”Kiinteistön erityisominaisuutena ovat erityisesti huolto- ja korjausliiketoiminnalle suunnitellut tehokkaat työtilat, niihin liitetyt modernit toimisto- ja asiakaspalvelutilat sekä riittävät piha- ja paikoitusalueet, jotka tukevat liiketoiminnan erityisvaatimuksia. Kiinteistön suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu huomioon myös rakennuksen jatkokäyttö tuleville vuosille. Se muuntuu helposti myös perinteisempään logistiikkaan tai vaikkapa tuotannollisiin toimintoihin”, kertoo asiakkuusjohtaja Jenita KokkoniemiSRV:stä.

”Kohde on valmistunut vuonna 2014 ja se on täyteen vuokrattu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin, joten se täyttää hyvin keskeiset sijoituskriteerimme”, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Vuorela sanoo. Tehdyn kaupan jälkeen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj: n vuokrasopimuskannan arvo nousee noin 68 miljoonaan euroon, mikä on yhtiön historian korkein luku.

Kiinteistö sijaitsee Keravalla Kercan logistiikka-alueella Keravan ja Vantaan rajalla kohdassa, josta pääradasta erkanee ratayhteys Vuosaaren satamaan. Alueella sijaitsee myös Anttilan logistiikkakeskus, jonka SRV rakensi vuonna 2010. Lisäksi SRV:llä on nyt myydyn kiinteistön naapurissa kaksi tulevaa logistiikkahanketta, joiden markkinointi ja käyttäjäneuvottelut ovat käynnissä.