Ovenia  on allekirjoittanut sopimuksen 65 toimisto- ja liiketilakohteen kiinteistöomaisuudenhoidosta. Niin sanotun Sisu Portfolion kohteet sijaitsevat ympäri Suomea ja ovat suurelta osin olleet jo aiemmin Ovenian hoidossa. Uuden sopimuksen myötä toimeksiantaja muuttuu ja palvelukokonaisuus laajenee.

Nordic Tower East Holdingin  kanssa solmitussa sopimuksessa palvelut tuotetaan suoraan rahastoyhtiölle, ja se sisältää jo aiemmin tuotettujen palveluiden lisäksi laajan kaupallisen johtamisen kokonaisuuden. Sopimukseen sisältyvät kohteiden tekninen manageeraus ja tekninen isännöinti, rakennuttaminen sekä vuokrahallintopalvelut sekä uusina palveluina salkun kiinteistökohteiden myynti ja vuokraus sekä kiinteistösalkun talous- ja yhtiöhallinnon johtaminen. Ovenia on hoitanut Sisu Portfolion kohteita aiemmin Sponda Rahastojen toimeksiannosta, ja sen on aiemmin omistanut Niam III -rahasto sekä Whitehallin hallinnoimat rahastot.

– Valintaamme vaikutti se, että Ovenia tuntee  salkun ja sen historian. Yrityksen kattava maanlaajuinen alueorganisaatio sekä paikallistuntemus luovat hyvät edellytykset kohteiden myynnille ja salkun kiinteistöomaisuuden hoidolle kokonaisuudessaan, sanoo Niamin Suomen johtaja Pekka Salakka.

– Uusi sopimus perustuu hyvälle työlle, jota salkun kohteiden osalta on tähän asti tehty sekä tätä kautta saavutetulle keskinäiselle luottamukselle asiakkaan kanssa. Vahvuutenamme on myös erinomainen valtakunnallinen vuokraus-, myynti- ja alueorganisaatiomme, kuvailee Ovenian Rahastot-asiakassegmentin johtaja Tommi Eriksson.