Investors House Oyj ja K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston osakkaat ovat päättäneet menettelystä, jolla Investors House hankkii K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuiston koko osakekannan omistukseensa.  K Oy Jyväskylän Jokivarrenpuisto omistaa vuonna 2011 rakennetun 44 huoneistoa ja 2.229 asm2 käsittävän asuinkohteen Jyväskylässä. Kohteen vuokrausaste 12.2.2016 on 96 %.

Järjestelyn seurauksena em kohde siirtyy Investors Housen omistukseen. Kauppa on tarkoitus toteuttaa osin käteiskauppana ja osin suunnattuna osakeantina käyttäen maksuvälineenä Investors House Oyj:n osaketta mihin Investors Housen hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus ja tarvittavat osakkeet ovat yhtiön hallussa.

Kaupan toteuttaminen edellyttää omistusjärjestelyn hyväksymistä rahoittajataholla. Investors House arvioi, että järjestely voitaisiin toteuttaa maalis-huhtikuussa 2016.

Järjestelyllä on toteutuessaan lievästi positiivinen vaikutus vuoden 2016 tulokseen ja operatiiviseen tulokseen.