Suomessa asuntokauppa on muita Pohjoismaita riskialttiimpi, sillä ainoastaan kiinteistön kaupan yhteydessä on ollut mahdollista ostaa vakuutus piilovirheiden varalle myyjän viiden vuoden vastuun ajaksi. Nyt myös asunto-osakkeen kaupassa myyjän korvausvastuuta on mahdollisuus rajata vakuutuksella.

Suomessa tehtiin vuonna 2014 vajaat 60 000 vanhojen As Oy -muotoisten huoneistojen kauppoja ja runsaat 13 000 pientalokauppaa. Piilovirhevakuuttamisen ulkopuolelle jäi yli 80 % asunto- ja kiinteistökaupan osapuolista.

Suomi seuraa siis kehityksessä muita Pohjoismaita. Vaikka kosteus- ja homevaurioita voi Suomessa olla joka toisessa pientalossa, vain noin 4 % pientalokaupoista on vakuutettu piilovirhevakuutuksella. Ruotsissa piilovirhevakuutettujen kauppojen määrä on 35 %, Norjassa 70 % ja Tanskassa jopa 90 %.

Uusi ratkaisu turvan parantamiseksi

Raksystems toi heinäkuun alusta markkinoille ratkaisun, joka parantaa kuluttajan asemaa asunto- ja kiinteistökaupassa merkittävästi. Nyt myyjä pystyy todellisuudessa vakuuttamaan piilovirheistä mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset vastuut. Myös ostaja saa tarvittavat korjaukset tehtyä ilman pitkäksi venyvää oikeusprosessia.

Raksystems Kauppaturva on vakuutus, joka kattaa asuntojen piilovirheisiin liittyviä myyjien vastuita. Se sopii kaikenlaisten asuntojen piilovirheiden vakuuttamiseen – omakotitaloista erillistaloihin sekä kerrostalo-, rivitalo- ja paritaloasuntoihin.

Raksystems Kauppaturvassa käyttöikään liittyvät ikävähennykset unohdetaan ja myyjän piilovirhevastuu vakuutetaan joko kahdeksi tai viideksi vuodeksi asuntotyypistä riippuen. Raksystems Kauppaturvassa vakuutukseen kuuluvat myös LVIS-järjestelmät eikä omavastuu ole kuin 2 000 € kerrostalohuoneistoissa ja 3 000 € muissa asuntotyypeissä.

Vakuutuksen saamisen edellytyksenä on kerrostaloasunnoissa Raksystemsin suorittama kosteuskartoitus ja muissa asuntotyypeissä kattavampi kuntotarkastus.

Raksystems Kauppaturvan vakuutusmäärä kerrostaloasuntojen kohdalla on 45 000 euroa ja rivi-, pari-, erillis- ja omakotitalojen kohdalla 75 000 euroa. Vakuutusmäärät sisältävät mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimitusjohtaja Marko Malmivaara kertoo, että vuonna 2013 käräjäoikeuteen asti eteni vajaa 230 kpl kiinteistön kauppaa koskevaa riita-asiaa.

– Kun tilastoja tutkii tarkemmin, huomio kiinnittyy siihen, että vain alle 10 % kiinteistökaupan reklamaatioista koskaan etenee oikeuskäsittelyyn asti. Reklamaatioita on siis kymmenkertainen määrä, 2200, Malmivaara sanoo.

– Myös käräjäoikeudessa käsiteltävien kiinteistön kauppaan liittyvien riitojen määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa suhteessa kiinteistökauppojen määrään. Lisäksi kuluttajariitalautakunnassa on vuosittain yli 400 asuntokaupan riitaa käsittelyssä, kertoo Malmivaara.

Riskinkantajana maailman vanhin vakuutusyhtiö

Raksystems Kauppaturva seisoo tukevalla alustalla, sillä riskinkatajana toimii Lloyd’s, joka on maailman vanhin ja suurin vakuutusalan toimija. Lloyd’sin toiminta alkoi jo 1600-luvun Englannissa ja ulottuu tällä hetkellä yli 200 eri maahan.

–  On kunnia saada vakuutustoiminnan taakse Lloyd’sin kaltainen vakavarainen ja tunnettu vakuutusalan toimija, kertoo Malmivaara.

–  Tavoitteenamme on auttaa asunto- ja kiinteistökaupan osapuolia rakennusten kunnon selvittämisessä sekä osapuolien turvan takaamisessa, jotta kaupankäynti olisi kaikille osapuolille avointa ja turvallista ja ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin, kiteyttää Marko Malmivaara.