84e23c4e06a95689_800x800ar

Kuva: Arkkitehtitoimisto Okulus Oy

SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Snellmanian peruskorjauksesta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen projektinjohtourakan arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan toukokuulle 2021. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa toukokuussa 2021. Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2022.

1830-luvulla rakennettu rakennus sijaitsee korkeakoulurakennusten korttelissa osoitteessa Unioninkatu 37, ja tunnetaan myös nimellä Vanhan klinikan päärakennus. Alun perin sairaalakäyttöön rakennettu kiinteistö muutettiin 1990-luvulla Helsingin yliopiston opetus- ja toimistotiloiksi, jotka ovat valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä. Rakennus kuuluu Helsingin yliopistonrakennusten muodostamaan valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, joten rakennuksen julkisivut, rakenteet sekä osa sisätiloista ovat suojeltuja. Rakennus on suojeltu rakennusperintölain nojalla, ja korjaustöiden suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä museoviraston kanssa.

Rakennus muodostuu päärakennuksesta ja kahdesta siipirakennuksesta. Tilat peruskorjataan vaiheistetusti tukemaan entistä paremmin yliopiston opetusta ja tutkimusta. Peruskorjauksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä. Korjaus- ja muutostöiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisivujen, rakennusrungon ja kiinteiden sisäpuolisten rakenteiden säilymiseen. Rakennusosien korjaustyöt ja tarvittavilta osin uusiminen toteutetaan siten, että rakenteet, materiaalit ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteutusta ja sopivat rakennuksen ominaispiirteisiin. Samalla huomioidaan kuitenkin vastuulliset ja kestävät korjausratkaisut rakennuksen koko elinkaarta ja hiilijalanjälkeä ajatellen.

”Uudistamme Snellmanian kiinteistön sen alkuperää kunnioittaen. Kohde on hieno jatkumo vaativien saneerauskohteiden joukkoon. Olemme toteuttaneet Helsingin Yliopistokiinteistöille useita vastaavia peruskorjausurakoita. Meillä on vahva osaaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen korjausrakentamisesta erityisesti kaupunkien keskustoissa. Aiemmin olemme tehneet mittavia peruskorjauksia muun muassa Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa ja Kaisa-talossa, Brondan kulmassa, sekä keskustan Stockmannin tavaratalossa. Parhaillaan uudistamme myös Elannon taloa Hakaniemessä”, toteaa SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman.

”Omalta osaltani ajattelen päivittäin, kun työpaikalle tulen, että on ilo ja kunnia työskennellä historiallisessa rakennuksessa. Tuleva remontti mahdollistaa vielä entistä paremmin tämän päivän opetukseen ja työskentelyyn tarvittavan ympäristön rakennuksen arkkitehtuuria ja historiaa kunnioittaen”, rakennuksen käyttäjä, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Marjaana Seppänen toteaa.