2014-10-25 16_45_15-bd0e3144-f2cc-491c-9089-6b1a1346cb11.pdf - Nitro Pro 9
Suomalaiset varautuvat asuntolainojensa korkomenojen nousuun selvästi aikaisempaa paremmin. Tämä käy ilmi Hypon Taloustutkimus Oy:llä teettämästä Asuminen 2014 -kyselytutkimuksesta.

Jo lähes kaksi kolmasosaa velallisista kertoo varautuneensa korkojen nousuun jollain tavalla. Vielä vuosi sitten osuus oli alle puolet.

Yleisin tapa varautua korkojen nousuun on säästäminen. Myös kiinteä korko ja korkokatto ovat lisänneet suosiotaan nyt, kun korot ovat ennätysalhaalla

Kansalaisista 58 prosenttia arvioi, että asuntojen hinnat nousevat edelleen kasvukeskuksissa. Laskua kasvukeskuksiin odottaa vain 10 prosenttia, kun muualle Suomeen hintojen pudotusta ennustaa lähes puolet haastatelluista.

Hypon teettämän tutkimuksen tuloksia esitellään 25.10. Helsingin Sanomien välissä jaettavassa Uudessa Suomessa. Tutkimuksen yhteenveto löytyy Hypon kotisivuilta www.hypo.fi.

Asuminen 2014 -tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Hypon toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1002 henkilöä. Haastattelut tehtiin 20.-27.8.2014 keskitetysti Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä.