Puolet suomalaisista olisi valmis ulkoistamaan kuntien tukipalveluita kuten jätehuollon, kiinteistönhuollon ja siivouksen yksityisille palveluntarjoajille. Ydintehtäviä, kuten terveydenhuoltoa tai koulutusta, ei haluta ulkoistettavan. Tulokset selviävät IROResearchin marras-joulukuussa 2014 Lassila & Tikanojan toimeksiannosta tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 1000 suomalaista.

Tuki- ja peruspalveluiden ulkoistamishaluissa suuri ero

Suurin osa suomalaisista ei näe ulkoistamista suurena uhkana, sillä 87 % olisi valmis harkitsemaan joidenkin kunnan palveluiden ulkoistamista. Vastauksista käy samaan aikaan ilmi se, että suomalaiset suhtautuvat eri tavoin perustehtäviin ja tukipalveluihin. Kuntien perustehtävistä ei haluta säästää eikä niitä haluta ulkoistaa. Kysyttäessä vain noin joka kymmenes oli valmis esimerkiksi terveyskeskusten, sairaaloiden, sosiaalihuollon tai koulujen ulkoistamiseen. Sen sijaan noin puolet suomalaisista olisi valmis ulkoistamaan kuntien tukipalvelut, kuten jätehuollon (57 %), kiinteistönhuollon (49 %) ja siivouksen (49 %) yksityisille palveluntarjoajille.

“Ulkoistamista käsitellessä tulisi eriyttää keskustelu perustehtävistä ja tukitoiminnoista, kuten kiinteistö- ja siivouspalveluista. Tulokset kertovat siitä, että kuntalaisetkin näkevät nämä eri asioina. Ymmärrettävästi kuntalaiset eivät halua tinkiä jokaisen terveyteen liittyvästä sairaanhoidosta, mutta se kuka tilat huoltaa ja siivoaa, onkin heille eri asia. Puolet olisi valmis ulkoistamaan tukitoimintoja. Perustehtäviin jää rahaa enemmän, kun tukitoiminnoissa saadaan säästöjä“, sanoo Petteri Paananen L&T:n kuntaratkaisuista.

Suomalaiset eivät ole valmiita säästämään tukipalveluista, mutta niitä ollaan valmiita ulkoistamaan. “Ulkoistamisessa ei aina ole kyse pelkästään säästöistä ja vähemmästä tekemisestä, vaan asioiden tekemisestä uudella tavalla”, sanoo Paananen. Kolmannes suomalaisista uskoo kunnan saavan säästöjä ulkoistamalla (34%), miehistä ulkoistamisen säästöihin uskoi hieman naisia useampi (40%).

Kunnallisveron nosto ei innosta, vaikka useiden kuntien veroissa on kova nostopaine

Ainoastaan viisi prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti kunnallisveron nostoon ja olisi valmis maksamaan mielellään korkeampaa kunnallisveroa. Nostopaineita on kuitenkin lähes kaikissa kunnissa. ”Kunnallisveroprosentit nousevat kunnissa hurjasti ensi vuosikymmenen alkaessa, ellei mitään tehdä. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kunnallisveroprosentti uhkaa nousta kymmenissä kunnissa 23–28:aan vuoteen 2021 mennessä, kun tänä vuonna korkein kunnallisveroprosentti Suomessa on 22,5. Yli kolmen prosentin nousu on odotettavissa yli viidessäkymmenessä kunnassa”, sanoo Petteri Paananen. “Tukipalveluiden ulkoistaminen on yksi varteenotettava keino, jolla kuntien kustannuspaineita voidaan hillitä.”