Valtio on päättänyt myydä osakeomistuksiaan yliopistokiinteistöyhtiöistä. Valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut ehdolliset kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä.

Ostajina toimivat Aalto-yliopisto ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy. Kaupat ovat ehdollisia, koska valtion osalta asiasta päättää lopullisesti eduskunta. Osapuolet ovat sitoutuneet viemään kaupat loppuun nopeasti eduskunnan päätöksen jälkeen.

Myyntiprosessissa oli mukana lukuisia osakkeista kiinnostuneita koti- ja ulkomaisia ostajia. Myyntiprosessin yksityiskohdista, myyntihinnasta ja kaupan muista ehdoista osapuolet eivät tässä vaiheessa anna tietoja julkisuuteen.

Myynnin yhteydessä valtiolle on tärkeää varmistaa yliopistojen toimintaedellytysten säilyminen ja merkittävän suomalaisen kiinteistöomaisuuserän asianmukainen hoito. ”On varmastikin kaikille osapuolille paras ratkaisu, että ostajiksi valikoituivat pääomistajina toimivat yliopistot itse”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo.

Kummatkin ostajatahot näkevät osakkeiden ostamisen tärkeänä askeleena kampustensa pitkäjänteiselle ja joustavalle kehitykselle, joka turvaa opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytykset. Kiinteistösijoitukset tuovat myös pitkällä tähtäimellä vakavaraisuutta yliopistokonsernien taseisiin. Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan omistaa kaupan jälkeen kokonaisuudessaan Aalto-yliopisto. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n omistavat osakekaupan jälkeen Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan sekä Taideyliopisto.