Peräti 61 prosenttia vuosina 2014 – 2016 ensimmäisen oman kodin ostaneista Kiinteistömaailman asiakkaista on hankkinut ensiasunnokseen kolmion tai sitä suuremman asunnon. ”Omistusasumisen polku yksiön ja kaksion kautta isompaan omaan kotiin ei ole tätä päivää”, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Viime vuosina ensiasunnon ostajien osuus kaikista Kiinteistömaailma-ketjun ostaja-asiakkaista on asettunut noin 15 prosentin tuntumaan. Osuus on laskenut jo useiden vuosien ajan hienoisesti siten, että alkuvuoden 2016 ostaja-asiakkaista 14,3 prosenttia oli asialla ensimmäistä kertaa.

– Perinteinen käsitys omistusasumisen polusta yksiön ja kaksion kautta isompaan asuntoon ei tilastojenkaan valossa ole enää maan tapa. Ensiasunnon ostajista vain joka 14. (eli 7 prosenttia) hankkii ensiasunnokseen yhden huoneen kodin. Yksiö on suosittu sijoittajan valinta, ei ensimmäisen oman kodin ostajan, sanoo Erkki Heikkinen.

Osa nuorista hankkii kerralla ison asunnon – osalle ei kartu asuntovarallisuutta lainkaan

Se, että jopa kuusi kymmenestä ensiasunnon ostajasta hankkii ensimmäiseksi kodikseen vähintään kolmion, piirtää mielenkiintoista ja uudenlaistakin kuvaa nuorten suhteesta omistusasumiseen.

– Osa nuorista hakee jo ensiasuntokaupoilla pitkän tähtäimen ratkaisua: asuntoa jossa voi asua kasvavan perheen kanssa. Toisaalta ensiasunnon ostajien määrän lasku kielii siitä, että jatkuvasti isompi osa nuorista päätyy syystä tai toisesta vuokra-asumiseen. Heille ei kerry omaa asuntovarallisuutta lainkaan, sanoo Heikkinen.

– Syyt omistusasumisen suosion laskuun ovat luonnollisesti moninaiset, mutta vuokra-asunto ei läheskään aina ole pakon sanelema ratkaisu. Omistusasuntoa pidetään usein virheellisesti joustamattomana asumistapana, joka ei anna mahdollisuutta tarttua elämässä avautuviin tilaisuuksiin. Itse asiassa asia on usein päinvastoin. Lyhennysvapaat ja muut joustot mahdollistavat monenlaiset ratkaisut asuntolainavuosinakin, ja asunnon laittaminen vuokralle tai vaikka myyminenkin on aina mahdollista tilanteiden muuttuessa, Heikkinen muistuttaa.

Ensiasunnon ostajat asuntotyypeittäin vuosina 2014 – 2016 

1 h                      7 %
2 h                      32 %
3 h                      31 %
4 h                      20 %
Yli 4 h                  10 %
Lähde: Kiinteistömaailman asiakaskanta