2015-08-06 14_59_22-28ee4b20-1c6f-42fd-b4d6-142e356fc24a.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Syksyn vuokraussesongin käynnistyminen on nostanut pintaan keskustelun vuokrien noususta. Mitään merkkejä suurista korotuksista ei kuitenkaan näy. Suomen Vuokranantajien Pellervon Taloustutkimuksella teettämä selvitys osoittaa, että vuokratuotto on pysynyt vakaana kaksi vuosikymmentä. Vuokrankorotukset ovatkin ennen kaikkea seurausta vuokranantajalle lankeavista kohonneista kustannuksista ja asuntojen hintatason noususta.

”Vakaa tuottotaso kertoo, että yksityiset vuokranantajat eivät tavoittele ylisuuria voittoja. Vuokrien nousu johtuu ennen kaikkea ulkoisista tekijöistä. Esimerkiksi kiinteistöveron korotus tulee kohottamaan vuokranantajan kulurasitusta. Myös kiinteistönhoidon kustannukset jatkavat kasvuaan”, kommentoi tilannetta Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.
Vapaarahoitteisissa asunnoissa vuokrien nousu on ollut maltillisempaa kuin valtion tukemissa asunnoissa. Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,8 prosenttia kun taas valtion tukemien ARA-asuntojen vuokrat nousivat 3,3 prosenttia. Koro-Kanervan mukaan ero selittyy tuetun tuotannon aiheuttamalla markkinoiden eriytymisellä: ”Tuetussa vuokra-asuntokannassa ehdot antavat mahdollisuuden tiettyyn tuottoon, jonka suuret institutionaaliset sijoittajat myös ulosmittaavat. Yksityinen pienvuokranantaja puolestaan joutuu elämään markkinatilanteen mukaan.”
Kokemukset vuokraustoiminnan arjesta kertovatkin, että yksityiset vuokranantajat ovat korotuksissaan maltillista ja paikoin vuokrien nousu on pysähtynyt. ”Takavuosien kaltaisia korotuksia vuokralaisen vaihtuessa ei tehdä. Joissakin kaupungeissa vuokrat joustavat jopa alaspäin. Tämä kertoo selkeästi siitä, että vuokra-antajat reagoivat herkästi vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja vuokralaisten maksukyvyn kehittymiseen. Tavoite numero yksi on kuitenkin saada asunto vuokralle”, Koro-Kanerva avaa tilannetta.
Ratkaisut vuokrapaineisiin löytyvät asuntopoliittisten ja verotuksellisten uudistusten läpiviemisestä. ”Vain kannustava toimintaympäristö varmistaa vuokra-asuntojen riittävän tarjonnan ja kohtuullisen vuokratason. Kaavailtu pienten osinkotulojen verovapaus tulee ulottaa koskemaan myös vuokratuloja ja vuokrauskäytössä olevien asuntojen perintöverokohteluun tulee hakea mallia yritysten sukupolvenvaihdoksia koskevasta sääntelystä.  Hallituksen on myös syytä laittaa pikaisesti toimeen hallitusohjelmassa sopimansa asuntopoliittiset toimenpiteet, joilla lisätään tonttituotantoa ja alennetaan rakentamisen kustannuksia”, peräänkuuluttaa Koro-Kanerva.