Asunto-osakeyhtiöiden omistajatiedot saatava sähköiseen rekisteriin

Seuraavan hallituksen toimenpidelistalle on saatava sähköisen asunto-osakerekisterin rakentaminen. Muuten pitkään kypsyteltyä hanketta ei vieläkään saada toteutettua. Rekisteri tehostaisi asuntomarkkinoiden toimintaa ja toisi laadukasta asuntotietoa yhteiskunnan käyttöön. Vuosittaiset hyödyt yhteiskunnassa olisivat 7,5 miljoonaa euroa. Finanssialan Keskusliitto, Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ovat asiasta yksimielisiä tekemässään kannanotossa.

Asunto-osakeyhtiöissä olevien noin miljoonan huoneiston tietoja tarvitaan päivittäin. Noin 2 500 isännöitsijää ja tuhannet muut taloyhtiön edustajat, kiinteistönvälittäjät, pankit, viranomaiset sekä monet muut asuntomarkkinoilla toimivat joutuvat jatkuvasti kokoamaan tarvitsemiaan tietoja eri rekistereistä ja osin myös käsin papereista. Painetut osakekirjat kulkevat postin mukana omia reittejään asuntokauppojen tahdissa. Tehostamisen tarvetta on.

Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan asunto-osakerekisterin yhteiskunnallinen hyöty on n. 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, kun rekisteri on täydessä käytössä. Tulevan asunto-osakerekisterin keskeisiä käyttäjiä edustavat Finanssialan Keskusliitto, Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ovat laatineet yhteisen kannanoton, johon on kerätty tärkeimpiä rekisterin perustamisen aineksia.

Vaikka sähköistä asunto-osakerekisteriä tarvitaan kipeästi, se on valmisteltava harkiten ja huolella. Käyttöönotto on ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2017.

Sähköiseen asunto-osakerekisteriin on kerättävä mahdollisimman kattavasti asunto-osakeyhtiötä, yksittäistä huoneistoa, omistajia sekä mahdollisia rajoituksia koskevat tiedot. Tiedot on sähköistettävä niin, että työ kuormittaa taloyhtiötä, asukasta ja vakuudenhaltijaa mahdollisimman vähän.

Oikeus rekisterin tietoihin ja tietojen julkisuus on suunniteltava tarkoin. Rekisteriä voisi ylläpitää viranomainen tai kilpailutusmenettelyllä valittu yksityinen taho. Perittävät maksut on vahvistettava viranomaistasolla, ja rekisteri on rakennettava asunto-osakeyhtiöiden ja asuntomarkkinoilla toimivien tarpeisiin. Rekisterien ja tietojen käytön tulee olla kaikille edullista tai tietyissä, erityisesti taloyhtiön hoitoon liittyvissä tilanteissa maksutonta. Huolellisella suunnittelulla on varmistettava, että rekisteri todella vastaa asuntomarkkinoiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Finanssialan Keskusliiton, Isännöintiliiton ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton kannanotto

Isännöintipalvelujen hinnoissa suuria korotuspaineita

Isännöinnin hinta on paikoitellen kestämättömän alhaalla. Samaan aikaan kun työmäärä ja tehdyt työtunnit ovat lisääntyneet, isännöintipalvelusta peritty hinta on pysynyt lähes samana vuodesta toiseen.

-Tällainen kehitys on kestämätöntä. Jotta asiakaspalvelua voidaan kehittää, isännöintiyritysten kannattavuuden on parannuttava. Se edellyttää hintojen nostamista ja kaiken tehdyn työn laskuttamista, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä. -Isännöinnin hinnassa on korotuspainetta vähintään 10-20 prosenttia, Heikkilä arvioi.

Rakennuskanta vanhenee ja taloyhtiöitä remontoidaan yhä enemmän. Se teettää isännöinnille runsaasti lisätyötä – myös sellaista, joka ei näy asukkaalle. Samalla vanhenevat taloyhtiöiden asukkaat. Syrjäytymisvaarassa olevien ikääntyneiden ja muistisairaiden palveluun sekä asioiden selvittelyyn kuluu yhä enemmän isännöitsijän aikaa.

Isännöinnin vastuu on kasvanut asiakkaiden vaatimusten lisääntymisen ja viime aikojen lakimuutosten vuoksi. Esimerkiksi määräykset harmaan talouden torjumiseksi ovat tiukentuneet. Uusin lisävastuu on velvollisuus ilmoittaa urakkatietoja verottajalle. Myös asuntokauppoihin liittyvät riidat työllistävät isännöintiä yhä enemmän.

-Useat isännöintiyritykset ovat olleet turhan arkoja nostamaan hintoja vaikka tarvetta olisi ollut. Isännöintipalkkiot ovat nousseet kolmen viime vuoden aikana yhteensä noin viisi prosenttia, vaikka kiinteistöjen muut ylläpitokustannukset ovat nousseet lähes kolminkertaisesti eli noin 15 prosenttia samana aikana, toteaa johtaja Kaisa Leiwo Isännöintiliitosta.

98 % isännöitsijöistä arvioi uudessa Isännöinnin Ammattilaiset 2014 -tutkimuksessa, että isännöintityön vastuullisuus ja vaativuus ovat kasvaneet. Monet isännöintialan yritykset joutuvat samanaikaisesti haalimaan kannattavuusongelmissa asiakkaita niin paljon, että isännöitsijöiden aika ei tahdo riittää kaikkien asioiden hoitamiseen.

Tutkimuksen mukaan noin kolmasosa isännöitsijöistä on sitä mieltä, että heidän työaikansa ei riitä laadukkaan palvelun tuottamiseen asiakkaalle. Lisäksi 77 % isännöitsijöistä kertoo, että he eivät pysty laskuttamaan kaikesta tekemästään työstä.

Exilion myi toimistokiinteistön AXA Real Estaten hallinnoimalle rahastolle

Exilion Capital Oy:n hallinnoima Exilion Real Estate I Ky on tänään saattanut päätökseen kaupan Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden FG-talon koko osakekannan myymisestä noin 64.8 miljoonalla eurolla AXA Real Estaten hallinnoimalle rahastolle. Kauppahinta vastaa noin 5,8%:n alkutuottovaatimusta.

Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden FG-talo omistaa Espoon Keilaniemessä, osoitteessa Keilalahdentie 2–4 sijaitsevan kiinteistön ja vuonna 2001 rakennetun toimistorakennuksen. Toimistorakennuksen vuokrattava pinta-ala on noin 17 076 m2 ja rakennuksella on oikeus käyttää 404 autopaikkaa viereisessä pysäköintitalossa. Toimistokiinteistö on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Microsoft Mobile Oy:lle. Kiinteistö on osa Exilionin vuonna 2012 Nokia Oyj:ltä hankkimaa kokonaisuutta josta kaksi toimistotaloa ja pysäköintitalo jäävät edelleen Exilionin omistukseen.

“Toteutunut kauppa on osa omistamamme kiinteistöportfolion muokkausta. Tavoitteemme on edelleen kuitenkin tehdä myös uusia sijoituksia sekä tähän että uusiin hallinnoitaviin salkkuihin”, Exilion Capital Oy:n toimitusjohtaja Ari Talja sanoo.