oston kohteena olevista huoneistoista 31 on yksiöitä ja yhdeksän kaksioita. Hankittavien asuntojen kokonaispinta-ala on 1.535 m2 ja keskipinta-ala 38,4 m2. Velaton kauppahinta on 1.700 t€. Kauppahinta maksetaan käteisenä ja rahoitetaan pankkilainalla. Kauppa saatetaan loppuun kesäkuun 2016 aikana.

Kauppa on lähipiirikauppa kun myyjänä on Investors Housen merkittävän osakkeenomistajan Maakunnan Asunnot Oy:n tytäryhtiö Sijoitustalo IVH Oy. Ulkopuolisen auktorisoidun arvioijan mukaan kohteen käypä arvo on 2.150 t€. Arviokirja on 17.6.2016 yhtiön kotisivullawww.investorshouse.fi.

Investors House kirjaa kaupasta toiselle kvartaalille varainsiirtovero huomioon ottaen 416 t€ suuruisen arvonnousun ennen veroja. Vuokrausmielessä lähes puolet vuokrasopimuksista on uusittu 2014-2016. Vuokrausaste on kaupantekohetkellä on 97 %. Ostettavien huoneistojen nettotuotto velattomalle kauppahinnalle on  9,0 %. Kohteen kattoremontti valmistuu kesäkuussa 2016 minkä kustannuksista vastaa myyjä.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

”Arvoimme investointeja suhteessa siihen millainen vaikutus niillä on operatiiviseen tulokseen ja osakekohtaiseen nettovarallisuuteen. Nyt hankittu kohde parantaa operatiivista tulosta samoin kuin sijoitusten keskimääräistä tuottoa. Osakekohtainen nettovarallisuus kasvaa kaupan myötä noin 0,10 €/osake.”

Investors House sopinut asuintalon hankinnasta Jyväskylässä

Investors House Oyj ja K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston osakkaat ovat päättäneet menettelystä, jolla Investors House hankkii K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston koko osakekannan omistukseensa.  K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuisto omistaa vuonna 2011 rakennetun 44 huoneistoa ja 2.229 asm2 käsittävän asuinkohteen Jyväskylässä. Kohteen vuokrausaste 12.2.2016 on 96 %.

Järjestelyn seurauksena em kohde siirtyy Investors Housen omistukseen. Kauppa on tarkoitus toteuttaa osin käteiskauppana ja osin suunnattuna osakeantina käyttäen maksuvälineenä Investors House Oyj:n osaketta mihin Investors Housen hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus ja tarvittavat osakkeet ovat yhtiön hallussa.

Kaupan toteuttaminen edellyttää omistusjärjestelyn hyväksymistä rahoittajataholla. Investors House arvioi, että järjestely voitaisiin toteuttaa maalis-huhtikuussa 2016.

Järjestelyllä on toteutuessaan lievästi positiivinen vaikutus vuoden 2016 tulokseen ja operatiiviseen tulokseen.

INVESTORS HOUSE OSTAA ASUINKOHTEEN HÄMEENLINNASTA

Investors House Oyj on 24.6.2015 tehdyllä kaupalla ostanut As Oy Hämeenlinnan Aroniitunkuja 7:n koko osakekannan. Kohteessa on 61 huoneistoa, vuokrattavien neliöiden määrä on 3.366 asm2 ja keskipinta-ala 55 m2. Kohde on rakennettu vuonna 1991 ja sen vuokrausaste on noin 93 %.  Kohteen kauppahinta on 3,2 M€, joka maksetaan kaupanteossa käteissuorituksena.

Toimitusjohtaja Petri Roininen: ”Investointi toteuttaa yhtiön maaliskuussa 2015 uudelleen suunnattua strategiaa uusien investointien painottumisesta asumisen sektorille.’’