Energiakriisi näkyy vuokra-asujien arjessa konkreettisina tekoina. Viimeisen vuoden aikana lähes 76 prosenttia on tehnyt muutoksia energiankulutukseen ja 83 prosenttia liikkumiseen liittyen, selviää asuntosijoitusyhtiö SATOn marraskuussa teettämästä tutkimuksesta. Tutkimus selvitti vuokralla asuvien näkemyksiä vastuullisesta asumisesta.

Vuokralla asuvat kiinnittävät nyt entistä enemmän huomiota energiankulutukseen, ja energiakriisi näkyy vuokra-asujien arjessa konkreettisina tekoina. SATOn marraskuussa teettämästä tutkimuksesta selviää, että 76 prosenttia vuokra-asujista on tehnyt muutoksia energiankulutukseen tai energiansäästöön liittyen. Sähköisenä paneelitutkimuksena toteutettuun kyselyyn vastasi 1 005 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista seuraavan vuoden aikana harkitsevaa.

Valtaosa (67 %) vuokralla asuvista on pyrkinyt säästämään energiaa arjen pienillä teoilla, kuten sammuttamalla turhia valoja tai kytkemällä viihdelaitteiden valmiustilan pois päältä. Yli puolet vastaajista sanoo jo vähentäneensä sähkön- ja vedenkulutusta, ja selvä enemmistö on tulevaisuudessa halukas tekemään muutoksia sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Sähköä ollaan valmiimpia säästämään kuin vettä.

Suomessa kotitalouksissa energiaa kuluu erityisesti lämmitykseen, ja lähes kolmasosa vastaajista (29 %) on laskenut asuinhuoneiden lämpötilaa.

“SATOn vuokra-asunnoissa lämmitys kuuluu vuokraan ja useimmissa kodeissa asukkaat eivät voi itse vaikuttaa lämpötilaan, vaan lämpötilaa seurataan ja säädetään keskitetysti tekoälyn avulla. Pyrimme pitämään lämpötilan noin 21 asteessa, joka on terveellinen ja energiatehokas sisälämpötila”, kertoo SATOn asuntoliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Elina Vaurasalo.

”Isona vuokranantajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen ja nyt energiakriisin aikana lämpötiloihin onkin kiinnitetty aiempaakin enemmän huomiota. Tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista toivoo vuokranantajalta opastusta vastuulliseen ja kestävään asumiseen liittyvissä asioissa. Omien energiansäästötoimenpiteidemme lisäksi olemmekin opastaneet asukkaitamme aktiivisesti heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa energiansäästöön omassa arjessaan”, Elina Vaurasalo jatkaa.

Lähes jokainen vuokralla asuva kierrättää – 53 % kierrättää kaikki kotitalousjätteet

Tutkimuksesta selviää, että vuokranantajan toivotaan tarjoavan hyvät mahdollisuudet jätteiden kierrättämiseen ja lajitteluun. Vuokra-asujat ovat valveutuneita kierrättämisen suhteen, sillä 96 prosenttia vastaajista kierrättää vähintään yhtä kierrätettävää jätetyyppiä ja jopa 53 prosenttia kierrättää kaikki kotitalousjätteet. Yleisimmin kierrätetään kartonki-, paperi- ja lasijätettä, mutta yli kaksi kolmasosaa vastaajista kierrättää myös metallin, muovin ja biojätteen.

”Kannustamme ja opastamme asukkaitamme aktiivisesti kierrättämään jätteet, koska sillä on suora vaikutus toimintamme aiheuttaman ympäristökuorman vähentämiseen. Vastuullisuusohjelmamme yhtenä tavoitteena on materiaalitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden periaatteiden edistäminen asumisen aikana. Kehitämme esimerkiksi jäteraportointiamme jatkuvasti ja pyrimme mahdollistamaan asukkaillemme jatkossa tarkemman seurannan oman kotitalon jätteisiin liittyen”, sanoo SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González.

Kävellen tai julkisilla – keskeinen sijainti mahdollistaa kestävämmät elämäntavat

Energiankulutuksen vähentämisen lisäksi vuokralla asuvat ovat viimeisen vuoden aikana muuttaneet liikkumista. Vastaajista 83 prosenttia on tehnyt vähintään yhden muutoksen liikkumisessaan kestävämpään suuntaan, ja nuorista 18–24-vuotiaista jopa 94 prosenttia.

Noin puolet vastaajista on lisännyt kävelyä ja pyrkii hoitamaan asioita keskitetysti usean reissun sijaan. Muita muutoksia liikkumisessa ovat muun muassa yksityisautoilun vähentäminen (29 %), liikkumisen ja matkailun vähentäminen (25 %) ja julkisten liikennevälineiden käytön lisääminen (24 %).

Kodin keskeinen sijainti helpottaa muutoksien tekemistä liikkumisessa. Kauppaan voi kävellä tai ajaa pyörällä, jos se on riittävän lähellä. Valtaosa (80 %) vastaajista pitääkin kodin sijaintia asiana, joka mahdollistaa vastuullisemmat ja kestävämmät elämäntavat.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Nepa Insight Oy:n kanssa marraskuussa sähköisenä paneelitutkimuksena. Tutkimukseen vastasi 1 005 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista seuraavan vuoden aikana harkitsevaa. Vastaajat olivat suomenkielisiä 18–74 -vuotiaita Uudenmaan, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilta. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien odotuksia vuokranantajan vastuullisuudesta sekä vastaajien omia kestävään asumisen arkeen liittyviä valintoja.