Asuinkerrostalojen energiatodistusten laatiminen kuntoon ennen vuodenvaihdetta

b267fb546072eb85_400x400ar

Vanhan energiatodistuslain aikaan isännöitsijä sai laatia asuinkerrostalon energiatodistuksen isännöitsijätodistuksen liitteeksi. Nämä isännöitsijän tekemät todistukset vanhenevat vuoden 2014 lopussa.

Kaikki energiatodistukset laaditaan 1.6.2013 alkaen ainoastaan laskennallisesti. Tätä varten on tarjolla helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelma – MX6 Energia.

MX6 Energia -ohjelmalla voidaan laatia energiatodistuslain 50/2013 ja YM:n asetuksen 176/2013 mukaiset energiatodistukset rakennettaviin sekä vanhoihin rakennuksiin, koskien kaikkia asetuksessa mainittuja rakennustyyppejä ja käyttötarkoitusryhmiä sekä myös muita rakennuksia.

Uusi laki velvoittaa, että energiatodistuksen laatii tehtävään pätevöitynyt henkilö. Jos isännöintiyrityksessä ei ole tällaista pätevyyttä, isännöitsijän on tilattava energiatodistus taloyhtiön rakennuksille muualta. Jos energiatodistuksen jättää hankkimatta, ongelmia tulee sekä yksittäiselle osakkeenomistajalle että koko taloyhtiölle.

Osakkeenomistajan tulee aina esittää energiatodistus, kun hän myy tai vuokraa asuntonsa. Osakkeenomistajien olisi voitava luottaa siihen, että asia on heidän taloyhtiössään kunnossa.

Energiatodistusten aikarajat erityyppisille kiinteistöille

Energiatodistusten tekemisestä on laissa 50/2013 säädetty seuraavat aikarajat:

1. Uustuotannossa yleensä aina (rajoitteet kerrottu laissa)

2. Käyttöön otetuissa rakennuksissa seuraavien siirtymäkausien jälkeen

• 1.7.2014 Rivitalot, kun on kolme tai useampi asuinhuoneisto
• 1.7.2014 Liikerakennukset ja toimistorakennukset
• 1.1.2015 Asuinkerrostalot ja ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot
• 1.7.2015 Hoitoalan rakennus, kokoontumisrakennus ja opetusrakennus
• 1.7.2017 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1980.

Tarkempia säännöksiä on esitetty laissa 50/2013.

MX6 Energia -ohjelmalla energiatodistukset voi laatia helposti

MX6 Energia -ohjelma on monipuolinen työkalu energiatehokkuuden suunnitteluun ja laskentaan, energiatodistusten laadintaan sekä E-luvun määrittämiseen. Sillä on helppo simuloida erilaisia rakennuksen teknisiä ja rakenteellisia rakennustapoja, mm. lämmöntuotantotapaa erilaisilla hybridiratkaisuilla. Laskennan tulokset kuvataan taulukkoina ja ympyrädiagrammeina. Ohjelman käyttö on hyödyllistä, vaikka virallista energiatodistusta ei laadittaisikaan.

Ohjelma mahdollistaa energiakorjausten suunnittelun, energiansäästön, korjauskustannuksen ja takaisinmaksuajan laskennan.