Kiinnostus kiinteistönvälittämistä kohtaan on jatkuvasti vahva. Tämä näkyy myös Suomen kiinteistönvälitysliikkeiden lukumäärässä. 

”Kiinteistönvälitysliikkeiden lukumäärä  on lievässä nousussa. Välitysliikkeiden lukumäärä oli joulukuussa 2015 yhteensä 1602 kappaletta, kun vielä vuonna 2013 liikkeiden määrä jäi 1564:ään. Myös liikkeiden toimipaikkojen määrä on ollut hienoisessa kasvussa ja päätyi Aluehallintovirastojen laskennan mukaan joulukuussa 2015 reiluun  2275 kappaleeseen”, kuvaa tilannetta Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Jukka Malila.

”Kiinnostusta kiinteistönvälittämistä kohtaan tukee alan vahva medianäkyvyys. Kiinteistönvälitysyritysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet ovat luonnollisesti parhaat niillä alueilla, joilla kauppa käy. Näitä ovat tyypillisesti maamme kasvukeskukset.  Suomen kiinteistönvälitysliikkeistä yli puolet sijaitsevat Etelä-Suomen alueella.

Lähteet:

AVI tilastot/KVKL ry