HSY toivoo kiinteistöjen siistivän pensaat jätetilojen ajoväylien varrelta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toivoo kiinteistöjen helpottavan jäteautojen liikkumista siistimällä ylikasvaneet pensaat ja puiden oksat jätetilojen ajoväyliltä. Jos jäteautojen ei ole turvallista peruuttaa kiinteistöjen pihoille, jäteastioiden tyhjennys saattaa jäädä tekemättä. Huono näkyvyys on turvallisuusriski ja voi johtaa auton ajautumiseen nurmikolle tai pihakiveyksille tai vaurioittaa esimerkiksi jäteautojen peilejä. Ajoväylän on oltava vähintään 3,5 metriä leveä ja 4 metriä korkea.

Pensaiden ja puiden oksien harventamisella ja siistimisellä voi merkittävästi parantaa jätekuljetusten sujuvuutta sekä alueella liikkuvien ja oleskelevien turvallisuutta. Oksat ja risut voi toimittaa puutarhajätteen vastaanottopaikoille. Pienerät voi toimittaa Sortti-asemille, siirtolavat ja kuorma-autokuormat toimitetaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen Espooseen.

Lisätietoja puutarhajätteen lajittelusta ja vastaanottopaikoista:
http://www.hsy.fi/jatehuolto/jatteiden_lajittelu/puutarhajate_risut/Sivut/default.aspx