Citycon ostaa kolmen kauppakeskuksen kaikki vähemmistöosuudet Norjassa

Citycon on tehnyt sopimuksen 31 prosentin vähemmistöosuuksien hankkimisesta Oslon alueella sijaitsevista kauppakeskus Storbyenista ja Sjøsidenista sekä Bergenissä sijaitsevasta kauppakeskus Oasenista noin 31 miljoonan euron käteiskauppahinnalla (noin 290 miljoonaa Norjan kruunua) keskusten neljältä vähemmistöosakkaalta. Tällä hetkellä Citycon omistaa kauppakeskuksista 69 prosentin enemmistöosuudet, jotka olivat osa kuluvan vuoden heinäkuussa toteutettua Sektor Gruppenin hankintaa.

“Portfolio on linjamme mukainen, päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia urbaaneissa ympäristöissä. Kauppakeskusten täysi omistusosuus mahdollistaa keskusten tehokkaamman johtamisen ja näemme näissä kohteissa mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa aktiivisella omistajuudella”, Cityconin sijoitusjohtaja Nils Styf sanoo.

Sponda myy Vuosaaren satamassa sijaitsevat kiinteistöt

Sponda Oyj on allekirjoittanut tänään Spondan omistamien Vuosaaressa sijaitsevien kiinteistöjen, eli Vuosaaren Logistiikkakeskus Koy:n, Vuosaaren Porttikeskus Koy:n ja Vuosaari Service Center Koy:n osakkeiden kauppaa koskevan sopimuksen Tellurium Investment S.à r.l:n kanssa, joka on osa Blackstone Real Estate Partners Europe IV:ta.

Spondan osakkeista saama kauppahinta on noin 100 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen arvostusta. Kauppahintaa voidaan tarkistaa tavanomaisten ehtojen mukaisesti. Kaupan odotetaan toteutuvan 16.12.2015 mennessä.

Spondan rakennuttama Vuosaaren sataman logistiikkakeskus koostuu 65 000 kerrosneliön logistiikka-alueesta sekä Porttikeskuksesta, joka on laajuudeltaan noin 15 000 kerrosneliömetriä, ja 4 300 kerrosneliön Vuosaari Service Centeristä.

Nyt sovittu Vuosaaren logistiikkakiinteistöjen myynti on osa Spondan strategiaa, minkä mukaan Sponda myy omistamansa logistiikkakiinteistöt.

HYPON ASUNTOMARKKINAKATSAUS NO. 55 Q4/2015: Asuntomarkkinat piristyvät, vaikka epävarmuus jatkuu

2015-11-09 15_48_00-Asuntomarkkinakatsaus_marraskuu2015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Asunnonostajan kannattaa muistaa loppuvuoden aleviikot: Hinnat laskevat ja pankeissa halutaan täyttää vuoden myyntitavoitteet

Asuntomarkkinat ovat syksyn mittaan piristyneet, vaikka talouskehitys laahaa, eikä epävarmuus hellitä millään. Hypon Asuntoindeksi osoittaa, että kasvanut kysyntä on yllättävästi lisännyt kauppamääriä ja pitänyt hintatasoa yllä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Jatkuva asuntojen tarve kehittyvillä alueilla ja alhainen korkotaso ovat kuitenkin ainoat vastavoimat heikkojen uutisten keskellä. Hallitus vältti hajoamisen, kun pääsi yhteisymmärrykseen sote-alueista. Sopu koskee silti vain hallinnollista rakennetta ja rahoitus pysyy auki. 15+18-malli kertoo myös siitä, että hallitus nojaa vahvasti maakunnalliseen kehitykseen ja jättää kaupungistumisen tarjoamat uuden kehityksen mahdollisuudet edelleen sivurooliin.

Pääkaupunkiseudun ohella Tampereen talous- ja asuntomarkkinakehitys ottaa eroa muihin kasvukeskuksiin. Hypo-indeksi kertoo, että Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki on kaupungistunut riittävästi ja pääsee hyötymään otollisesta sijainnistaan liikenteen solmukohdissa. Tampereen nousu on tervetullut, sillä koko maan kasvu on kaivannut pitkään ns. Göteborg-ilmiötä eli kunnollisen vahvaa kirittäjää pääkaupunkiseudulle.

Asunnonostoa harkitsevan kannattaa pitää mielessä pimeän ajan tarjoukset. Toistuvan kausivaihtelun mukaisesti hinnat tahtovat laskea vuoden viimeisinä viikkoina, ja monet pankit käyvät tiukkaa kisaa harvoista asiakkaista pyrkiessään täyttämään myyntitavoitteensa. Juhannuksen kilpalaulantaan verrattuna perheet voivat säästää parin kuukauden nettopalkan verran.

Hypon Asuntomarkkinakatsaus Q4/2015 on kokonaisuudessaan luettavissa Hypon internetsivuilla www.hypo.fi.

Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy