9952ea21d1ca666d_800x800ar

 

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimitusjohtaja Marko Malmivaara

”Kun kaikki menee mönkään”, on valitettavan tuttu tunne monelle asuntokaupassa. Niin myös vuonna 2008 rakennetun erillistalon ostaneelle Virtasen perheelle (nimi muutettu), jonka unelma alkoi murenemaan heti ensimmäisen asuinvuoden aikana, kun uudessa kodissa ilmeni ongelmia ja lapsi sairasteli.

Virtasten ostaessa uutta kotiaan he teetättivät taloon kuntotarkastuksen, joka heidän epäonnekseen ei vastannut alalla yleisesti käytössä olevia ohjeita. Tästä johtuen perhe muutti uuteen kotiinsa onnellisen epätietoisina tulevien vuosien ongelmista niin kotinsa kuntoon, lapsen terveyteen kuin rakennusvirheistä aiheutuneisiin riitoihin liittyen.

Törkeät rakennusvirheet paljastuivat perheen havaintojen ja oireiden syiksi ja useiden kuukausien korjausten jälkeen sovittelun kokonaissummaksi nousi vajaat 80 000 euroa. Summa koostuu korjauskustannuksista, jotka laadukkaalla ja oikeaoppisella rakentamisella ja valvonnalla olisi voitu välttää.

Kaikkia maksamiaan kustannuksia perhe ei koskaan saanut takaisin. Erotus jäi rakennusliikkeen, myyjän sekä Virtasen perheen itsensä maksettavaksi. Menetettyjä vuosia ei korvaa kukaan, mutta optimistisen perheen mukaan: ”Paljon on opittu ja eteenpäin mennään”.

Yllätyksenä monille tulee se, että varsin uudessa talossa korjauskustannukset saattavat nousta lähelle 100 000 euroa.

Virtasten tapaus ei ole suinkaan ainoa, jota käsitellään asianajajien välityksellä joko sovitellen tai oikeusteitse. Talokauppoja koskeviin riitoihin kuluu Suomessa luvattoman paljon aikaa ja rahaa, eikä riidoissa usein ole voittajana sen enempää myyjä kuin ostajakaan.

Virtasten tapaus osoittaa myös sen, etteivät kuluttajat useinkaan tiedä kuinka suojattomia he ovat asuntokaupassa. Vaikka kuntotarkastus laadittiin, ei asiantuntijan laatuun ollut luottaminen. Virtaset kaipaisivat tarkempaa valvontaa alan ammattilaisten työhön, jotta kuluttajat voisivat luottaa ammattilaisten työn jälkeen.

Uusi ratkaisu piilovirheisiin

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimitusjohtaja Marko Malmivaara kertoo, että vuonna 2013 käräjäoikeuteen asti eteni vajaa 230 kpl kiinteistön kauppaa koskevaa riita-asiaa.

–   Kun tilastoja tutkii tarkemmin, huomio kiinnittyy siihen, että vain alle 10 % kiinteistökaupan reklamaatioista koskaan etenee oikeuskäsittelyyn asti. Reklamaatioita on siis kymmenkertainen määrä, 2200, Malmivaara sanoo.

–   Myös käräjäoikeudessa käsiteltävien kiinteistön kauppaan liittyvien riitojen määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa suhteessa kiinteistökauppojen määrään. Lisäksi kuluttajariitalautakunnassa on vuosittain yli 400 asuntokaupan riitaa käsittelyssä. Verrattuna palovahinkoihin, riski asuntokauppariitaan on 20-kertainen ja vuotovahinkoihin verrattuna nelinkertainen, kertoo Malmivaara.

Raksystems tuo markkinoille ratkaisun, joka parantaa kuluttajan asemaa kiinteistökaupassa merkittävästi. Nyt myyjä pystyy todellisuudessa vakuuttamaan piilovirheistä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset vastuut. Myös ostaja saa tarvittavat korjaukset tehtyä ilman pitkäksi venyvää oikeusprosessia.

Uusi Raksystems Kauppaturva on vakuutus, joka kattaa asuntojen piilovirheisiin liittyviä myyjien vastuita. Se sopii kaikenlaisten asuntojen piilovirheiden vakuuttamiseen – omakotitaloista erillistaloihin sekä kerrostalo-, rivitalo- ja paritalohuoneistoihin.

Raksystems Kauppaturvassa käyttöikään liittyvät ikävähennykset unohdetaan ja myyjän piilovirhevastuu vakuutetaan joko kahdeksi tai viideksi vuodeksi asuntotyypistä riippuen. Uudessa vakuutuksessa vakuutukseen kuuluvat myös LVIS-järjestelmät eikä omavastuu nouse kerrostalokodeissa kuin 2 000 euroon ja muissa asuntotyypeissä 3 000 euroon asti.

Vakuutuksen saamisen edellytyksenä on Raksystemsin suorittama kuntotarkastus.

Raksystems Kauppaturvan vakuutusmäärä kerrostaloasuntojen kohdalla on 45 000 euroa ja rivi-, pari-, erillis- ja omakotitalojen kohdalla 75 000 euroa. Vakuutusmäärät sisältävät mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

Virtasten tapauksessa alalla hyväksytyn KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaisesti tehty kuntotarkastus olisi pelastanut heidät ongelmilta; talosta ei olisi tullut heille kotia. Oikein laaditusta kuntotarkastuksesta huolimatta kaikkia piilovirheitä ei asunnon myyntivaiheessa ole mahdollista aina havaita. Näitä tilanteita varten tarvitaan vakuutus, joka kattaa myyjän vastuuseen kuuluvat piilovirheet.

________________________________________________________________________________________

Raksystems Kauppaturva

Riskinkantajana toimii Lloyd’sin ( www.lloyds.com ) syndikaatti Canopius. Vakuuttamistoiminnasta vastaa Lloyd’sin Cover Holder Söderberg & Partners Underwriting Agency AB. Osoite: Gustav III Bulevard 46, SE-169 03 Solna. Ruotsin kaupparekisteritunnus: 556686-1984.