Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asuntojen ostaminen halpeni ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia vastaavana ajanjaksona. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien asumiskustannukset laskivat 0,4 prosenttia ja asuntojen ostaminen kallistui 0,5 prosenttia.

Omistusasumisen hintaindeksit 2010=100:

oahi_2014_02_2014-10-03_tie_001_fi_001

Tilastokeskuksen omistusasumisen hintaindeksit koostuvat kahdesta indeksisarjasta. Ensimmäinen, omistusasujien asumiskustannukset -sarja, kuvaa omistusasumisen kustannusten kehittymistä. Omistusasujien asumiskustannukset koostuvat kotitalouksien ostamien uusien asuntojen hinnoista ja omistusasumisen muista kustannuksista, kuten asuntojen peruskorjauksista. Toinen, asuntojen ostaminen -sarja, kuvaa kaikkien asuntojen hintojen kehittymistä. Indeksi perustuu osakeasuntojen ja kiinteistöjen hintatilastojen tietoihin. Tilaston laskenta perustuu Euroopan Unionin Komission asetukseen 93/2013.

Lähde: Omistusasumisen hintaindeksit, Tilastokeskus