Kiinteistöjen verotusarvojen laskentaperusteita tarkistetaan

olfwz9unjbc5iedk2hxv

Maanmittauslaitos on mukana tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on etsiä uusi kustannustehokas ja mahdollisimman helposti ylläpidettävä menetelmä maapohjan verotusarviointiin.

Nykyinen maapohjan verotusarviointi perustuu kymmenisen vuotta vanhaan, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tekemään tonttihinta-arviointiin. Markkina-arvot ovat kaikkialla nousseet, mutta niiden kehitys on ollut viime vuosikymmeninä epätasaista. Siksi kiinteistöverotuksessa sovelletut aluehinnat eivät enää kovinkaan hyvin vastaa vallitsevia hintoja.

Avoimuutta ja tasapuolisuutta

Valtioneuvoston rahoittaman tutkimushankkeen johtajana toimivan Risto Peltolan mukaan tarkoituksena on luoda kauppahintoihin pohjautuva hintavyöhykejärjestelmä, joka on selkeä, ajantasainen ja verotukseen soveltuva.

”Maapohjien verotusarvot tulisi päivittää vastaamaan vallitsevaa hintatasoa ja suhteellisia hintaeroja. Hintavyöhykkeet tulisi määritellä uudelleen ja hintavyöhyketietojen ja muodostamisperiaatteiden tulisi olla avoimesti kaikkien nähtävillä”, Peltola sanoo.

Tutkimuksessa kartoitetaan toteutuneiden kiinteistö- ja asuntokauppojen hintatietojen avulla maapohjien hintavyöhykejakoa, jota voidaan soveltaa alueittain verotusarvojen määrittelyyn kiinteistöverotuksessa.Tarkoituksena on tehdä ehdotus uudeksi arvostamismenetelmäksi, jota voidaan päivittää vuosittain indeksien avulla sekä määrävuosin tehtävänä hintavyöhykkeiden uudelleenmäärityksenä.

Kiinteistöjen kauppahintatilasto: Metsä vaihtaa omistajaa, pientalokauppa sakkaa

nslvuhxm9t6tr8hlo3xh

Kiinteistökaupoissa käytettiin viime vuonna 8,1 miljardia euroa, mikä hipoo 2000-luvun huippuvuotta 2009. Maanmittauslaitos kokosi viime vuoden kiinteistökaupat tilastoksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Metsämaan kauppa on käynyt selvästi aiempaa vilkkaampana. Viime vuosina myynnissä on myös ollut kooltaan hyvin suuria metsätiloja.

”Kainuussa metsätalousmaan kauppoihin käytetty rahamäärä on noin seitsemänkertainen viiden vuoden takaiseen verrattuna”, kertoo tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.

Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa myytiin noin 60 prosenttia kaikkien Suomessa myytyjen metsien pinta-alasta.

Rakentamattomien tonttien myyntimäärät romahtaneet

Omakotitalojen rakentamista varten myytyjen tonttien kaupat ovat olleet viime vuosina jäissä. Erityisesti kuntien myymien tonttien määrä on enää 25 prosenttia kymmenen vuoden takaisesta tasosta.

”Yleisesti ottaen kauppahinnoissa ei ole suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna”, Juhani Väänänen kertoo.

Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien mediaanihinta oli 1 024 euroa kerrosneliömetriltä (€/k-m2) (nousua 3 %), Espoossa 898 €/k-m2 (-2 %) ja Vantaalla 653 €/k-m2 (-5 %).

Omakotitalon mediaanihinta kaava-alueilla oli Espoossa 421 000 euroa (laskua edellisvuoteen 5 %), Helsingissä 380 000 € (+1 %), Vantaalla 305 000 € (-3 %), Jyväskylässä 197 000 € (-4 %) ja Oulussa 180 000 € (-1 %).

Kesämökkien hinnat laskussa

Rantaan rajoittuvan lomamökin mediaanihinta laski 8 % kaava-alueilla (yleiskaava- tai ranta-asemakaava-alue) hinnan ollessa 103 000 euroa.

Kalleinta oli Uudellamaalla, jossa kaava-alueilla sijaitsevat rantamökit maksoivat keskimäärin 174 500 euroa. Haja-alueen rantamökki maksoi Uudellamaalla 165 000 euroa.

Rantatonteista kaava-alueilla maksettiin koko maassa keskimäärin 42 500 euroa.

Peltojen hinnat hienoisessa nousussa

Pellon hinta on noussut parin vuoden ajan, viime vuonna 2 prosenttia. Koko maan keskihinta vuonna 2014 oli 8 300 euroa hehtaarilta. Kallein hintataso oli Varsinais-Suomessa, 12 700 euroa hehtaarilta.

Metsämaan keskihinta vuonna 2014 koko maassa oli 2 690 euroa hehtaarilta, nousua yksi prosentti. Kalleinta metsämaa oli Varsinais-Suomessa, 4 750 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 950 euroa.

Tekstissä mainitut hinnat ovat mediaanihintoja.

Tilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto 1.1.-31.12.2014

Kooste tilaston luvuista

www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot

Tilaston luvut ovat saatavilla nyt myös Excel-tiedostoina.

Alkuvuoden kiinteistökaupat: Isot metsätilat menevät kaupaksi

print_N2KthhKX6x

Talouden epävarmuus näkyy myös kiinteistökaupassa, ilmenee Maanmittauslaitoksen alkuvuoden kiinteistökauppatilastosta. Rakentamattomien omakoti- ja kesämökkitonttien kauppa on ollut useita vuosia jyrkässä laskussa.

”Kesämökkien hinnat ovat hieman laskeneet ja omakotitaloissa hintojen muutokset ovat pieniä”, summaa tilastoja koonnut johtava asiantuntija Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.

Omakotitonttien myynti edelleen laskussa

Pientalotontteja myytiin vuoden 2014 alkupuoliskolla koko maassa 2 100 kappaletta, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana.

”Pientalojen tonttien neliöhinnat hakevat suuntaa. Esimerkiksi Espoossa mediaanihinta eli keskimmäinen hinta laski 10 prosenttia ja Vantaalla nousi 8 prosenttia”, Väänänen kertoo.

Omakotitalon mediaanihinta kaava-alueilla oli Espoossa 433 000 euroa (laskua 4 % viime vuoden alkuun verrattuna). Helsingissä omakotitalo maksoi 382 500 € (0 %), Vantaalla 300 500 € (-4 %), Turussa 223 500 € (+2 %).

Kesämökkien hinnoissa pientä laskua

Rannalla olevan lomamökin hinta laski vuoden aikana kaava-alueilla (yleiskaava- tai ranta-asemakaava-alue) 5 prosenttia mediaanihinnan ollessa 109 000 euroa. Kaava-alueen ulkopuolella hintataso oli 80 300 euroa.

”Kalleimmat kesämökkikaupat tehtiin Uudellamaalla, jossa ne maksoivat kaava-alueella keskimäärin 180 000 euroa”, Juhani Väänänen toteaa.

Rantatonteista kaava-alueilla maksettiin koko maassa keskimäärin 48 000 euroa. Haja-alueella rantatontin sai 25 000 eurolla. Alkuvuoden kalleimmat tontit olivat Päijät-Hämeen kaava-alueilla, hinta keskimäärin 168 000 euroa.

Suuret metsäalueet menevät kaupaksi

”Uutena ilmiönä on suurten, satojen hehtaarien metsäalueiden kaupat, joissa myyjänä on usein metsäyhtiö”, Juhani Väänänen sanoo. Varsinkin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa metsäyhtiöt myivät paljon isoja metsäalueita.

Metsämaan keskihinta alkuvuonna 2014 oli 2 570 euroa hehtaarilta. Puhtaita metsäkauppoja tehtiin 15 prosenttia viime vuotta enemmän. Kalleinta metsämaa oli Kanta-Hämeen maakunnassa, 5 400 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 900 euroa.

kauppahintatilasto_1-6_2014(pdf)