rehtoraatti

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy myi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita Jyväskylässä, Seminaarinmäen alueella. Myynti päätettiin toteuttaa, koska rakennukset ovat tyhjillään eikä niille ollut enää tarvetta yliopistokäytössä. Myydyt kiinteistöt sijaitsevat Seminaarinkadun varrella ja rakennukset tunnetaan nimillä Rehtoraatti, Parviaisen talo sekä Villa Rana. Nämä kiinteistöt tontteineen siirtyivät Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy:n omistukseen 31.10. allekirjoitetulla kauppasopimuksella.

”Jyväskylän yliopisto on poistunut rakennuksista ja ne ovat olleet tyhjillään jo jonkin aikaa. Rakennuksen kunnon kannalta on erittäin ratkaisevaa, että sitä käytetään. Tyhjillään olevat rakennukset houkuttelevat helposti ilkivaltaan eikä ole myöskään perusteltua kestävän kehityksen näkökulmasta pitää kiinteistötekniikkaa käynnissä tyhjissä rakennuksissa. Näinpä on erittäin onnekasta, että löysimme kiinteistöille uuden omistajan, joka on valmis kehittämään rakennuksia niiden erityispiirteet ja kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden” toteaa toimitusjohtaja Mauno Sievänen Suomen Yliopistokiinteistöistä.

Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy:n Timo Häll kertoo, että ”yhtiö hankkii kaupan kohteina olevat rakennukset peruskorjattavaksi tulevaa käyttöä varten. Kohteissa on omat haasteensa, ne kuitenkin edustavat Keski-Suomen Suojeltava Museokiinteistöt Oy:n ydinliiketoimintaa, joka on rakennushistoriallisesti merkittävien rakennusten peruskorjaaminen, kunnossapito ja pitkäaikaiseen omistamiseen sitoutuminen.”

”Kohteet sijaitsevat aivan syntymäkotini naapurustossa, joten kohteisiin sisältyy myös sellaisia näkemyksellisiä arvoja, joiden siirtämisessä tuleville sukupolville haluan olla mukana, ja joihin on tärkeää päästä jättämään oma kädenjälki.” lausuu toimitusjohtaja Timo Häll.