Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -rahastolle uusi kiinteistö Lahdesta

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on ostanut toimistokiinteistön Lahden keskustasta osoitteesta Aleksanterinkatu 24.

Aberdeen Real Estate Fund Finland -kiinteistörahaston kehittämässä miltei 7.300 m2 toimistokiinteistössä ovat vuokralaisina mm. Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto ja Bestseller -ketju. Kahden kiinteistön kokonaisuus muodostuu vuonna 2009 rakennetusta modernista toimisto-osasta ja 2011 saneeratusta toimistokiinteistöstä. Kiinteistöjen kivijalassa on myös liiketilaa.

-Rahasto jatkaa strategiansa mukaista kiinteistösijoittamista suuriin kaupunkeihin. Lahden keskustassa on kysyntää hyvälaatuisille toimistoille ja pääsemme jatkossa vastaamaan tähän kysyntään, toteaa rahastonhoitaja Elina Puhakainen.

-Kiinnostus likvidiin ja hajautettuun kiinteistösijoittamiseen on pysynyt korkeana ja rahastoomme tulee jatkuvasti lisää merkintöjä. Toimitilat tuottavat moneen muuhun sijoitusinstrumenttiin nähden hyvää ja jatkuvaa kassavirtaa sekä suhteellisen turvallisen arvonkehityksen, kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Timo Rantala.

-Omistuksemme aikana kehitimme tilat vastaamaan paremmin alueen kysyntää rakennuttamalla uudisosan sekä peruskorjaamalla vanhan osan, joka sai ensimmäisenä korjausrakennuskohteena Suomessa BREEAM-ympäristösertifikaatin. Myynti oli strategian mukainen ja täytti rahaston sille asettamat tavoitteet, kertoo maajohtaja Ville Raitio, Aberdeen Asset Management Finland Oy:stä.