Käytettyjen kerros- , rivi- ja omakotitalojen kauppa jatkoi vahvistumistaan alkuvuonna Suomessa: kauppamäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 2015 yhteensä noin 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, arvioi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.

Järjestön mukaan käytettyjen rivitaloasuntojen kauppa on kasvanut tammi-kesäkuussa noin 6,7 prosenttia.  Myös vanhat omakotitalot ovat kiinnostaneet alkuvuonna selvästi edellisvuotta enemmän ja niiden kaupan arvioidaan lisääntyneen noin 5,7 prosenttia. Vanhoissa kerrostaloasunnoissa kasvun arvioidaan jääneen vajaaseen 2,5 prosenttiin. 

Alkuvuoden parhaat kauppakuukaudet ovat olleet maaliskuu ja kesäkuu. Kesäkuussa kysyntä kohdistui vahvasti  erityisesti kerrostaloihin, mutta myös muut pääasuntotyypit kiinnostivat. 

”Viime vuosien varovaisuus asuntokaupassa on jonkin verran viivästyttänyt ostopäätöksiä. Hankintoja ei voi kuitenkaan kaikissa tapauksissa lykätä määrättömästi. Kauppojen syntymistä on edesauttanut se, että ostajien ja myyjien hintanäkemykset ovat viime aikoina lähentyneet toisiaan”, kuvaa tilannetta KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

KVKL:n hintaseurantapalvelun asiakkaana olevat yritykset välittivät tammi-kesäkuussa vanhoja kerrostaloasuntoja yhteensä noin 13400, vanhoja rivitaloja 5230, ja vanhoja omakotitaloja  noin 5430 kappaletta.

”Alkuvuoden parhaat kauppakuukaudet ovat olleet erityisesti maaliskuu- ja kesäkuu, joissa molemmissa kauppatahti  on ylittänyt selvästi viimevuotisen. Vuoden alkupuoliskon muina kuukausina kauppaa on tehty pitkälti samaan tahtiin kuin edellisvuoden vastaavina kuukausina”.

Erikseen tarkasteltuna tämän vuoden kesäkuu vaikuttaa olleen asuntokaupassa vilkas. Kesäkuun osalta KVKL:n hintaseurantapalvelun asiakkaina olleiden yritysten käytettyjen asuntojen kaupat lisääntyivät  vuodentakaisesta kesäkuusta lähes 12 prosenttia. Eniten kasvua tapahtui käytettyjen kerrostaloasuntojen kauppamäärässä, joka oli kesäkuussa vuoden takaista noin 13 prosenttia suurempi. Välitettyjen käytettyjen rivitaloasuntojen kauppamäärän arvioidaan kasvaneen kesäkuussa noin 9,5 prosenttia ja omakotitalojen reilut 4,5 prosenttia.

”Positiivinen kauppavire on myönteinen asia myös kiinteistönvälitysalan yrityksille. Kuluvan vuoden kevään loppu on ollut monelle kiinteistönvälitysyritykselle hyvä ja joillekin jopa vilkkain kauppa-aika pitkään aikaan”, kertoo Jukka Malila.

Kaupanteon tahti on kevään loppua kohden parantunut, mutta 2010-luvun normaalivuosien kauppatahdista ollaan vuositasolla jäljessä.  KVKL:ssa ollaan tyytyväisiä myönteisiin uutisiin, mutta ymmärretään, että nousuprosentit ovat aina merkittäviä silloin, kun vertailukohdan luvut ovat alhaisia.

”Viime kuukaudet ovat luoneet kiinteistönvälitysalalle positiivista tunnelmaa ja vahvistaneet tulevaisuudenuskoa. Eteenpäin katsovat yritykset suuntautuvat juuri tällä hetkellä vahvasti ammattitaidon kehittämiseen ja koulutukseen. Ensi vuosi tuo alallamme tullessaan lakimuutoksen, jossa puolella välitysliikkeen henkilöstöstä tulee olla LKV-pätevyys. Siksi esimerkiksi KVKL:n LKV-koulutukset ovat tällä hetkellä suuressa suosiossa”, Malila luonnehtii.

Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun antaman tiedon mukaan vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä alkanut kiinteistönvälitysalan liikevaihdon positiivinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Kun alan liikevaihto supistui vuoden 2014 aikana kokonaisuutena vielä 4 prosenttia vuodesta 2013, kohosi se kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,3 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Positiivinen liikevaihtokehitys on katkaissut vuodesta 2013 alkaneen liikevaihdon laskevan trendin. Myös kiinteistönvälitysalan henkilöstömäärän trendikehitys on lähtenyt alkuvuonna 2015 uudelleen nousuun.

(Tässä tiedotteessa kerrotut asuntokauppatiedot pohjautuvat KVKL:n valtakunnalliseen kauppahintapalveluun (KVKL-HSP), jota ylläpitää ulkopuolinen alihankkija. Vertailupohjan tarkastelussa muodostavat KVKL HSP:n nykyisten asiakkaiden vuoden 2015 kaupat, joita verrataan samojen yritysten aikaansaamiin kauppamääriin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Näin saadaan selville prosentuaalinen muutos, jota käytetään kuvaamaan tässä tiedotteessa kerrottua markkinan muutosta 2014 vs 2015.)