Tasavallan presidentti on myöntänyt perjantaina 8.5. Huoneistokeskuksen vastaavalle lakimiehelle ja hoitajalle Martti Leskiselle kiinteistöneuvoksen arvonimen. Arvonimeä haettiin tunnustukseksi Leskisen pitkän uran ja kiinteistönvälitysalalle arvokkaan työn perusteella.

Huoneistokeskus tunnetaan kiinteistönvälitysalan ehdottoman korkealuokkaisesta ammattitaidosta ja yrityksenä, joka noudattaa ehdoitta alan hyvää välitystapaa. Huoneistokeskuksen välittäjistä jo yli 70 % on suorittanut alalle vuoden 2016 alusta vaadittavan LKV-tutkinnon. Martti Leskinen on ollut tämän ammattitaidon ja koulutuksen uranuurtaja ja omalla työpanoksellaan luomassa Huoneistokeskuksen ammattitaidon perustaa. ”Olemme erittäin ylpeitä Martin saamasta tunnustuksesta. Kiinteistöneuvoksen arvonimi on seurausta Martin viidellä vuosikymmenellä tekemästä määrätietoisesta työstä koko toimialan ammattitaidon kehittämiseksi. Tämä on hyvin linjassa myös Huoneistokeskuksen strategian kanssa, jonka kulmakivet ovat ammattitaito, aktiivisuus ja asiakastyytyväisyys.” kertoo toimitusjohtaja Antti Asteljoki.

Arvonimeä haettiin Leskiselle seuraavin perustein:

“Varatuomari Martti Leskinen on toiminut viidellä vuosikymmenellä eri työtehtävissä kiinteistöalan johtavassa yrityksessä Huoneistokeskus Oy:ssä, ja hänellä on ollut keskeinen rooli suomalaisen kiinteistönvälitysalan kehittämisessä, mm. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n ja sen edeltäjien laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenenä useaan eri otteeseen vuosina 1997 – 2010. Leskinen oli keskeinen vaikuttaja ensimmäisen Hyvän Välitystavan ohjeistuksen laatimiseksi vuonna 2008, ja lisäksi hän on toiminut Oikeusministeriön asettaman työryhmän asiantuntijajäsenenä laatimassa Lakia kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Tälläkin hetkellä suuri osa suomalaisista kiinteistönvälittäjistä ympäri Suomea toimii ammatissaan Leskiseltä saatujen käytännönläheisten oppien mukaisesti, ja Leskinen onkin alan toimijoiden keskuudessa erittäin arvostettu ja pidetty persoona.”

Martti Leskiselle arvonimen myöntäminen oli arvokas tunnustus tehdystä työstä: “Haluan kiittää työnantajaani Huoneistokeskusta sekä eritoten henkilöstöjohtaja Heikki Tuomelaa, joka väsymättä ja ponnekkaasti ajoi tätä asiaa. Haluan myös kiittää kaikkia näitä yli tuhatta nykyistä ja entistä edustajaa, jotka ovat käyneet läpi LKV-koulutukseni. Oli todella hieno tunne tällaiselle köyhän evakkotyöläisperheen pahnanpohjimmaiselle, johon kohdistui näin upea valtiovallan huomionosoitus pitkästä työrupeamasta” kiittää Leskinen.