Lahden Talojen aravavuokrat nousevat ensi vuoden alussa keskimäärin 1,8 prosenttia ja vapaarahoitteiset vuokrat 2,3 prosenttia. Korotukset ovat alhaisimmat 15 vuoteen. Niiden jälkeen Lahden Talojen arava-asuntojen painotettu keskivuokra on 10,64 euroa ja vapaarahoitteisten asuntojen 11,60 euroa neliöltä.

Vuonna 2015 Lahden Talot jatkaa vahvaa investointitahtiaan. Uustuotantoinvestointeihin varataan yhteensä 12,1 miljoonaa euroa ja perusparannusinvestointeihin 9,7 miljoonaa euroa.

Uusia vuokrataloja suunnitellaan Suitsikadulle Metsäkankaalle ja Uudenpellonkadulle Asemantaustaan. Lisäksi aiotaan käynnistää kaksi erityisryhmille suunnattua kohdetta: Hoivakoti Wellamon 2. vaihe vanhuksille Jalkarantaan ja ns. Torkontalo pitkäaikaisasunnottomille Ahtialaan. Näiden kahden hankkeen käynnistäminen riippuu ARA-rahoituksesta.

Perusparannuksia ja pienempiä korjauksia
Myös vanhoja kiinteistöjä korjataan vilkkaasti. Suurimmat perusparannuskohteet ovat Pirttiharjussa Sykekadun toimistokäytössä olleen talon muuttaminen asunnoiksi ja Kumpukatu 2:n ja 4:n saneeraus, jossa uusitaan mm. keittiöt, kylpyhuoneet, huoneistosaunat ja asuntojen pinnoitteet. Iso hanke on myös Ahtialassa Hyötilänkadulla, Harjupellonkadulla ja Kyläalustankadulla sijaitsevien rivitalojen saneeraus.
Perusparannusten rinnalla toteutetaan lukuisa määrä pienempiä talojen ja asuntojen korjauksia. Näihin varaudutaan budjetissa yhteensä 9,5 miljoonalla eurolla.

– Uskomme, että tässä suhdannetilanteessa pystymme toteuttamaan mittavat uudisrakennus- ja perusparannushankkeet kohtuullisin kustannuksin, toteaa toimitusjohtaja Juhani Jokelainen.

Tulevalla tilikaudella Lahden Talot -konsernin liikevaihto on noin 44 miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna Lahden Talot on edelleen Lahden kaupunkikonsernin toiseksi suurin yritys.

Lahden Talot -konsernin hallitukset hyväksyivät yhtiöiden ensi
vuoden investointiohjelmat, talousarviot ja vuokrat kokouksissaan torstaina 23.10.