mariankatu_tiedote

Senaatti-kiinteistöt ja ICON Corporation Oy:n konkurssipesä tekivät Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevasta Mariankatu 23 korttelin myynnistä lopullisen kiinteistökaupan aikaisemmin solmitun esisopimuksen mukaisesti 31.7.2020. Kauppahinta oli 13,6 milj. euroa. Kohteeseen on suunniteltu toteutettavan asuntoja sekä hotelli.

”Senaatti-kiinteistöjen ja ICON Corporation Oy:n konkurssipesän välisen lopullisen kiinteistökaupan jälkeen konkurssipesä myy kohteen edelleen erillisillä kaupoilla, joissa ostajana on Samla Capital Oy hallinnoimiensa rahastojen, Samla Asunnot Ky:n ja Samla Toimitilat II Ky:n lukuun”, sanoo konkurssipesänhoitaja Lassi Nyyssönen.

Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt solmi ICON kiinteistörahaston kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen. Alun perin lopullinen kiinteistökauppa oli määrä toteuttaa kaavoituksen valmistuttua vuonna 2019. ICON Corporation Oy ja osa sen tytäryhtiöistä asetettiin konkurssiin joulukuussa 2019. Konkurssilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta voimassa olevaan esisopimukseen. Esisopimuksessa kaupan ehtona ollut asemakaavamuutos vahvistui vuoden 2020 alusta, jolloin kaupan tekemisen edellytykset täyttyivät. Senaatti-kiinteistöt ja ICON Corporation Oy:n konkurssipesä ovat jatkaneet kauppaneuvotteluja lopullisen kiinteistökaupan viimeistelemiseksi esisopimuksen mukaisesti.

”Tämä Mariankadulla sijaitseva kortteli on upea historiallisesti arvokas kokonaisuus ja on hienoa, että uusi omistaja pääsee kehittämään kiinteistön uuteen loistoon ja arvoiseensa käyttöön. Toivomme myös, että tämän, ostajan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa toteutetun, kaupan myötä ja osalta konkurssipesän velkojat saavat mahdollisimman suotuisan taloudellisen lopputuloksen”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityksen ja -myynnin johtaja Mauri Sahi.

Mariankadun korttelikokonaisuuden rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz, ja ne ovat valmistuneet vuonna 1885. Rakennuksissa on alun perin sijainnut upseerien ja aliupseerien asuntoja, verstastiloja sekä upseeriklubi. Rakennukset ovat toimineet myös venäläisen sotaväen kasarmina sekä yleisesikuntana. Korttelin keskelle, osoitteeseen Liisankatu 8G, valmistui vuonna 1930 arkkitehti Armas Siitosen suunnittelema uudisrakennus maanviljelyskemialliseksi laboratorioksi.