referenssi_sato

SATOn vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2020 on julkaistu. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus kertomusvuonna näkyi SATOn liiketoiminnassa vaihtuvuuden kasvuna ja sitä kautta taloudellisen vuokrausasteen heikkenemisenä. Vuonna 2020 panostimme energiansäästöön, vähensimme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä sekä paransimme asiakaspalvelumme tavoitettavuutta.

Koko vuoden vuokrausaste oli 96,7 prosenttia. Vuokrausasteen heikkenemiseen vaikutti koronapandemiasta aiheutuneen yleisen epävarmuuden lisäksi lisääntynyt vuokra-asuntotarjonta markkinoilla sekä asiakastyytyväisyytemme hienoinen lasku.

Kertomusvuonna onnistuimme erinomaisesti energiansäästötoimenpiteissä ja saavutimme vuodelle 2022 asetetun tavoitteen jo vuoden 2020 lopussa. Energiansäästön ansiosta toiminnastamme aiheutuneet päästöt pienenivät. Vuonna 2020 aloitimme ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien kartoituksen ja sitouduimme raportoimaan ne jatkossa TCFD-viitekehyksen mukaisesti.

”Alkuvuonna 2020 alkanut koronapandemia haastoi työskentelyämme ja vaikutti toimintaamme kertomusvuonna erityisesti poikkeusjärjestelyinä, joilla pyrimme turvaamaan sekä henkilökuntamme että asukkaittemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Selvisimme kuitenkin poikkeuksellisesta vuodesta hyvin. Paransimme kertomusvuonna asiakaspalvelumme tavoitettavuutta ja rekrytoimme vuoden aikana merkittävästi lisää henkilöstöä”, SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio kertoo.

”Asiakas ensin -kehitysohjelmamme mukaisesti keskityimme organisaation ja palveluprosessiemme muokkaamiseen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Pyrimme olemaan tiiviisti läsnä asiakkaidemme arjessa voidaksemme palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Laajensimme talomestari-toimintamallia pääkaupunkiseudulla ja asuntoliiketoiminnassamme aloitti 12 uutta henkilöä uudenlaisessa palvelupäällikön tehtävässä”, Aarnio jatkaa.

Energiatehokkaampaa asumista

Vastuullisuustyötämme ohjaavat SATOn strategia ja vastuullisuusohjelmamme vuosille 2019–2022, jossa painottuvat hiilineutraalit kaupungit ja sekä asukkaiden ja naapurustojen hyvinvointi. Vähennämme ympäristökuormitusta huoltamalla ja korjaamalla koteja ja kiinteistöjä säännöllisesti elinkaariperiaatteen mukaan sekä rakennuttamalla asuntoja pääsääntöisesti valmiiseen kaupunkiympäristöön ja hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Kertomusvuonna jatkoimme investointeja SATOkotien energiatehokkuuteen ja vedensäästöön. Olemme sitoutuneet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin, jotka vähentävät sähkön ja lämmön yhteenlaskettua kulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Asuintalojen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö edellyttää uudisrakennuksilta energiatehokkuuslukua 90. SATO on sitoutunut rakentamaan huomattavasti energiatehokkaampia taloja ja tavoitteemme uudiskohteissa on energiatehokkuusluku, joka on alle 81.

Vuonna 2020 keskityimme asumisviihtyvyyden parantamiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen tekoälyn avulla. Asensimme kertomusvuonna noin 3 000 mittausanturia mittaamaan asuntojen lämpötilaa ja kosteutta. Mittausanturit on asennettu yhteensä noin
20 000 SATOkotiin. Kiinteistösähkömme oli kertomusvuonna tuulivoimalla tuotettua ja päästövapaata.

”Koronapandemiasta johtuen emme onnistuneet kertomusvuonna kaikissa tavoitteissamme. Rajoitusten vuoksi emme päässeet muun muassa tekemään asunnoissa kaikkia vedensäästöön tähtääviä toimenpiteitä ja vedenkulutus kasvoi asukkaiden viettäessä tavallista enemmän aikaa kodeissa”, Aarnio toteaa.

Menestyimme jälleen kiinteistöalan kansainvälisessä vastuullisuusarvioinnissa GRESBissä (Global Real Estate Sustainability Benchmark), ja säilytimme 4/5 tähteämme 78 pisteellä.  Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin  pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

Vihreän rahoituksen viitekehys ja ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina

Julkaisimme keväällä 2020 vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet sen rahoitusratkaisuihin. Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja vuonna 2019 julkaistuun vastuullisuusohjelmaan.

Syyskuussa 2020 SATO laski liikkeelle ensimmäisen 350 miljoonan euron seitsemän vuoden vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan. Käytämme varat vihreän rahoituksen viitekehyksemme mukaisten kohteiden rahoitukseen ja/tai jälleenrahoitukseen.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2020, laadittiin seitsemättä kertaa GRI-ohjeiston mukaisesti. Tutustu vuosikertomukseen ja vastuullisuusraporttiin osoitteessa:
https://www.sato.fi/fi/vuosikertomus-2020